2020. évi uniós igazságügyi eredménytábla: további javulás, miközben egyes tagállamokban romlott az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése

„Az Európai Bizottság ma teszi közzé a 2020. évi uniós igazságügyi eredménytáblát, amely valamennyi uniós tagállamra kiterjedően összehasonlító áttekintést nyújt az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságáról, minőségéről és függetlenségéről. Az idei eredménytábla azt mutatja, hogy számos tagállamban folyamatosan javult az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonysága. Ugyanakkor egy ma közzétett Eurobarométer felmérés szerint az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése az állampolgárok körében egyes tagállamokban tovább romlott.

Věra Jourová, az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnök így nyilatkozott: „Az uniós igazságügyi eredménytábla bevált eszköz az Unión belüli igazságszolgáltatási rendszerekre jellemző tendenciák elemzésére. Bátorít a tudat, hogy az igazságszolgáltatási rendszerek működése számos tagállamban javul, és az európaiak hatékonyan érvényesíthetik jogaikat. Azonban aggasztónak tartom, hogy egyes országokban nagyon kedvezőtlen az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése, és ennek egyik fő okának a politikai nyomásgyakorlást tekintik.”

Didier Reynders, a jogérvényesülésért és a fogyasztópolitikáért felelős biztos a következőket mondta: „Az igazságügyi eredménytábla értékes információkat nyújt a jogállamiság helyzetéről az összes uniós tagállam vonatkozásában, és eredményeit a Bizottság felhasználja majd az idén először kiadandó éves jogállamisági jelentés elkészítéséhez. Az eredménytábla 2020-as kiadásából kitűnik, hogy a tagállamok nagy többségében javult az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonysága, és ez jó hír. Azonban azt is láthatjuk, hogy a polgárok nem bíznak teljes mértékben jogrendszerükben, és ez olyan probléma, amellyel foglalkozunk kell.”

A 2020. évi kiadás legfontosabb megállapításai:

  • Pozitív fejlemények az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonysága terén: 2012 óta pozitív fejlemények figyelhetők meg azon tagállamok többségében, ahol az európai szemeszter megállapításai szerint sajátos kihívások jelentkeztek. Az elsőfokú bírósági eljárások hossza majdnem az összes ilyen tagállamban csökkent, vagy változatlan maradt. Szinte minden tagállam magas befejezési arányról számolt be, ami azt jelenti, hogy a bíróságok általában képesek lépést tartani a beérkező ügyekkel, miközben az ügyhátralék terén is tudnak haladni. Az eredménytábla a hatékonyságot az uniós jog meghatározott területein is vizsgálja – e területeket az egységes piac és az üzleti környezet szempontjából való jelentőségük miatt emelték ki. Ilyen például a fogyasztóvédelmi jog, amelynek terén hét tagállamban az ügyekben három hónapnál kevesebb idő alatt hoztak határozatot. Idetartozik a pénzmosás is, amelynek esetében az elsőfokú bírósági eljárások hossza a tagállamok felében átlagosan egy év, míg több, a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények büntetőeljárás alá vonása terén kihívással küzdő tagállamban eléri a két évet.
  • Az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése 2019-hez képest kedvezőtlenebb: Egy ma közzétett Eurobarométer felmérés eredményei szerint a tagállamok kétharmadában javult az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése 2016-hoz képest. Tavalyhoz képest azonban az összes tagállam mintegy kétötödében emelkedett azon válaszadók száma, akik szerint csökkent az igazságszolgáltatás függetlensége, és a sajátos kihívásokkal szembesülő tagállamokban a megkérdezetteknek mintegy fele adta ezt a választ. A kormány és a politikusok beavatkozását vagy nyomásgyakorlását említették a leggyakrabban olyan okként, amelynek következtében csorbul a bíróságok és a bírák függetlensége, majd ezt követte a gazdasági vagy más érdekcsoportok által gyakorolt nyomás.
  • Előrelépések az akadálymentesség és a nemek közötti egyenlőség terén Szinte valamennyi tagállam elérhetővé tesz az interneten bizonyos információkat igazságszolgáltatási rendszeréről, többségük pedig látás- vagy hallássérültek és a nem anyanyelvi beszélők számára is nyújt tájékoztatást. Egyre több tagállam tesz intézkedéseket a géppel olvasható ítéletek elérhetővé tétele érdekében, bár a tagállamok közt eltérések vannak abban, hogy hol tartanak e téren. Az ilyen formátumú ítéletek felhasználóbarátabbak és könnyebben hozzáférhetőek a nyilvánosság szélesebb köre számára. Majdnem minden tagállam biztosít bizonyos könnyítéseket a gyermekek számára, például gyermekbarát meghallgatásra irányuló intézkedések révén. Ugyanakkor a tagállamok kevesebb mint felében vannak csak olyan internetes oldalak, amelyek gyerekbarát módon nyújtanak tájékoztatást az igazságszolgáltatási rendszerről. Végül pedig, bár a nők aránya a tagállamok többségében a legfelsőbb bírósági bírák között továbbra sem éri el az 50%-ot, 2010 óta a legtöbb tagállamban folyamatosan növekszik az arányuk.

