A bűnügyi hírszerzés kézikönyve

„A szerzők az elméletben kevésbé művelt területet, a bűnügyi hírszerzést és felderítést mutatják be azzal a modellszintű változással együtt, amely a rendészet és a büntetőeljárás szétválasztásával a jogrendszerben 2018. július 1. napján ment végbe. A kézikönyvet hiánypótló műnek lehet tekinteni, hiszen ebben a tárgykörben hasonló munka nem jelent meg, és a szerzők a téma kidolgozásával, valamint a mű stílusán keresztül kiválóan érzékeltetik, hogy nem csupán elméleti szakemberek, hanem a mindennapi gyakorlattal is tisztában vannak. Ez a kézikönyv igazi ereje, hiszen a leplezett eszközökkel folytatott felderítés új szabályrendszere a büntetőeljárási kodifikációnak is középpontjába került (hatékony beavatkozás a büntetőeljárásba, befolyásolás korlátozása az alapjogok terén), és a mű alkalmas arra, hogy a harmadik évezredhez méltó cél szerint definiált rendészeti és bűnügyi felderítés szétválasztását bemutassa, valamint hogy a helyes alkalmazáshoz elengedhetetlen szemléletváltást a gyakorlatban is elősegítse.

A kiadvány a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 sz. „A jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés” c. projekt keretében készült el.”

Forrás:
A bűnügyi hírszerzés kézikönyve; Nyeste Péter, Szendrei Ferenc (szerk.); Dialóg Campus Kiadó; ISBN: 978-615-5945-84-7; 2019
Letöltés PDF-ben

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.