A miniszterelnök kabinetfőnökének 7/2020. (VI. 26.) MK utasítása miniszteri biztos kinevezéséről a turisztikai térségek fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok koordinációjára

„1. §

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a turisztikai térségek fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok koordinációjára 2020. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő időtartamra dr. Guller Zoltánt miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §

A miniszteri biztos feladatkörében gondoskodik különösen

a) az egyes turisztikai térségek fejlesztése érdekében szükséges kormányzati feladatok összehangolásáról,

b) az egyes turisztikai térségek fejlesztési forrásainak hatékony felhasználásához szükséges koordinációs feladatok ellátásáról,

c) a kormányzati, valamint a civil és a szakmai szervezetekkel, továbbá az önkormányzatokkal való együttműködés kialakításáról,

d) a turizmus fejlesztésében érintett hazai és külföldi vállalkozásokkal, gazdasági szereplőkkel való kapcsolattartás megszervezéséről,

e) a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 megvalósításához kapcsolódó nyomonkövetési feladatok koordinációjáról, a megvalósításban érintett szereplőkkel való kapcsolattartásról.

5. § Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 2/2018. (VII. 24.) MK utasítás…”

Forrás:
A miniszterelnök kabinetfőnökének 7/2020. (VI. 26.) MK utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2020. évi 34. szám; 3294. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.