A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. május 18-május 22.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

Rendszerszervezői és üzleti elemzői felad.ellátása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/95
Közzététel dátuma: 2020.05.18.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.15.
Nyertes Ajánlattevő feladata az MVMI Zrt. igénymenedzsment osztály munkájának támogatása; az MVM Csoport tagvállalatainak részére végzett IT fejlesztési projektekben üzleti elemzés, rendszerszervezés végzése, nettó 35 000 000,- Ft + ÁFA, azaz nettó harmincötmillió forint + ÁFA keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70%-áig terjedő összegre vállal lehívási kötelezettséget.
Becsült mennyiség kb. havi 32 szakértői nap terjedelemben, évi 386 szakértői nap igénybevétel.
Ajánlatkérő által tervezett 386 szakértői napból előre láthatóan 128 professzionális szakértői napra és 258 szenior szakértői napra tart igényt.
Lásd bővebben

Projektorok beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/95
Közzététel dátuma: 2020.05.18.
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.15.
„PROJEKTOROK BESZERZÉSE” (projektor beszerzése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 [Digitális kompetencia fejlesztése] című projekt keretében)
Intézményi szintű felhasználásának érdekében 5.010 db projektor kerül beszerzésre.
Lásd bővebben

Telefonalközp. és helyi hívószám szolg., internet
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/95
Közzététel dátuma: 2020.05.18.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.28.
Felhő alapú telefonközpont-szolgáltatás, vezetékes telefon- és internet szolgáltatás beszerzése:
Telefonalközponti és helyi hívószám szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás beszerzése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére, az alábbiakra kiterjedően:
* Beszéd célú távközlési szolgáltatás és
* Alközponti szolgáltatás, továbbiakban: telefonrendszer alközponttal, 438 db készülékekkel, intézményenkénti egyedi számlázással a dokumentációban megjelölt funkcionalitással ( készülékcsere, adott intézményenként önálló IVR, hangrögzítés)
* Internetszolgáltatás
biztosítása, továbbá üzemeltetési feladatok ellátása 48 hónapra. Részletek a részvételi közbeszerzési dokumentumokban.
Lásd bővebben

Oktatói pool 2020 – III.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/95
Közzététel dátuma: 2020.05.18.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.27.
Vendégoktatások szervezése és olyan „oktatói pool” biztosítása, amelyből 2 egymást követő
szemeszterben a részt vevő felsőoktatási intézmények az általuk meghatározott kurzusokra
releváns gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek részvételét biztosíthatják
képzéseikben.
A szolgáltatást igénybe vehetik alap- és mesterképzésben informatikai képzési területen működő felsőoktatási intézmény vagy az AK külön elbírálása alapján azon intézmények is igénybe vehetik a jelen beszerzés által nyújtott szolgáltatást, amelyek a digitális gazdaság érdekében IKT ismereteket is oktatnak, de nem tartoznak az informatikai képzési területhez.
Informatikai képzési területen a következő szakokat kell értelmezni:
alapképzésen: gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, üzemmérnök-informatikus.
Mesterképzésen: autonómrendszer-informatikus, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, orvosi biotechnológia, programtervező informatikus.
Témakörök:
Key competence areas Details
Technologies – legacy/Programnyelvek Linux Kernel, Linux, IPv4/ IPv6, Perl, Python, Shell, C, C++, Java, SW, java/c#, javascript.
Technologies –new 5G architecture, 5G system overview, 5G testing, IoT, Machine Learning
Cloud native Docker, Kubernetes, Helm
Ansible, ADP
Data Base (Adatbázis kezelés)
Mesterséges Inteligencia AI, Machine Learning
Testing CI flow
5G testing, Secure testing
Istqb
Security Secure coding
Ethical hacking, Secure testing
Embedded system technológiák
Low-code platformok
DEVOPS módszertan
WoW Cross-team cooperation
Agile – support starting and ongoing transformation
Ajánlatkérő (továbbiakban:„AK”) kiköti, hogy a megvalósítás ideje alatt, az érintett intézményekkel folytatott konzultációk alapján mindösszesen 1100 db vendégoktatási alkalom megtartását tervezi megrendelni.Az AK kiköti, hogy a szolgáltatásban résztvevő vendégoktatókat (IKT szakember) az AT előre meghatározott fix díjazásban részesítse, melyet alkalmanként 36 000 Ft + ÁFA mértékben állapítja meg.
A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 0,000000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján.
Lásd bővebben