A további lépések

Amint ezt Ursula von der Leyen elnök politikai iránymutatásában bejelentette, a Bizottság egy új európai jogállamisági mechanizmus alkalmazásával mélyrehatóbban követi nyomon a jogállamiság helyzetét az összes tagállamban. Az igazságügyi eredménytábla 2020-as kiadását a Bizottság fel fogja használni az első éves jogállamisági jelentésének elkészítéséhez, amelynek közzétételére ez év második felében kerül majd sor.

Háttér-információk

Az első ízben 2013-ban összeállított uniós igazságügyi eredménytábla a tagállamok által vállalt igazságügyi reformok bizottsági nyomon követésére használt uniós jogállamisági eszköztár egyik eleme. Az eredménytábla a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségét, minőségét és hatékonyságát értékeli. Tartalmaz olyan továbbfejlesztett mutatókat is, amelyek a bírókkal kapcsolatos fegyelmi eljárásokra és az igazságszolgáltatási tanácsok tagjainak kinevezésére vonatkoznak.

Most először az idei eredménytábla összesített áttekintést nyújt a gyermekbarát igazságszolgáltatásra vonatkozó intézkedésekről, valamint tájékoztat a bírósági illetékekről és jogi költségekről is.

Az eredménytábla nem népszerűsíti az igazságszolgáltatás egyik konkrét típusát sem, és egyenlően kezeli az összes tagállamot. Mivel a 2020. évi eredménytábla a 2012 és 2019 közötti időszakra vonatkozik, nem tükrözi a Covid19-válság következményeit.

További információk
Az uniós igazságügyi eredménytábla
A 2020. évi igazságügyi eredménytábla összefoglalója: Tájékoztató
Magyarázó jegyzetekkel ellátott ábrák teljes körű számadatokkal
Kérdések és válaszok
Eurobarométer felmérés: „Az EU nemzeti igazságszolgáltatási rendszereinek a nagyközönség által érzékelt függetlensége”
Eurobarométer felmérés: „Az EU nemzeti igazságszolgáltatási rendszereinek a vállalkozások által érzékelt függetlensége”
Közlemény az Unión belüli jogállamiság további megerősítéséről
Tájékoztató az EU jogállamisági eszköztáráról
Az uniós igazságügyi eredménytábla honlapja

Forrás:
2020. évi uniós igazságügyi eredménytábla: Az uniós igazságszolgáltatási rendszerek hatékonysága és hozzáférhetősége tovább javult, miközben egyes tagállamokban romlott az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése; Európai Bizottság; IP/20/1316; 2020. július 10.

A bejegyzés kategóriája: Európai Unió, jog, közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.