A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. június 2-június 5.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/részvételi felhívás

SIMONA-tool IT applikáció kifejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/106
Közzététel dátuma: 2020.06.03.
Ajánlatkérő: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.19.
A SIMONA projekt „DTP2-093-2.1 Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management” keretében vállalt IT applikáció kifejlesztése, röviden SIMONA-tool kifejlesztése.
A SIMONA-tool legyen alkalmas regisztrált felhasználók által feltöltött (online felületen) felszíni vízi üledék mintavételi adatok tárolására és elemzésére, továbbá a generált (kalkulált) adatok megjelenítésére.
Lásd bővebben

Eljárást megindító hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/106
Közzététel dátuma: 2020.06.03.
Ajánlatkérő: Óbudai Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.06.
1 db Netapp szerver 12 havi bérlésének beszerzése a Dokumentációban meghatározottak szerint.
Lásd bővebben

Fejlesztés MVMI MS Dynamics CRM2011 rendszerében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/106
Közzététel dátuma: 2020.06.03.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.29.
Az MVMI Zrt. Microsoft Dynamics CRM2011-es rendszerében az üzlet igényeiből adódó fejlesztések elvégzése a Vállalkozótól történő tervezői, fejlesztői, tesztelői, valamint információtechnológiai szakértői kompetencia bevonásával.
Lásd bővebben

Oktatástechnológiai eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/105
Közzététel dátuma: 2020.06.02.
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.26.
A beszerzés során ajánlattevőnek az alábbi eszközöket kell szállítania:
I. termékkategória II. termékkategória III. termékkategória
megrendelésre kerülő db szám 1476 db eszköz + 739 db töltő 2894 db eszköz 2375 db eszköz
Lásd bővebben

Üzemviteli naplózás működéstámogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/105
Közzététel dátuma: 2020.06.02.
Ajánlatkérő: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.02.
Az elektronikus naplózó rendszerből naplózási bejegyzések lektorálása (Oracle-licences adatbázis-kezelés, adatjavítás), valamint a lektorált adatokból riportok készítése, és előzetes feldolgozása. A riportok minőségi teljesítéséhez szükséges technikai kerettámogatás biztosítása.
Lásd bővebben

KEF által használt KELL rendszer fejlesztése III.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/106
Közzététel dátuma: 2020.06.03.
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.29.
Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által használt KELL rendszerhez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása, valamint alkalmazás- és rendszerüzemeltetői támogatás biztosítása, nettó 248.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, a szerződés teljesítése során felmerülő igények alapján az írásbeli megrendelések szerint. A szerződés a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. A szerződés a hatályba lépésétől a nettó 248.000.000,- Ft keretösszeg teljesüléséig, de legkésőbb 24 hónapig terjedő határozott időtartamig hatályos, azzal, hogy a jelzett időpontig feladott megrendelések teljesítéséig (a szerződés keretösszegét nem meghaladva) a szerződés rendelkezéseit változatlanul alkalmazni kell. AK az ismertetett keretösszeg 80%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Lásd bővebben

BLAISE licence használati jogának beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/107
Közzététel dátuma: 2020.06.04.
Ajánlatkérő: Központi Statisztikai Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.22.
BLAISE (Blaise for Windows, Blaise Component Pack (BCP), Blaise Internet Services (IS) vagy azzal egyenértékű) licence használati jogának beszerzése 12 hónapra a lakossági összeírások adatfelvételéhez és rögzítéséhez Pl, munkaerő felmérés, háztartási költségvetés és életkörülmények (HKÉF) adatgyűjtés.
Lásd bővebben

Technikai védelmi rendszerek telepítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/107
Közzététel dátuma: 2020.06.04.
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.08.
A Semmelweis Egyetem területén technikai védelmi rendszerek tervezése, telepítése, integrálása, fejlesztése.
Ennek keretében az alábbi területeken válik szükségessé a különböző szervezeti egységek részéről felmerülő feladatok elvégzése:
– beléptető rendszer kiépítése;
– behatolásjelző rendszer kiépítése;
– video megfigyelő rendszer telepítése;
– kaputelefon rendszer kiépítése.
Lásd bővebben

Eszköz és szoftverbeszerzés az SZTE részére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/107
Közzététel dátuma: 2020.06.04.
Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.30.
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Eszközbeszerzés és szoftverbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00040 sz. projekt keretében”
Lásd bővebben

