A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. június 15-június 19.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/részvételi felhívás

EFOP informatikai eszköz 1-2. rész
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/114
Közzététel dátuma: 2020.06.15.
Ajánlatkérő: Dunaújvárosi Tankerületi Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.26.
Adásvételi szerződés informatikai eszközök beszerzése tekintetében az EFOP-3.3.7-17-2017-00007 és EFOP-3.11.1-17-2017-00004 pályázatokhoz kapcsolódóan a Dunaújvárosi Tankerület intézményeiben.
Lásd bővebben

DDoS védelmi rendszer kapacitásának bővítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/114
Közzététel dátuma: 2020.06.15.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.13.
A Nemzeti Távközlési Gerinc védelmét biztosító DDoS védelmi rendszer kapacitásának bővítése, hardver és szoftver elemeinek gyártói szolgáltatás előfizetése és gyártói támogatása.
Lásd bővebben

Virtuális stúdió és Quantel rendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/114
Közzététel dátuma: 2020.06.15.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.10.
Adásvételi és szolgáltatási szerződések keretében a Virtuális stúdió és Quantel rendszer fejlesztése kettő rész-ajánlattételi lehetőséggel (I. rész MTVA 5. stúdió Thoma Tracikg rendszerének, Vizrt rendszert használó Virtuális stúdiójának (VR) fejlesztése; II. rész MTVA részére 68 darab munkaállomás beszerzése a quantel hírrendszer kliens amortizációs csere érdekében) a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.
Lásd bővebben

Microsoft OVS licencek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/116
Közzététel dátuma: 2020.06.17.
Ajánlatkérő: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.30.
Microsoft szoftver licencek biztosítása szoftver bérleti szerződés keretében 12 hónap időtartamra, OVS bérleti konstrukcióban.
Lásd bővebben

AgrometeoK+F rendszer összefüggésfeltárás,tervezés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/116
Közzététel dátuma: 2020.06.17.
Ajánlatkérő: Szent István Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.29.
Ajánlatkérő a „Versenyképességi és Kiválósági Együttműködési” VKE_17 pályázat kapcsán „Új agrár-meteorológiai információs rendszer fejlesztése környezet, – növényvédelmi és élelmiszer-biztonsági céllal” című 2017-1.3.1-VKE-2017-00009 számmal K+F projektet valósít meg.
A közbeszerzési eljárás a fenti projekt a „Dinamikus növényorvosi algoritmusokat futtató szakértői keretrendszer Kísérletek kiértékelése, eredmények validálása és a modell rendszer továbbfejlesztése”, valamint a „Dinamikus növényorvosi algoritmusokat futtató szakértői keretrendszer Rendszerintegráció és tesztelés K+F projekt lezárása, hasznosíthatósági tervezés, projektzárás” III. mérföldkővének jelen bekezdésben megnevezett két munkaszakasza kapcsán igénybe vett szolgáltatási feladatok beszerzésére irányul.
Lásd bővebben

felhívás – TÜSZ kis- és közepes seb. fénymásolókoz
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/117
Közzététel dátuma: 2020.06.18.
Ajánlatkérő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.01.
Megrendelő a szerződés megkötésével az üzemeltetési területén működő multifunkciós (MFP) eszközök teljes körű üzemeltetését kívánja biztosítani. „Teljes körű Üzemeltetési szolgáltatáson” (a továbbiakban: TÜSZ) az alábbiakat kell érteni: Szolgáltató működőképes állapotban tartja a Konica Minolta bizhub C224e és Xerox B7030 típusú eszközöket. A szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését, az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítását és a szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb. kivéve papír) történő ellátást.
Lásd bővebben

AKR – licenc és terméktámogatás beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/117
Közzététel dátuma: 2020.06.18.
Ajánlatkérő: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.15.
Ajánlatkérő az NTAK rendszer NAV irányába történő adatszolgáltatását az Adóügyi Kommunikációs Rendszer (a továbbiakban: AKR) integrációjával valósította meg a rendszer kialakításakor. Az AKR elengedhetetlen szerepet tölt be a szálláshelyektől érkezett adatcsomagok hosszútávú és hiteles archiválásában, valamint a NAV felé történő továbbításában. Jelen beszerzésben az Adóügyi Kommunikációs Rendszer – beleértve a hosszútávú archiválásért felelős LTV modult és az NTAK specifikusan testreszabott funkcionalitást – használatára jogosító licenc és kapcsolódó terméktámogatás (amennyiben felmerülő alkalmazás hiba kódszintű, úgy a termék gyártójának kell a hiba elhárítását elvégeznie) valamint rendszerfrissítések használatára vonatkozó jog (szoftverkövetés) beszerzését kívánja az Ajánlatkérő lebonyolítani.
Lásd bővebben

Hálózatsemlegesség mérőrendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/117
Közzététel dátuma: 2020.06.18.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.13.
Lásd bővebben

