1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról

„A Kormány a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenységének bővítése és Magyarország környezet- és klímavédelmi céljainak elérése érdekében

1. egyetért a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap (a továbbiakban: Tőkealap) létrehozásával;

2. egyetért azzal, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2., cégjegyzékszám: 01-10-140361, a továbbiakban: Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Zrt.) összesen 5 000 000 000 forintot tőkeként biztosítson a Tőkealap részére;

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Zrt. részére

a) 2020-ban a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. A 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2 500 000 000 forint,

b) 2021-ben a központi költségvetés XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. A 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése alcím fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2 500 000 000 forint

nem visszatérítendő támogatást biztosítson.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében 2020. június 30.

a b) alpont tekintetében 2021. június 30.”

Forrás:
1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról; Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny 2020. évi 123. szám
2020. május 27. (PDF)
Lásd még:
Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

A bejegyzés kategóriája: fenntartható fejlődés, gazdaság, környezetvédelem, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.