Microsoft licenszek használati jogának megszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/108
Közzététel dátuma: 2020.06.05.
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.16.
A jelen felhívás II.2.4) pontjában szereplő Microsoft licenszek használati jogának megszerzése egy éves időtartamra.
Teljesítés határideje:
– 1.-7. sorszám alatt megnevezett termékek esetén: 2020.07.31.,
– 8. sorszám alatt megnevezett termék esetén: 2020.07.10.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/105
Közzététel dátuma: 2020.06.02.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nyertes ajánlattevő: Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
“A Földmegfigyelési Operatív Központ Hardver (FOKIrodai eszközök II., Nagy teljesítményű munkaállomás) működéséhez szükséges nagy teljesítményű munkaállomások beszerzése” az alábbi részletezés szerint.
Munkaállomások száma: 6 darab;
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 8.878.986,- Ft
Lásd bővebben

KBKA Akcelerátor-Mentor Program és 1 pilot projekt
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/105
Közzététel dátuma: 2020.06.02.
Ajánlatkérő: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Nyertes ajánlattevő: KDRIÜ Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.;Muzslai Üzletviteli Tanácsadó Kft.
“Kék Bolygó Transznacionális Start-up Akcelerátor és Mentor koncepció és program kialakítása, valamint ennek alapján egy pilot projekt teljes körű végrehajtása”
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához kapcsolódó transznacionális akcelerációs és mentor program felállítása és kísérleti jelleggel egy pilot projekt végrehajtása, a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap tevékenységéhez kapcsolódóan. Az akcelerátor program célja, hogy a közép-európai régióban megerősödjenek a fenntartható kezdeményezések, valamint szakmai és anyagi támogatást kapjanak azok a cégek, melyek tevékenysége kapcsolódik a Tőkealap célkitűzéseihez és alkalmassá tehetőek a Tőkealap által történő finanszírozásra. A program továbbá hozzájárul egy olyan regionális hálózat kialakulásához, melyben a környezettudatos szemléletet képviselő szereplők aktívan tudnak együttműködni.
A program résztvevői olyan, a környezeti és/vagy a társadalmi fenntarthatóságot célzó terméket/szolgáltatást nyújtó startupok, fenntartható gazdaság kialakítását szolgáló projektek, melyek érettebb fázisban vannak, befektetésre alkalmasak és a közép-kelet európai régióban működnek. A program közvetett érintettjei továbbá az ebben a szektorban tevékenykedő szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek, valamint kiemelten a fiatal – egyetemista és pályakezdő – korosztály.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 33.890.000,- Ft
Lásd bővebben

Táj.elj.eredm. – Lechner – Monor BIM épületfelméré
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/105
Közzététel dátuma: 2020.06.02.
Ajánlatkérő: LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nyertes ajánlattevő: Geodézia Kelet Zrt.
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) meghatározottak szerint egy egységes módszertan szerint Monor település meghatározott középületeinek felmérése és BIM modellezése. A nyertes ajánlattevő által felmérendő teljes terület nettó 15 130 m2. A felmérés során geometriai adatgyűjtés mellett helyiséggazdálkodási adatok egy meghatározott körének felmérése is történik.
Nyertes ajánlattevő feladata az érintett épületek roncsolásmentes, 3D geometriai felmérése, amelynek során mind az épület belső, mind pedig az épület külső pontfelhős felmérése történik olyan részletességgel, hogy az átadott állományok részletezettsége alkalmas legyen a látszó elemeket tartalmazó legalább a műszaki leírás 4.2-es fejezetében meghatározott épületmodellek, valamint M=1:50-es léptékű alap- és homlokzatrajzok, valamint metszetek elkészítésére.
A feladat elvégzése kapcsán érintett épületek listáját a műszaki leírás melléklete tartalmazza, a feladat becsülten 13 7
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 45.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/105
Közzététel dátuma: 2020.06.02.
Ajánlatkérő: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 48.196.800,- Ft
Lásd bővebben

Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/107
Közzététel dátuma: 2020.06.04.
Ajánlatkérő: Testnevelési Egyetem
Nyertes ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 42.5867.100,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről PM Workflow
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/107
Közzététel dátuma: 2020.06.04.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Eastflow Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő feladata a Pénzügyminisztérium által használt WorkflowGen alapú workflow rendszerhez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása, szoftverkövetés és gyártói terméktámogatás valamint felhasználói és üzemeltetői támogatás biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 204.495.000,- Ft
Lásd bővebben

TAER_KTH ITinfrastruktúra bővítése tartós bérletbe
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/107
Közzététel dátuma: 2020.06.04.
Ajánlatkérő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nyertes ajánlattevő: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság;Areus Infokommunikációs Zrt.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi Tanulmányi Hivatal IT infrastruktúrájának bővítése tartós bérleti konstrukcióban.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 146.736.000,- Ft
Lásd bővebben