Audiovizuális rendszer létesítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/96
Közzététel dátuma: 2020.05.19.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.16.
Audiovizuális rendszer létesítése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére Modern Városok Program keretében.
Lásd bővebben

Kamerarendszer karbantartása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/96
Közzététel dátuma: 2020.05.19.
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.05
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által működtetett térfigyelő kamerarendszer, a központi adatrögzítési berendezések, megjelenítők, vezérlők karbantartási és szükség szerinti javítási munkálatainak elvégzése tárgyban 24 hónapos időszakra.
Lásd bővebben

Informatikai eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/96
Közzététel dátuma: 2020.05.19.
Ajánlatkérő: Egri Tankerületi Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.02.
Informatikai eszközök beszerzése az Egri Tankerületi központ részére
Lásd bővebben

Oracle Apex alapú rendszerek továbbfejlesztése.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/96
Közzététel dátuma: 2020.05.19.
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.02.
Ajánlattevőnek a szerződés aláírásától kezdődően a szerződés végéig rugalmasan lehívható szakértői keretet kell biztosítania az Oracle Application Express (Oracle APEX) alapú alkalmazások műszaki tervezési, fejlesztési és egyéb szakértői feladatainak támogatására.
A szakértői keret terhére lehívni tervezett főbb tevékenységek:
* Már működő, Oracle APEX alapú informatikai rendszerek továbbfejlesztésével kapcsolatos szakértői (jellemzően fejlesztői) tevékenység
* Új informatikai rendszerek megvalósítása Oracle APEX alapokon
Ajánlatkérő a fejlesztői keretet a fent felsorolt feladatok, valamint a ma még nem ismert, jövőben keletkező fejlesztési feladatok megoldásához időben eltérő ütemezéssel, illetve a feladatok átfedésével is igénybe veheti. A fejlesztői keretből lehívásra kerülő napszám az igénybevétel alapján kerül elszámolásra.
A szerződés keretösszege: nettó 55.000.000,- Ft.
Lásd bővebben

Tonerek beszerzése 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/96
Közzététel dátuma: 2020.05.19.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség nevében eljáró Fővárosi Főügyészség
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.02.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi keretszerződés tárgya eredeti és utángyártott tonerek
beszerzése nettó 42.000.000,- Ft összegben a Legfőbb Ügyészség nevében eljáró Fővárosi Főügyészség részére. Ajánlatkérő a teljes szerződéses keretösszeg kimerítésére kötelezettséget vállal. A beszerzés mennyisége hozzávetőlegesen 1450 darab tonerkazetta.
Lásd bővebben

FT-1247/ORFI/2020–MRI felvételek távleletezése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/97
Közzététel dátuma: 2020.05.20.
Ajánlatkérő: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.16.
Havonta átlag 600 darab régió radiológiai távleletezésének szakmailag magas színvonalú elvégzése, a Megrendelő által küldött felvételek elektronikus fogadása, és max. 3-5 munkanapon belül az értékelt leletek eljuttatása Ajánlatkérő részére.
Lásd bővebben

KM portálfejlesztés és kapcs. rendsz. kifejleszt.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/98
Közzététel dátuma: 2020.05.21.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.18.
Keretmegállapodás az RVTV portál továbbfejlesztésére és kapcsolódó rendszerek kifejlesztésére
62 féle szolgáltatási tevékenység beszerzésére irányuló keretmegállapodás nettó 90.000.000,- HUF keretösszegben korábban bevezetett szakrendszerek továbbfejlesztésére és kapcsolódó rendszerek kifejlesztésére a BM RVVTF részére.
Lásd bővebben
(Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály BM RVVTF)

Parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyvitel
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/98
Közzététel dátuma: 2020.05.21.
Ajánlatkérő: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.22.
A FEV IX. Zrt. a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Önkormányzatának IX. kerületi tulajdonában lévő útvonalakon parkolás ellenőrzési feladatot lát el.
A kerületi parkolóhelyek száma a kiírás pillanatában (melyek száma önkormányzati döntés következtében legfeljebb 15%-kal növekedhet): 7.604 db
A kerületben található fővárosi parkolóhelyek száma: 390 db
Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés időbeli hatálya alatt a parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyviteli szoftver valamint szoftverszolgáltatás/üzemeltetés biztosítása, valamint az Ajánlatkérőtől érkező egyedi fejlesztési igények ellátása.
Nyertes Ajánlattevő feladata körében köteles:
– A parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyviteli szoftver biztosítására a műszaki leírásban meghatározottak szerint (1 db),
– A Rendszer használatának betanítására,
– a korábbi Jusztícia rendszer adatainak migrálására,
– A Rendszer üzemeltetésének teljes körű biztosítására,
– Egyedi, a Ajánlatkérőtől érkezett fejlesztési igények kiszolgálására.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz szükséges 28 db új kézi készülék biztosítása is.
Lásd bővebben