Részvételi felhívás – HungaroControl kábelezés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/117
Közzététel dátuma: 2020.06.18.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.03.
HungaroControl Zrt. székhelyén valamint rádió-, navigációs-, és radarállomásain és egyéb jelenlegi és jövőbeni szolgáltatási helyszínein üzemelő gyengeáramú kábelezési és adatközponti infrastruktúrájának karbantartása, bővítése, fejlesztése, támogatása, a Műszaki leírásában specifikált feladatok ellátása maximum nettó 350.000.000,- Ft keretösszeg erejéig.
Lásd bővebben

FORRÁS üzemeltetés és fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/118
Közzététel dátuma: 2020.06.19.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.17.
Ajánlatkérőnél 2012.évben került sor a Magyar Államkincstár által elfogadott integrált ügyviteli-pénzügyi Forrás.NET rendszer (FORRÁS) bevezetésére, speciális alrendszereinek kialakítására. Jelen beszerzés célja, hogy biztosított legyen az ajánlati felhívásban és szerződéstervezetben meghatározott következő időszakra is a FORRÁS valamennyi alrendszerének, moduljának és a kapcsolódó szakrendszerek megfelelő működése Ajánlatkérőnél a szükséges üzemeltetési, támogatási és fejlesztési szolgáltatások további biztosítása által.
Lásd bővebben

EESZT licencek és gyártói támogatás beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/118
Közzététel dátuma: 2020.06.19.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.17.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT-hez) kapcsolódó Hiscom (1. rész), Liferay (2. rész), ESET, Axway, Pleasent, Balabit, Cisco, Yubikey, One Identity, Fortinet, Microsoft (3. rész) rendszerek licencének, illetőleg gyártói támogatásának biztosítása.
Lásd bővebben

Légi felderítés – AF
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/118
Közzététel dátuma: 2020.06.19.
Ajánlatkérő: Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.16.
Az eljárás tárgya: Vidéki pollenterhelés okainak feltérképezésére irányuló légi felderítés. A felderítés valamennyi magyarországi megyére vonatkozik, melyek 6 régióba kerültek csoportosításra, ennek megfelelően 6 részre lehet ajánlatot tenni
Lásd bővebben

NMKH-Irodatechnikai berendezések és kellékanyagok
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/118
Közzététel dátuma: 2020.06.19.
Ajánlatkérő: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.02.
Irodatechnikai berendezések és kellékanyagok beszerzése a GINOP-5.1.1-15-2015-00001, GINOP-5.2.1-14-2015-00001, GINOP-5.3.10-17-2017-00001, GINOP-6.1.1-15-2015-00001, TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001, TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001, TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001, TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 projektekben.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató 2 SZKT parkolójegy-kiadó automaták
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/114
Közzététel dátuma: 2020.06.15.
Ajánlatkérő: Szegedi Közlekedési Kft.
Nyertes ajánlattevő: DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
8 db új parkolójegy-kiadó automata
A 8 db automatához továbbá 4 db érme cserekazetta Ajánlatkérő igénye.
Az automatákra telepítve kell biztosítani továbbá azon szoftvereket, amelyekkel a berendezések Ajánlatkérő meglévő parkolási rendszerébe integráltan üzembe helyezhetők.
opciós jog: ajánlatkérő a 8 db mennyiségen felül további 4 db parkolójegy-kiadó automatára a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése szerinti vételi jogot köt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 21.300.000,- Ft
Lásd bővebben

Audioguide készülékek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/115
Közzététel dátuma: 2020.06.16.
Ajánlatkérő: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nyertes ajánlattevő: MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
250 db audioguide készülék adásvételére, szállítására, tartalomfejlesztésére és telepítésére vonatkozó vállalkozással vegyes adásvételi szerződés.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 61.400.000,- Ft
Lásd bővebben