Vonatközlekedési FOR továbbfejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/107
Közzététel dátuma: 2020.06.04.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Scheidt & Bachmann System Technik GmbH
Vállalkozási keretszerződés a MÁV Zrt. Forgalmi Vonatközlekedési Információs rendszer megvalósítása tárgyú projekthez (a továbbiakban FOR projekt): kiegészítő fejlesztések teljesítése a Műszaki leírásban meghatározott feladatok ellátását szolgáló szakembernapok biztosításával, 36 hónapos időtartamra, eseti megrendelések alapján, nettó 198.030.000 HUF értékben +30 %-os értékbeli opcióval (84.870.000 HUF) összesen nettó 282.900.000,- Ft, HUF keretösszegben.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 282.900.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéról Microsoft Premier
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/107
Közzététel dátuma: 2020.06.04.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Microsoft Premier Service Support Szolgáltatás keretében 12 hónapig gyártói konzultációs és terméktámogatási szolgáltatás biztosítása
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 56.669.520,- Ft
Lásd bővebben

Oracle kompetencia beszerzése 2 részben
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/108
Közzététel dátuma: 2020.06.05.
Ajánlatkérő: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság;WEBváltó Számítástechnikai és Internet-adatbanki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Oracle kompetencia beszerzése 2 részben
1. rész: Oracle képzések a Robotzsaru Rendszer munkatársai számára
2. rész: Oracle adatbázis kompetenciák – külső szakértői tanácsadás és támogatás
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 28.723.500,- Ft
Lásd bővebben

SCADA leválasztás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/108
Közzététel dátuma: 2020.06.05.
Ajánlatkérő: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörüen működő részvénytársaság
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. önállóan működőképes SCADA rendszerének kialakítása a jelenleg E.ON cégcsoporttal közös Scada rendszerről történő leválasztással.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.732.000,- EUR
Lásd bővebben

On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szük. szolg.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/108
Közzététel dátuma: 2020.06.05.
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatások nyújtása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.710.000.000,- Ft
Lásd bővebben

ESB fejlesztés 2020 – Tájékoztató eredményről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/108
Közzététel dátuma: 2020.06.05.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: itelligence Hungary Informatika Kft.
Vállalkozási keretszerződés ESB fejlesztésre az MVMI Zrt. részére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 100.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Mobiltelefonok beszerzése (MTEL19)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/108
Közzététel dátuma: 2020.06.05.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;ÍRISZ Holding Kft.;Business and Games Kft.;Alienline Kft.;SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Smartsolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Keretmegállapodás (továbbiakban:KM) kötése a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezetek részére mobiltelefonok (a műszaki leírásban meghatározott 4 kategória [alap-, közép- és felsőkategória, valamint víz-, por- és ütésálló mobiltelefonok) összesen 23 féle készülék] beszerzésére, kiszállítására. A KM előirányzott mennyisége mintegy 29725 készülék, mint keretmennyiség [Kbt.3.§ 18.pont]. A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége és – a KM részét képező elemekből összeállított – konkrét tárgya a KM megkötését követően, a verseny újranyitása vagy közvetlen megrendelés [Kbt.105.§ (2) bek. b) pont] során kerül meghatározásra. Ld. még a közbeszerzési dokumentumokban!
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) 2.600.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Általános fordítás tolmácsolás lektorálás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/108
Közzététel dátuma: 2020.06.05.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyertes ajánlattevő: Szituációs Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság
Pénzügyi, jogi, adó és vámterületen használatos szakmai szövegek fordítása, lektorálása, tolmácsolása az alábbiakban részletezettek szerint:
a) az Európai Unió intézményei és nemzetközi szervezetek által kiadott, jogszabálynak nem minősülő anyagok fordítása
b) az uniós támogatásokkal összefüggő szerződések és mellékletei fordítása
c) az Európai Unió és tagállamainak nemzeti jogszabályai fordítása
d) nemzetközi konferenciák, szemináriumok anyagai, összefoglaló jelentések fordítása
e) adó és vám témakörökben készült hivatalos, szakmai iratok és kiadványok fordítása
f) a fordítások szakmai és nyelvi lektorálása az a), b), c), d) és e) pontok esetén
g) konszekutív és szinkrontolmácsolás eseti jelleggel (rendezvények, egyeztetések ügyfélmeghallgatások).
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 40.000.000,- Ft
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.