A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara összefoglalója az Európai Bizottság „Termőföldtől az Asztalig Stratégiájáról”

„…A Termőföldtől az Asztalig Stratégia összességében ambiciózus környezeti célokat határoz meg az Európai Unió egészére, amely mögé az európai lakosság jelentős része be is fog állni. A kérdés továbbra is az, hogy a fent említett célokat az Európai Bizottság pontosan milyen eszközökkel kívánja érvényre juttatni, és hogy mennyire veszi figyelembe adott esetben a tagállami sajátosságokat: mind környezeti állapot, fogyasztási szokások, mind pedig tagországi szabályozás vonatkozásában. Egy egységes keretrendszer és közösen elérendő célok kitűzése nem ördögtől való, ugyanakkor nem lehet cél a túlszabályozás (ami magával hozza a túlzott adminisztrációt), és olyan elvárások felállítása, amelyeket – megfelelő adatok és hatásvizsgálat hiányában – nem kellő megalapozottsággal határoztak meg, ezáltal a mind megvalósításuk, mind az általuk elért (rész)eredmények is erősen kétségesek. Annyi bizonyos, hogy a Termőföldtől az Asztalig Stratégia – a Biodiverzitás Stratégiával együtt – jelentős befolyással lesz a még tárgyalás alatt álló KAP reformra, emellett a tagállamok által benyújtandó KAP Stratégiai Terveket is csak akkor fogják jóváhagyni, ha az eléri a Bizottság által megfelelőnek ítélt környezeti ambíciószintet.”

Forrás:
Az Európai Bizottság víziója a fenntartható mezőgazdaságról és élelmiszeriparról, avagy mit tartalmaz a Termőföldtől az Asztalig Stratégia?; Horváth Dóra, Szűcs Viktória; Nemzeti Agrárgazdasági Kamara; 2020. május 25, (PDF)

A bejegyzés kategóriája: Európai Unió, fenntartható fejlődés, gazdaság, környezetvédelem
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.