297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól

„… 1. § (1) A Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hátrányos hatásainak enyhítése, illetve elhárítása érdekében Gazdaságvédelmi Operatív Törzset (a továbbiakban: Operatív Törzs) állít fel.

(2) Az Operatív Törzs

a) figyelemmel kíséri a magyar gazdaság védelme érdekében meghozott kormányzati intézkedéseket,

b) figyelemmel kíséri a gazdaságvédelmi intézkedések végrehajtását,

c) javaslatot tesz a Kormány részére azon tényezők, vagy szabályozások megszüntetésére, amelyek akadályozzák a vállalkozások tevékenységét, valamint a Magyarországon megvalósuló vagy megvalósítani kívánt beruházásokat,

d) javaslatot tesz a Kormány részére az európai uniós és hazai források kihelyezését könnyítő intézkedések megtételére,

e) véleményezi a magyar gazdaság védelme szempontjából releváns kezdeményezéseket, és javaslatot fogalmaz meg a kormányzati beavatkozásra.

2. § (1) Az Operatív Törzset a pénzügyminiszter vezeti.

(2) Az Operatív Törzs további tagja

a) az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezérigazgatója,

b) az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelmi hatósági ügyekért felelős szakmai felsővezetője,

c) a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója,

d) a Magyar Államkincstár elnöke,

e) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója,

f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője,

g) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke,

h) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke,

i) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója.

(3) Az Operatív Törzs vezetője az Operatív Törzs ülésére külső szakértőt meghívhat. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi fogyasztóvédelemért felelős képviselője, a Gazdasági Versenyhivatal, valamint a Közbeszerzési Hatóság képviselője tanácskozási joggal részt vehet az Operatív Törzs ülésén.

(4) Az Operatív Törzs ülésén a miniszterelnök bármikor részt vehet. Ebben az esetben az Operatív Törzs ülését a miniszterelnök vezeti.

(5) Az Operatív Törzs az ügyrendjét maga állapítja meg.

(6) Az Operatív Törzs a feladatkörébe tartozó egyes részfeladatok ellátására akciócsoportokat hozhat létre…”

Forrás:
297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól; Nemzeti Jogszabálytár
297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól; Magyar Közlöny; 2020. évi 151. szám; 2020. június 24.; 4118. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.