EKR000266952020 hirdetményének ellenőrzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/98
Közzététel dátuma: 2020.05.21.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.05.
Támogatási és karbantartási szolgáltatások biztosítása a Pécsi Tudományegyetem saját tulajdonú Avaya távközlési infrastruktúrájához 2020-2023:
A Pécsi Tudományegyetem 9 pécsi telephelyen üzemeltet saját tulajdonú Avaya alapú távközlési rendszert. A rendszer összesen 9 darab fizikai és egy virtuális környezetben futó telefonközpontot és call managert tartalmaz. A fizikai telefonközpontok összesen 20 darab szekrényből épülnek fel, amelyek 249 darab vonali kártyát tartalmaznak. Nyertes ajánlattevő feladata a távközlési rendszer karbantartási és javítási szolgáltatásainak folyamatos biztosítása, valamint igény szerint támogatási szolgáltatás biztosítása havi 10 órában. A szolgáltatási díj tartalmazza évente négy alkalommal, a negyedéves karbantartási szolgáltatást, a folyamatos hibaelhárítási szolgáltatást valamint a hibaelhárításkor felhasznált anyagok díját.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/98
Közzététel dátuma: 2020.05.21.
Ajánlatkérő: Zalaegerszegi Televízió és Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. HD technikára történő átállásához szükséges eszközök szállítása és helyszíni telepítése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 31.997.440,- Ft
Lásd bővebben

Eljárást megindító felhívás

Tömeges SMS szolgáltatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/96
Közzététel dátuma: 2020.05.19.
Ajánlatkérő: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.02.
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére meghatározott feltételekkel történő tömeges SMS szolgáltatás igénybevétele
Várható forgalom:
* a szolgáltatás havi 80-90 ezer Igénybevevő-Operátor irányú tranzakció kezelését kell, hogy ellássa
* a szolgáltatás havi 80-90 ezer Operátor-Igénybevevő irányú tranzakció kezelését kell, hogy ellássa
* külföldi irányú forgalom havi 400-500 db között mozog
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató (DEK-897: DE KK eü. inf. rendszer)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/95
Közzététel dátuma: 2020.05.18.
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljes mennyiség: 1 darab komplex szolgáltatási csomag, mely tartalmazza a Debreceni Egyetem Klinikai Központ jelenleg használatban lévő, MedSolution, e-MedSolution, GLIMS, EESZT alrendszerek üzemeltetési, karbantartási és adatátadási feladatok elvégzésének összességét.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 325.358.628,- Ft
Lásd bővebben

IKT eszközfejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/95
Közzététel dátuma: 2020.05.18.
Ajánlatkérő: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Nyertes ajánlattevő: Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;R+R Periféria Kft.
Informatikai eszközök (IKT) és okos tanterem informatikai eszközrendszerének beszerzése a szükséges szoftver eszközökkel kiegészítve
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 108.323.412,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/95
Közzététel dátuma: 2020.05.18.
Ajánlatkérő: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Oracle Hungary Kft.
Vállalkozási szerződés keretében Oracle támogatás biztosítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 35.057.061,- Ft
Lásd bővebben

Speciális számítógépek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/95
Közzététel dátuma: 2020.05.18.
Ajánlatkérő: Szent István Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság; ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 2.429.200,- Ft
Lásd bővebben

K2051Folyamatirányító rendszer karbantartása, jav.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/96
Közzététel dátuma: 2020.05.19.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Profigram Automatika Tervező Vállalkozási és Kereskedelmi Zrt.
Hulladékhasznosító Mű Üzem (HHM) technológiai berendezéseihez tartozó SIEMENS gyártmányúfolyamatirányító rendszerének (Siemens S7-400-as redundáns PLC és redundáns WinCC 6.0 Sp2 és WinCC7.4 Sp1) 3 alkalommal/ 3 évben (évente egy alkalommal egyeztetett időben) karbantartása, és váratlanmeghibásodás esetén történő javítása évente várhatóan 10 alkalommal a Közbeszerzési műszaki leíráselőírásainak megfelelően az 1/ a mellékletben meghatározott összesen 54-féle alkatrész felhasználásával.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 35.000.000,- Ft
Lásd bővebben