„Digitális vetítőberendezések beszerzése”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/115
Közzététel dátuma: 2020.06.16.
Ajánlatkérő: Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: CinemaNext Hungary Kft.
1.rész.: Puskin Mozi – Metropolis terem:
1 db DCI rendszerű 2K felbontású vetítőgép, DLP fejjel, 1 db DCI szerver és kijátszóeszköz, 1 db DCI rendszerhez csatlakoztatható audio moziprocesszor Dolby Surround 5.1/7.1 rendszerű mozitermi lehallgatáshoz
2.rész: Tabán Mozi – Fellini terem
1 db DCI rendszerhez csatlakoztatható audio moziprocesszor Dolby Surround 5.1/7.1 rendszerű mozitermi lehallgatáshoz
3.rész: Corvin Mozi – Korda terem
1 db DCI rendszerhez csatlakoztatható audio moziprocesszor Dolby Surround 5.1/7.1 rendszerű mozitermi lehallgatáshoz, 5 db „Cinema” felhasználásra készült hangerősítő berendezés
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 27.770.921,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/115
Közzététel dátuma: 2020.06.16.
Ajánlatkérő: Miniszterelnöki Kabinetiroda
Nyertes ajánlattevő: Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt.;MEDIA NETWORKS Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Közbeszerzés tárgya: Digitális tartalom készítéséhez szükséges informatikai eszköz és szoftver beszerzés
Mennyisége:
1. rész: PC-k, notebookok és kiegészítők beszerzése: 4 db PC, 1 db PC, 8 db notebook, 2 db notebook, 2 db notebook, 13 db monitor, 4 db notebook táska, 8 db notebook táska, 6 db asztali hangfal, 4 db külső merevlemez, 10 db USB elosztó, 5 db mobil akkumulátor, 4 db NAS merevlemez, 1 db NAS
2. rész: Szoftverek beszerzése: 15 db MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL HUN OEM (3 év /1 felhasználó), 15 db Avast Business Antivirus (3 év / 1 eszköz), 12 db Adobe All Apps (3 év / 1 felhasználó)
3. rész: Szerverek beszerzése: 2 db fogadó videó szerver, 2 db küldő videó szerver és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 37.165.624,- Ft
Lásd bővebben

ASP Hagyatéki leltár rendszer egyedi fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/115
Közzététel dátuma: 2020.06.16.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Az ajánlatkérés célja, hogy az Eü tv. és Hetv. módosításainak alapján a halottvizsgálati bizonyítvány, elektronikus formában a Kincstár által működtetett ASP Hagyatéki leltár szakrendszerbe elektronikusan átvehető és feldolgozható legyen. Azaz a jogszabályi változásoknak megfelelően a Hagyatéki szakrendszer alkalmas legyen az elektronikus halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus formában történő fogadására, automatikus iktatására, és az ügyintézés megindítására.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 11.800.000,- Ft
Lásd bővebben

HW-SW katalógus szerinti szoftverek
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/116
Közzététel dátuma: 2020.06.17.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: TRANS-EUROPE CONSULTING Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Keretszerződés az MVM Csoport és a csoporton kívüli szerződéses partnerek HW-SW katalógus szerinti szoftverek (Adobe szoftverek, Think-Cell License szoftverek, CorelDRAW Graphics Suite szoftverek, és TeamViewer szoftverek) beszerzésére.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 101.323,- EUR
Lásd bővebben

Tájékoztatás eljárás eredményéről – Szakképző intézmények rádiófrekvenciás tervezési feladatainak ellátása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/116
Közzététel dátuma: 2020.06.17.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nyertes ajánlattevő: Sagemcom Magyarország Kft.
A Diákháló programba tartozó Szakképző Wi-Fi projekt célja a szakképzési intézmények korszerű és egységes vezeték nélküli hálózati infrastruktúrájának kialakítása, a Wi-Fi ellátottságának biztosítása. A keretmegállapodásos eljárás Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján versenyújranyitással lefolytatott második részét követően megkötött tervezési szerződés.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 229.620.000,- Ft
Lásd bővebben

Poszeidon support-táj. az elj. eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/117
Közzététel dátuma: 2020.06.18.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
NISZ Zrt. jelenlegi 8 darab ügyfélszervezete részére történő terméktámogatói szolgáltatás nyújtá-sa, név szerint:
a. Pénzügyminisztérium, b. Emberi Erőforrások Minisztériuma, c. Agrárminisztérium, d. Innovációs és Technológiai Minisztérium, e. Bethlen Gábor Alapítvány, f. Igazságügyi Minisztérium, g. Belügyminisztérium, h. Miniszterelnöki Kormányiroda
-Jogszabálykövetési és support szolgáltatások szerződés hatályba lépésétől 2020. december 31. napjáig.
-Igény szerinti módosítási, támogatási feladatok ellátása 500 lehívható óra terhéig (fix rész: 350 óra, opció: 150 óra)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 39.600.000,- Ft
Lásd bővebben

Park.automaták beszerzés,üzembe hely.,karbantartá
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/117
Közzététel dátuma: 2020.06.18.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: C-WARE Korlátolt Felelősségű Társaság
1. Nyertes ajánlattevő feladata mindösszesen 76 darab parkoló automata beszerzése, leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, műszaki jellegű folyamatos üzemeletetése (karbantartása) az általa készített telepítési tervnek megfelelően.
2. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén 76 db parkoló automatából álló parkolási rendszer üzemkész állapotának biztosítása, rendszám alapú on-line parkolás – összekötve a parkolás ellenőrzési szoftverrel – biztosítása, karbantartása, eseti hibaelhárítása, vandalizmusból eredő rongálások javítása, szükség szerinti áttelepítések elvégzése az Ajánlatkérő külön megrendelései alapján.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 278.920.000,- Ft
Lásd bővebben

