A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. május 25-május 29.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

KKTA rendszer támogatása és továbbfejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/101
Közzététel dátuma: 2020.05.26.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.23.
Ajánlattevő feladata a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Ajánlatkérő) KKTA (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltetési támogatása és szoftverfejlesztési támogatása (felmerülő új igények megvalósítása, azaz a kifejlesztett Rendszer továbbfejlesztése, módosítása vagy összekapcsolása más informatikai rendszerekkel)
Lásd bővebben
(KKTA: Központi kgfb tételes adatbázis)

Jusztícia program bővítése jogi modullal
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/101
Közzététel dátuma: 2020.05.26.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.05.
Az Ajánlatkérő által használt Jusztícia Parkolási Nyilvántartó Rendszer bővítése jogi modullal.
Lásd bővebben

Távközlési szolgáltatások beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/101
Közzététel dátuma: 2020.05.26.
Ajánlatkérő: Budapest Környéki Törvényszék
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.10.
Az Ajánlatkérő által meghatározott igazságszolgáltatási intézményeket kiszolgáló távközlési szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Lásd bővebben

Költség- és eszközfelülvizsgálat a MEKH részére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/102
Közzététel dátuma: 2020.05.27.
Ajánlatkérő: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.23.
Villamos energia és földgáz elosztók, egyetemes szolgáltatók és a villamos energia átviteli rendszerirányító eszköz- és költségfelülvizsgálata a MEKH részére 3 részben:
1. rész: A villamos energia és földgáz elosztók, valamint a villamos energia átviteli rendszerirányító 2019. évi tárgyi eszközeinek és immateriális javainak értékelése
2. rész: A villamos energia és földgáz elosztók 2019. évi működési költségeinek indokoltsági vizsgálata
3. rész: A villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatói árrésben figyelembe veendő indokolt költségek vizsgálata
Lásd bővebben

Multifunkciós eszközök
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/102
Közzététel dátuma: 2020.05.27.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.23.
Jelen közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatkérő az MVM Csoport és a csoporton kívüli szerződésespartnerek, valamint a meghatározott NKM Csoport tagvállalatai részére a szerződés időtartama alatt összesenlegalább 1750 db multifunkciós és nyomat előállító eszközök beszerzésére és üzemeltetésére irányulószerződést kíván kötni
Rendelkezésre álló összeg: nettó 1.113.692.300 Ft + 30% opció, azaz összesen: 1.447.800.000 Ft
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás_KIFÜ_Kommunikációs pillér
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/102
Közzététel dátuma: 2020.05.27.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.22.
Vállalkozási keretszerződés „A KIFÜ részére az „Oktatási Intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” elnevezésű projekt komplex kommunikációs feladatainak ellátása”
Megrendelő a szerződési időtartam alatt 3 kampány megvalósítását tervezi kampányonként tervezetten 6 hónapos időtartamban (az időtartam változása esetén további részkampányokkal bővülhet a megvalósítás!)
Érték áfa nélkül: 1.137.795.275,- Ft
Lásd bővebben

KM továbbképzéshez tartalomfejlesztési szolg.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/103
Közzététel dátuma: 2020.05.28.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.29.
Keretmegállapodás (KM) a rendészeti továbbképzési feladatok ellátásához szükséges tartalomfejlesztési szolgáltatások beszerzésére nettó 90.000.000,- Ft keretösszegben.
Lásd bővebben

Kiküldetések elszámolási workflow rendszere
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/104
Közzététel dátuma: 2020.05.29.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.01.
“Kiküldetések, munkába járás elszámolási workflow rendszere KBF/895/2019”
Magyar Nemzeti Bank részére olyan Effector workflow alapú önkiszolgáló rendszer kialakítása, amelyben az MNB munkavállalói által közvetlenül elektronikusan rögzíthetők a kiküldetések, munkába járás és hétvégi hazautazások, valamint az azokhoz kapcsolódó költségelszámolások, továbbá elvégzi a rögzített adatok elektronikus jóváhagyásra küldésének és ellenőrzésének folyamatait is. A fejlesztés mellett feladat 900 db örökös Effector Keretrendszer (Platform) Named User License biztosítása 5 év licenckövetéssel (Maintenance Support) a műszaki követelményspecifikációban részletezettek szerint.
Mennyisége: 1 db rendszer, 900 db licence
Lásd bővebben