EFOP-1.1.5-17-2017-0004 Árubeszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/96
Közzététel dátuma: 2020.05.19.
Ajánlatkérő: Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
Nyertes ajánlattevő: SERCO Informatika Kft.;PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EFOP-1.1.5-17-2017-0004 számú Korlátok nélkül- mozgáskorlátozott emberek infó-kommunikációs akadálymentesítése tárgyú projekt keretében eszközbeszerzés 4 részben.
1. Rész: Hang és vizuál technika
2. Rész: Asszisztív eszközök
3. Rész: Speciális kommunikációs eszközök
4. Rész: Speciális beviteli eszköz
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 37.152.140,- Ft
Lásd bővebben

Eszközök beszerzése a Tankerület részére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/96
Közzététel dátuma: 2020.05.19.
Ajánlatkérő: Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Nyertes ajánlattevő: Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Immateriális jószágok (szoftverek) beszerzése. Berendezések, gépek, hangszerek, játékok, bútorok és egyéb iskolai eszközök beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 38.505.000,- Ft
Lásd bővebben

Xerox digitális nyomtatók teljeskörű üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/96
Közzététel dátuma: 2020.05.19.
Ajánlatkérő: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Nyertes ajánlattevő: XEROX Magyarország Kft.;Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 34.000.000,- Ft
Lásd bővebben

EIK DDK korszerűsítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/97
Közzététel dátuma: 2020.05.20.
Ajánlatkérő: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Enterprise Communications Magyarország Kft.
Az MVM Paksi Atomerőmű Erőmű Irányító Központját kiszolgáló Trading v3 diszpécser rendszer korszerűsítése a szoftver verzió és diszpécser verzió frissítésével, felügyeleti hálózat beszerzésével és a rendszer telepítésével, a meglévő kiviteli tervnek megfelelően.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 157.115.156,- Ft
Lásd bővebben

Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. online adatgyűjtő
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/97
Közzététel dátuma: 2020.05.20.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. online adatgyűjtő, BI és VIR rendszereinek megújítása, üzemeltetése, fejlesztése:
1. 7/24 órás üzemeltetési feladatok 36 hónapra, 7/24 ügyfélszolgálattal
2. Infrastruktúra megújítás, migráció
3. Opcionális fejlesztési órakeret biztosítása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 636.306.976,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/97
Közzététel dátuma: 2020.05.20.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság;M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft
2 darab nagy teljesítményű laptop, 2 darab monitor és 1 darab táblagép beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 3.659.026,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredm_OCR Server licensz
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/97
Közzététel dátuma: 2020.05.20.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő jelenlegi kapacitásának bővítéséhez 3×8 CPU mag használatához szükséges OCR Server szoftver licenszet kíván beszerezni 12 hónap supporttal és SMUA-val, Processing Station terheléselosztással, korlátlan szkennelt oldalszámmal.
OCR Server szoftver licenszek bővítése (licenszek + terméktámogatás):
Ajánlatkérő jelenlegi kapacitásának bővítéséhez 3×8 CPU mag használatához szükséges OCR Server szoftver licenszet kíván beszerezni 12 hónap supporttal és SMUA-val, Processing Station terheléselosztással, korlátlan szkennelt oldalszámmal.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 35.100.000,- Ft
Lásd bővebben

KIR Kontrolling Rendszer üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/98
Közzététel dátuma: 2020.05.21.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zrt. által üzemeltetett „KIR Kontrolling Rendszer üzemeltetése és teljes körű támogatása”
A szolgáltatás a bírósági szervezetek, azaz a Kúria, az Ítélőtáblák, a Törvényszékek, valamint az OBH részére történik.
Mennyiség: Vállalkozási és felhasználási szerződés keretében KIR Kontrolling Rendszer üzemeltetése és teljes körű támogatása 18 hónapon keresztül + opciós 6 hónap időszak.
A feladatok a rendszer üzemeltetése, valamint 1 725 óra opcionálisan lehívható fejlesztői keret a műszaki leírásban foglaltak szerint. A meghosszabbított időszakra vonatkozóan ugyanezek a mennyiségek az irányadóak.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 45.435.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/98
Közzététel dátuma: 2020.05.21.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Nyertes ajánlattevő: Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kettő okosterem beszerzése a PTE részére az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 jelű pályázat keretein belül.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 10.968.960,- Ft
Lásd bővebben

