Módosul a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozat

„…1. A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. és 5. pontját visszavonja.

2. A Kormány a Korm. határozatot a következő 3. ponttal egészíti ki:

(A Kormány)

„3. felhívja a belügyminisztert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy azon kormányhivatali szervezeti egységek, amelyek iratkezelő rendszerei jelenleg nem képesek a hiteles elektronikus másolat készítésére és tárolásra, 2022. január 1-jéig kapjanak felmentést a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 61. § (7) bekezdése szerinti előírás alól, szükség szerint a rendelet módosításával;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal”

3. A Kormány a Korm. határozatot a következő 5. ponttal egészíti ki:

(A Kormány)

„5. felhívja az EKEIDR-Poszeidon iratkezelő rendszerrel kapcsolatban nem lévő iratkezelő rendszert használó szervezeti egységek felett szakmai irányítási vagy felügyeleti jogot gyakorló minisztert, hogy a rendelkezésére álló költségvetési forrás terhére – a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel folyatott egyeztetés szerint – gondoskodjon a vezetése, irányítása vagy felügyelete alatt álló, nem közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszert használó szervezeti egység

a) által használt elektronikus iratkezelő rendszer és az 1. pont szerinti EKEIDR átmeneti dokumentumtár rendszer közötti adatkapcsolat létrehozásához szükséges fejlesztési feladatok végrehajtásáról, vagy

b) a közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszer igénybevételére való áttérésről.

Felelős: a szervezet felett szakmai irányítást vagy felügyeletet gyakorló miniszter
Határidő: 2022. január 1…””

Forrás:
1275/2020. (VI. 2.) Korm. határozat a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozat módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 130. szám; 2020. június 2.; 3269 o. (PDF)
1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozat a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről; Nemzeti Jogszabálytár

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.