VONTAT rendszer üzemeltetés, fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/104
Közzététel dátuma: 2020.05.29.
Ajánlatkérő: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.09.
AKnél meglévő 5500 felhasználóból 500 fő felhasználó egyidejű hozzáférését biztosító, és legalább napi 150000 fő utast szállító, kötöttpályás közlekedés folyamatait támogató informatikai rendszereinek, azaz különösen, de nem kizárólagosan VONTAT1; VONTAT2 – MEGRENDELÉSEK, SZOFI; VONTAT2 / RailML, VONTAT2-KONTROLLING, VONTAT3 – TRES, SZET, EMO, VOFI, TOFI, TEFI, TIG, JIR, EMA2, MENTA2, MTN2, VMK2, TAG3, összességének (a továbbiakban együtt: Rendszerek vagy VONTAT rendszer/VONTAT alkalmazásrendszer) komplex üzemeltetése, support végzése, valamint a Rendszerek komplex bővítése, a Megrendelő által igényelt fejlesztések útján.
Nyertes ajánlattevő köteles az általa megajánlott ellenérték (havidíj) fejében a szerződés hatálybalépésének napjától 00:00 órától a rendszerüzemeltetési feladatait 12 hónapig – azaz a 365. nap 24:00 óráig – ellátni. Továbbá nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő eseti lehívásainak megfelelően kell elvégeznie a műszaki leírásban foglalt Rendszerfejlesztési feladatokat és Változáskövetést a keretösszeg erejéig: A Rendszerfejlesztési feladatokra és Változáskövetésre fordítható keretösszeg: a 12 havi rendszerüzemeltetési szolgáltatási díj összegével csökkentett teljes nettó keretösszeg.
Ajánlatkérő (AK) a teljes nettó keretösszeg 70%-ára, azaz nettó 168.000.000,- Ft erejéig vállal lehívási kötelezettséget, azzal, hogy a rendszerüzemeltetési feladatok vonatkozásában AK 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Lásd bővebben

Ajánlati Felhívás – OSUP20
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/104
Közzététel dátuma: 2020.05.29.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.25.
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban:KM) kötése a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezeteknél [ld. a felhívás VI.3) 1. pontját!] meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások beszerzésére. Az eljárás tárgya szerinti 1 db ellátási csomag tételes szolgáltatáslistáját a műszaki leírás szerinti 3566 db árlista sor képezi. A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége és – a KM részét képező elemekből összeállított – konkrét tárgya a KM megkötését követően, verseny újranyitás [Kbt.105.§ (2) bek. c) pont] során kerül meghatározásra. Ld. még a közbeszerzési dokumentumokban!
Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 7.800.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Eljárást megindító felhívás

Parkoló automatákkal kapcsolatos szolgáltatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/102
Közzététel dátuma: 2020.05.27.
Ajánlatkérő: Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.05.
Szolgáltatási Szerződés keretében Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában lévő 131 db Siemens Prisma5 és 5 db Parkeon Strada típusú parkolójegy-kiadó automatához kapcsolódó szolgáltatások ellátása az alábbi részfeladatok szerint:
1. részfeladat: Parkolójegy-kiadó automaták zárbetét cseréje;
2.részfeladat:Parkolójegy-kiadó automaták üzemeltetése, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások ellátása
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eredményről – Grafikus CAD állomás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/100
Közzététel dátuma: 2020.05.25.
Ajánlatkérő: Óbudai Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
6 darab homogén grafikus CAD felhasználásra alkalmas asztali számítógép adásvétele
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 2.993.400,- Ft
Lásd bővebben

MTVA Office IBM storage és SAN support 2020.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/100
Közzététel dátuma: 2020.05.25.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az MTVA Kunigunda útján és a Naphegy téri telephelyein üzemelő, irodai informatikai rendszereit kiszolgáló diszkes tároló és tároló virtualizációs rendszereinek, illetve közvetlenül hozzájuk kapcsolódó tároló hálózati és szerver eszközök (a továbbiakban: OFFICE tároló és kapcsolódó rendszerek) gyártói szoftver és hardver rendszertámogatása (supportja) 12 hónap időtartamra, 2021. március 31-i lejárati idővel.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 39.721.000,- Ft
Lásd bővebben