Egyszerűsített MATIAS rendszer beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/99
Közzététel dátuma: 2020.05.22.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Thales LAS France SAS
1 db egyszerűsített, 19 MATIAS pozícióból álló rendszer tervezése, gyártása, szállítása, telepítése és üzembehelyezése. Kapcsolódó harvder elemek szállítása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 714.999,- EUR
Lásd bővebben

HUG 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/99
Közzététel dátuma: 2020.05.22.
Ajánlatkérő: Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány
Nyertes ajánlattevő: Nemzetközi Oktatási és Kutatási Központ Alapítvány
„Vállalkozási keretszerződés keretében a Hungarian Geopolitics magazin (HUG) előkészítése, elkészítése szerkesztése és nyomdai kivitelezése”
A Hungarian Geopolitics (HUG) magazin készítése a következő folyamatokból áll:
A HUG két nyelven jelenik meg, magyarul és angolul, és mindig a magyar szám az irányadó. Miután elkészült a magyar szám, ezután indul el az aktuálisan megjelent magyar szám fordítása, és az angol nyelvű változat előkészítése. A HUG magazin negyedévente jelenik meg, az angol változat 1,5-2 havonta követi a magyar szám megjelenését.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 51.400.000,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Műholdas műsorsugárzáshoz szükséges jeltovábbítási, uplink és műholdas sugárzási részszolgáltatások (önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/96
Közzététel dátuma: 2020.05.19.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Hungaro DigiTel Távközlési Kft.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) részére műholdas műsorsugárzáshoz szükséges jeltovábbítási, uplink és műholdas sugárzási részszolgáltatások nyújtása vállalkozási szerződés keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 131.400.000,- Ft
Lásd bővebben

FŐNIX Egészségügyi Rendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/97
Közzététel dátuma: 2020.05.20.
Ajánlatkérő: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nyertes ajánlattevő: SkyLine-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 172.937.337,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Komplex telekommunikációs szolgáltatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/97
Közzététel dátuma: 2020.05.20.
Ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást a Kbt. 53. § (1) és (2) bek. szerint visszavonta.
Lásd bővebben

DEK-904_E-sport terem kialakításának munkái
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/97
Közzététel dátuma: 2020.05.20.
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
A nyugati lelátó déli oldalára eső (VIP bejárat és gépészeti terek közötti), több mint 200m2-es területen, kétszintes kialakításban, a Debreceni Egyetem egy számítógépes E-sport termet kíván létrehozni.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
A Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban az árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Lásd bővebben

Ügyfélszolgálati feladatok ellátása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/99
Közzététel dátuma: 2020.05.22.
Ajánlatkérő: Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő (továbbiakban: AT) feladata a Közbeszerzési Dokumentáció (továbbiakban: KD) V. fejezet Műszaki Dokumentációjában meghatározottaknak megfelelően Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának illetékességi területén a parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes („front office”) és háttér („back office”) ügyfélszolgálati feladatok, valamint telefonos ügyfélszolgálat („call center”) és panaszkezelési feladatok ellátása
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, a Kbt. 70. § (1) bekezdésének alkalmazása mellett az ajánlatok további bírálata elvégzése nélkül, tekintettel arra, hogy az eljárásban beérkezett ajánlatok meghaladják az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.
Lásd bővebben

Elektronikus ügyintézés biztosítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/99
Közzététel dátuma: 2020.05.22.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Vállalkozási szerződés az NMHH elektronikus kapcsolattartást megvalósító informatikai rendszerének továbbfejlesztése céljából az alábbi részteljesítések szerint:
I. részteljesítés – BKSZ interfész specifikáció követése
II. részteljesítés – Elektronikus aláírás vizuális kijelzése
III. részteljesítés – ELHISZ-KAÜ SSO
IV. részteljesítés – E-papír fogadás fejlesztése
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
A Kbt. 53. § (1) bekezdésére tekintettel az Ajánlatkérő a tárgyi eljárás eljárást megindító felhívásának visszavonásáról határozott, amely körülményről az ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatást küldött valamennyi Érdekelt Gazdasági Szereplő részére.
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.