VEKTOR fejlesztése és támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/117
Közzététel dátuma: 2020.06.18.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyertes ajánlattevő: Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft.
A fejlesztés célja a NAV hatáskörébe került végrehajtási feladatok informatikai hátterének megújítása egy, a hatékony végrehajtási feladatvégzést biztosító, a tömeges feldolgozást automatizmusokkal, az ügyintézői munkavégzést gyorsabb információ megjelenítéssel támogató rendszer (VEKTOR: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer) és e rendszer működéséhez szükséges adattárház funkciók megvalósításával. Az eljárás tárgya: VEKTOR fejlesztése és támogatása a NAV részére.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 2.900.000.000,- Ft
Lásd bővebben

ESB licenszek 2020 – eredmény tájékoztató hird.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/117
Közzététel dátuma: 2020.06.18.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: itelligence Hungary Informatika Kft.
Licenszkövetési megállapodás ESB licenszek beszerzésére az MVMI Zrt. részére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 143.881.920,- Ft
Lásd bővebben

Történelem tematikájú weboldal fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/117
Közzététel dátuma: 2020.06.18.
Ajánlatkérő: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nyertes ajánlattevő: ICD 2000 Számítástechnikai és Hirdetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő részére a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban részletezett emlekpontok.hu weboldal backend és frontend oldali fejlesztési szolgáltatásának megrendelése a dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelelően. A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 68.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Binex flow rendszer üzemeltetése,továbbfejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/118
Közzététel dátuma: 2020.06.19.
Ajánlatkérő: Debreceni Intézményműködtető Központ
Nyertes ajánlattevő: “T-SOFT MÉRNÖKIRODA” Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő birtokában lévő, 33 óvodai intézmény 49 telephelyén, 51 db iskolai intézményben és 12 bölcsődei intézményben a gyermek és dolgozói étkeztetési feladatokat kezelő BinexFlow Közétkeztetési Rendszer ASP szolgáltatás keretében történő üzemeltetése, felhasználói támogatása, jogszabálykövetése, megrendelői igényeknek megfelelő továbbfejlesztése.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 33.464.000,- Ft
Lásd bővebben

EMIR alkalmazás fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/118
Közzététel dátuma: 2020.06.19.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: Visoft Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási szerződés keretében az Egységes Mérésügyi Informatikai Rendszer fejlesztése, azon belül a hírközlési sugáregészségügyi modul továbbfejlesztése, spektrum monitoring célú szimuláció kiterjesztése, továbbá térképkeretrendszer csere és háttér informatikai fejlesztések
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 70.450.000,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó nyíl.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/115
Közzététel dátuma: 2020.06.16.
Ajánlatkérő: Állami Számvevőszék
Nyertes ajánlattevő: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Elnevezés: Személy- és munkaügyi nyilvántartó rendszer
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 38.468.300,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes átláthatósági hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/117
Közzététel dátuma: 2020.06.18.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: GIRO Zrt.
BKR azonnali elszámoláshoz kapcsolódó teljesítési szolgáltatások nyújtása
Klíringtagok azonnali teljesítési számláinak vezetése, e körben a Klíringtagok transzfer megbízásainak valós idejű, jegybankpénzben történő teljesítése és az azonnali teljesítési számlák javára/terhére történő átvezetésének kezdeményezése, ideértve az azonnali hitelkeret terhére történő fedezetbevonást.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 97.200.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Visszavonás – PC, Notebook 2 részben
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/116
Közzététel dátuma: 2020.06.17.
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adásvételi szerződés asztali számítógépek és monitorok szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. részére, az alábbiakban részletezettek szerint: 120 db asztali számítógép (desktop), 120 db Monitor, 100 db Notebook
Az eljárás eredménye:
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Ajánlatkérő a Kbt. 53. §-ának (1) bekezdése alapján, ezen szakasz (2) bekezdésének alkalmazásával visszavonja az eljárást megindító ajánlati felhívását, amely körülményről az ajánlatételi határidő lejárta előtt az EKR rendszeren keresztül tájékoztatást küldött valamennyi Érdekelt Gazdasági Szereplő részére.
Lásd bővebben

Global Distribution System archit. implementálás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/118
Közzététel dátuma: 2020.06.19.
Ajánlatkérő: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megnevezés: GDS fejlesztői licenc (hieararchikus topológia) az ujjnyomat és okmányolvasó perifériák kezeléséhez
Az eljárás eredménye: Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Az Idomsoft Zrt. részére a beszerzést szükségessé tévő, azt finanszírozó szerződés megkötése tekintetében akadályok merültek fel, az nem került megkötésre, így az Idomsoft Zrt-nek nincs lehetősége jelen beszerzés tárgyában szerződni, a jelen eljárás keretében megvalósítandó feladat elvégzésre nincs szüksége.
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.