217/2020. (V. 21.) Korm. rendelet a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjéről

„A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) BM OKF: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve;

b) lakosság: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által meghatározott területen tartózkodó mobil rádiótelefon szolgáltatás végfelhasználói, ideértve ezen a meghatározott területen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 188. § 6. pontja szerinti barangolási helyzetben levő mobil rádiótelefon szolgáltatást igénybe vevő végfelhasználókat is;

c) megfelelő szolgáltatás: a szolgáltató technikai lehetőségei függvényében az együttműködési megállapodásban meghatározott, adott időtartam alatt kiküldendő SMS-ek száma;

d) szolgáltató: a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató.

2. § A BM OKF és a szolgáltató az Eht. 92/C. §-ában és 145/A. §-ában, valamint az e rendeletben foglalt feladatok teljesítésével és a megfelelő szolgáltatás biztosításával összefüggő részletes szabályokat írásbeli együttműködési megállapodásban (a továbbiakban: megállapodás) határozza meg.

3. § A megállapodásnak tartalmaznia kell

a) az Eht. 92/C. § (2) bekezdése szerinti rendszer (a továbbiakban: rendszer) műszaki követelményeit,

b) az összekapcsolási pontok definiálását,

c) a tesztüzem feltételeit,

d) a rendszer kiépítésének határidejét,

e) a BM OKF és a szolgáltató közötti biztonságos kommunikáció módját,

f) a szolgáltató által vállalt, legalább a megfelelő szolgáltatás biztosítására vonatkozó nyilatkozatát, valamint

g) a lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának szabályait, határidejét.

4. § A rendszert a BM OKF felügyeletével végrehajtott sikeres tesztüzem lefolytatását követően lehet működtetni.

5. § A szolgáltató az Eht. 145/A. § (1) bekezdése és a megállapodás alapján köteles a BM OKF-től hiteles és védett kommunikációs csatornán érkezett információknak a lakosság részére történő eljuttatását haladéktalanul, de legfeljebb harminc percen belül megkezdeni…”

Forrás:
217/2020. (V. 21.) Korm. rendelet a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjéről; Nemzeti Jogszabálytár
PDF; Magyar Közlöny; 2020. évi 116. szám; 2020. május 21.; 2776-2777. o.

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, hírközlés, Internet, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, távközlés, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.