Képzések – KAK SW projekt
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/100
Közzététel dátuma: 2020.05.25.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes Ajánlattevő által megadott képzési helyen (Budapesti helyszíneken), a NISZ Zrt. az egyes képzési témáknál lentiekben megjelölt létszámú szakembereinek részére, a licencelt tematika szerinti óraszámban magyar nyelven tartandó képzés szükséges.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 42.729.345,- Ft
Lásd bővebben

Számítógépes perifériák beszerzése (újraindítás)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/100
Közzététel dátuma: 2020.05.25.
Ajánlatkérő: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Számítógépes perifériák beszerzése (2)
A számítógépes perifériák (2) beszerzés célja, hogy az IdomSoft Zrt. működési feltételeit garantálja, emellett pedig biztosítsa a folyamatban lévő fejlesztésekhez elengedhetetlen hardveres eszközöket. A beszerzés segíti a közfeladatok ellátását, mint elsődleges követelményt az IdomSoft Zrt-vel szemben.
A beszerzés tárgyát képező új hardvereszközök az IdomSoft Zrt. mindennapi működéséhez szükségesek.
A hálózati- és az audiovizuális eszközök a társosztályok számára lehetővé teszi a hatékony és gyors együttműködést, ami által a megnövekedett fejlesztési feladatok elkészítését teszik lehetővé konferenciák, tárgyalások során. A hálózati eszközök segítségével a tárgyalókat és az irodákat tudjuk fejleszteni, ezzel is segítve az adatelérések hatékonyságát.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 12.092.080,- Ft
Lásd bővebben

Szakfordítás és tolmácsolás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/100
Közzététel dátuma: 2020.05.25.
Ajánlatkérő: Állami Számvevőszék
Nyertes ajánlattevő: Easy Media Kft.
Szakfordítási és szaktolmácsolási, valamint lektorálási feladatok ellátása 24 havi időtartamban angol, valamint egyéb európai és Európán kívüli nyelveken.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 25.000.000,- Ft
Lásd bővebben

MoLaRi rendszer üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/101
Közzététel dátuma: 2020.05.26.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: MLR Tech Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
165 település vonatkozásában több mint 1000 végpontból álló Monitoring és Lakossági Riasztó rendszer és a BM OKF egyéb, iparbiztonsági távmérő hálózatainak üzemeltetése körébe eső feladatok elvégzése, különös tekintettel a végponti és központi feladatokra
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 7.624.874.000,- Ft
Lásd bővebben

Mobil adatátviteli szolgáltatás nyújtása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/101
Közzététel dátuma: 2020.05.26.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Mobil adatátviteli szolgáltatás nyújtása a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap számára egyes részei szolgáltatási szerződés keretében a II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 28.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Matias ala carte tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/101
Közzététel dátuma: 2020.05.26.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Thales LAS France SAS
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 320.000,- EUR
Lásd bővebben

EKEIDR fővárosi és megyei kormányhivatalok részére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/101
Közzététel dátuma: 2020.05.26.
Ajánlatkérő: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő (a továbbiakban rövidítve: AK) saját és 19 másik kormányhivatal képviseletében eljárva a fővárosi és 19 megyei kormányhivatal részére a jelenleg használt EKEIDR Poszeidon Rendszer moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a szolgáltatások bővítése a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben az EKEIDR Poszeidon Rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetésével és szupportjával a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 715.750.520,- Ft
Lásd bővebben

ASP Keretrendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/101
Közzététel dátuma: 2020.05.26.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: Noispot Innovations Kft.
Magyar Államkincstár részére 1 db, az egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséhez kapcsolódó egyedi fejlesztés az ASP Keretrendszere tekintetében 2020. december 31. napjáig.
Ajánlattevő által ellátandó feladatok:
– A megvalósítás Logikai Rendszertervének elkészítése
– Fejlesztési terv készítése
– Fejlesztés, tesztelés (tesztterv, tesztforgatókönyv, tesztjegyzőkönyvek)
– Felhasználói Kézikönyv módosítása a változásoknak megfelelően
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 9.912.000,- Ft
Lásd bővebben

Tonerek, számítástechnikai eszközök szállítása_
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/101
Közzététel dátuma: 2020.05.26.
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; CTS-INFORMATIKA Számítástechnikai Korlátolt Felelőségű Társaság;ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 6.536.224,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytájékoztató (OH 1244)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/101
Közzététel dátuma: 2020.05.26.
Ajánlatkérő: Oktatási Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság;ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elnevezés: EFOP3.2.15 Érettségi mérésmet II. (1244)
A 2019. évi májusi-júniusi írásbeli érettségi vizsgák feladatsorainak mérésmetodikai monitorozása az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 13.898.000,- Ft
Lásd bővebben

Monitoring mérőállomások hálózatának bővítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/102
Közzététel dátuma: 2020.05.27.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Vállalkozási szerződés Monitoring mérőállomások hálózatának bővítése tárgyában
Ajánlatkérő földfelszíni, vezetéknélküli rádiórendszerek megfigyelésére szolgáló Országos Rádiómonitoring Hálózatának (a továbbiakban: mérőhálózat) részét képezik az SV-MST1 és az UMS100 mérőállomások (a továbbiakban: kiegészítő mérőállomások). A kiegészítő mérőállomások feladata a földfelszíni rádiófrekvenciás szolgálatok vizsgálata a 20 MHz – 6 GHz frekvenciatartományban és ezáltal a városi frekvenciahasználat folyamatos megfigyelése, az engedélyes rádiós szolgálatok ellenőrzése valamint az engedély nélküli, illegális sugárzások felderítése.
Ajánlatkérő a kiegészítő mérőállomások területi lefedettségének növelése érdekében mérőhálózatának bővítése mellett döntött.
Ajánlattevő feladatai:
– 9 darab új kiegészítő mérőállomás szállítása és telepítése;
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 149.144.000,- Ft
Lásd bővebben

IRMA tesztelési feladatok (KBF/281/2020) eredmény tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/102
Közzététel dátuma: 2020.05.27.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Alvicom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A folyamatban levő Iratkezelő rendszer megújítása (IRMA) projekthez kapcsolódó tesztelési feladatok ellátása összesen legfeljebb 4 800 óra manuális tesztelő és összesen legfeljebb 484 óra tesztvezető, tesztkoordinátor tesztelői erőforrás biztosításával.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 38.200.000,- Ft
Lásd bővebben

IT hálózat aktív rendszereinek támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/102
Közzététel dátuma: 2020.05.27.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: ALPHA MACHINE Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő feladata az MTVA CISCO típusú hálózati és határvédelmi eszközeiből épült komplex hálózati rendszereinek, továbbá kapcsolódó vezeték nélküli hálózatának, illetve hálózathoz integrált rendszerek integrációjának 18 hónapon keresztül havidíjas támogatása (15 000 aktív végpont, 535 db eszköz, 748 db alhálózat), fejlesztési órakeret biztosítása, reaktív garantált hibaelhárítási szolgáltatás, továbbá a támogatás időtartama alatt a meghatározott CISCO eszközökre gyártói CISCO SmartNet Total Care Service (továbbiakban SMARTNET) alapú szerviz szolgáltatás nyújtása, tartalék eszköz biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 67.860.000,- Ft
Lásd bővebben

Irodai programcsomag licencek biztosítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/103
Közzététel dátuma: 2020.05.28.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség
Nyertes ajánlattevő: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
620 db Microsoft Office License/Software Assurance Pack OLV 1 License LevelD Additional Product 1YearAcquiredyear1 szoftverlicenc beszerzése 3 éves időtartamú, halasztott fizetésű konstrukció második (2.) éve vonatkozásában, a szoftverlicencekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 44.383.940,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eredményről – IT eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/103
Közzététel dátuma: 2020.05.28.
Ajánlatkérő: Óbudai Egyetem
Nyertes ajánlattevő: DC Corner Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az 1. részben:
14 db. számítógép bérlésének beszerzése a Dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerint.
A 2. részben:
2 db. notebook beszerzése a Dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 11.400.000,- Ft
Lásd bővebben

eredményjelző LED fal és tartozékai
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/103
Közzététel dátuma: 2020.05.28.
Ajánlatkérő: Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány
Nyertes ajánlattevő: GÉPBÉR-Színpad Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Elnevezés: NEKA – eredményjelző LED fal és tartozékai
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 14.465.683,- Ft
Lásd bővebben

Informatikai eszközök beszerzése a HCEMM Kft-nek.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/103
Közzététel dátuma: 2020.05.28.
Ajánlatkérő: HCEMM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Informatikai eszközök beszerzése a HCEMM Kft. részére
1. rész: „86” érintőképernyő, projektor, okos TV beszerzése
2. rész: Multifunkciós mono és színes lézernyomtatók beszerzése
3. rész: Videokonferencia rendszer beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 3.065.981,- Ft
Lásd bővebben

Térinformatikai szoftver
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/103
Közzététel dátuma: 2020.05.28.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő és mint vevő részére összesen 27 db térinformatikai offline szerkesztő szoftver beszerzése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 9.995.495,- Ft
Lásd bővebben

Aris licenc,oktatás,szakértői támogatás beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/104
Közzététel dátuma: 2020.05.29.
Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nyertes ajánlattevő: itelligence Hungary Informatika Kft.
Aris rendszer monitoring modullal való bővítése (követés 12 hónap + 12 hónap opció), az alábbi, már meglévő licencek szoftverkövetésének biztosítása 24 hónap + 12 opciós időtartamra, valamint oktatási és támogatási feladatok elvégzése a szerződés hatálya alatt a MÁV-START Zrt. részére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 141.888.685,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató SZKT parkolójegy-kiadó automaták
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/104
Közzététel dátuma: 2020.05.29.
Ajánlatkérő: Szegedi Közlekedési Kft.
Nyertes ajánlattevő: DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
8 db új parkolójegy-kiadó automata
A 8 db automatához továbbá 4 db érme cserekazetta Ajánlatkérő igénye.
Az automatákra telepítve kell biztosítani továbbá azon szoftvereket, amelyekkel a berendezések Ajánlatkérő meglévő parkolási rendszerébe integráltan üzembe helyezhetők.
opciós jog: ajánlatkérő a 8 db mennyiségen felül további 4 db parkolójegy-kiadó automatára a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése szerinti vételi jogot köt ki
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 21.300.000,- Ft
Lásd bővebben

Oktatási eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/104
Közzététel dátuma: 2020.05.29.
Ajánlatkérő: Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Nyertes ajánlattevő: Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1. rész: 3D nyomtató és lézer
3D nyomtatók, 3D nyomtató alapanyagok és lézergravírozó 9 tételben, összesen 103 darab
2. rész: Elektronikai eszközök és szerszámok
Elektronikai eszközök és alkatrészek, kézi és elektromos szerszámok 156 tételben, összesen 12.291 darab
3. rész: CNC maró és tartozékok
CNC maró és tartozékok 6 tételben, összesen 127 darab
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 18.216.850,- Ft
Lásd bővebben

ASP2 végpontok hálózati helyszíni üzembe helyezés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/104
Közzététel dátuma: 2020.05.29.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő által biztosított telekommunikációs eszközök (routerek) helyszínre szállítása, üzembe helyezése, illetve e feladatokhoz tartozó tesztelések, üzembe helyezési dokumentációk (munkalap, fotó dokumentáció) elkészítése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 7.906.100,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

MIRTUSZPhone modul terepi munkairányítási rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/101
Közzététel dátuma: 2020.05.26.
Ajánlatkérő: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
A FŐTÁV Zrt. IntellAgent mobil WFM rendszerének lecserélése mellett döntött. Ennek oka kettős; egyrészt a hardverek (mobiltelefonok) cseréje szükségessé vált (Windows platform helyett Android platform), másrészt a használt technológiának több, felhasználási folyamatot jelentősen hátráltató problémája volt, elsősorban az üzenetközvetítő megbízhatatlanság miatt (címek késése, a tájékoztató sms azonnal, míg a rendelés késve érkezett ki).
Jelen munkaerő piaci helyzetben, a szerelői állomány lehető legteljesebb támogatása a digitalizáció segítségével kiemelkedő fontosságú, ezért a korábbi rendszer által lefedett összes folyamat támogatása, illetve a továbbfejlesztése, szükséges. A FŐTÁV döntése alapján az IntellAgent rendszer kiváltását a FŐTÁV Komfort Kft. által 2018-ban bevezetett MIRTUSZ Komfort Munkairányítási rendszer (MirKo) és a FŐTÁV által 2005-óta használt MIRTUSZ Munkairányítási rendszer kiterjesztésével szükséges megvalósítani.
A bevezetendő rendszer a MIRTUSZ Phone modul, amely Android alapon valósítja meg a terepi szerelői támogatást. A MIRTUSZ Phone modult használja 2017-től kezdve a Fővárosi Vízművek Zrt. is.
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján fedezethiány miatt.
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.