Új magyar koronavírus-szabályozás: vannak kivételek

„ Kötelező karanténnal és kitiltással járó határátlépési szabályokat vezetett be a magyar kormány a környező országokban tapasztalható esetszám-növekedés miatt.

A szabályozás lényege, hogy a világ országait zöld, sárga és piros kategóriákra osztották, és az ezekből érkezőkre eltérő szabályozás lép érvénybe. Részben más rendelkezéseket hoztak a magyar állampolgárokra (és hozzátartozóikra), valamint a külföldiekre. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatójának idején meg is jelentek az új rendelkezések a Magyar Közlönyben, valamint a színek szerinti országbesorolás a Hivatalos Értesítőben. Ezekről összefoglalónkat itt olvashatja.
Az új szabályozás szerdától, vagyis július 15-én 0 órától lép életbe, ám a Közlönyben megjelent részletes szabályozásból kiderül, hogy vannak olyanok, akikre nem vonatkozik majd.

A korlátozások hatálya nem terjed ki
* a teherforgalomban történő határátlépésre (azért, hogy az áruszállítás – szigorú szabályok mellett – továbbra is folyamatos maradjon)
* a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre (például diplomaták), valamint
* arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a Covid-19 betegségen átesett.

Sportesemények

(1) A sárga és a piros jelzéssel besorolt ország területéről a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője – ide nem értve a nézőt – Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

(2) A magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező versenyengedéllyel rendelkező sportoló, sportszakember, valamint a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy, illetve a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportrendezvény esetében az (1) bekezdés alá nem tartozó, azonban a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy – az (1) bekezdés szerinti kivétellel – a sárga vagy a piros jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére akkor léphet be, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

A korlátozott sávban történő határátlépés

A külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározott szomszédos állam polgárai Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

Az e szabályok szerint Magyarország területén tartózkodó személy Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

Az agrárágazatban dolgozók – riasztás egy órán belül

Az ő határátlépésüket is szabályozza a Magyar Közlönyben megjelent rendelet. Többek között az olvasható benne, hogy az agrárágazatban dolgozni érkező külföldieket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi, kéthetes munkahelyi karantén vonatkozhat rájuk, mely idő alatt egyénileg nem utazhatnak, a szálláshelyüket csak a munkavégzés céljából és csak csoportosan hagyhatják el.
Ha tünetet tapasztalnak magukon, a munkáltatójukat kell tájékoztatniuk.
A fertőzésre utaló tünetet észlelését követően az agrárágazatban dolgozó munkát nem végezhet, őt a munkáltató köteles elkülöníteni a többi agrárágazatban dolgozótól, és a munkáltató köteles egy órán belül telefonon tájékoztatni a járványügyi hatóságot.

Különös méltánylást érdemlő esetek

A Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság engedélyezheti az amúgy tiltott országból érkező külföldinek a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja:
a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,
b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,
c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybe vétele,
d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,
e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,
f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,
h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy
i) az a)–h) ponton kívüli méltányolható ok.

A fenti kérelem nem adható meg, azt a rendőrség elutasítja, ha:
* a beutazás céljával kapcsolatban kétség merül fel, vagy ha
* a beutazás járványügyi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági okból kockázatos.

A kötelező hatósági karantén esetére meghozott szabályok (a piros országokból érkezőknél a karantén lerövidítésének lehetősége két PRC-vizsgálattal) itt is érvényesek.

Katonaság
A Magyar Közlönyben megjelent szabályozás kitételeket tartalmaz a katonai konvojok Magyarországra történő belépésére is, beleértve azok célját és küldőországának besorolását is – itt is vannak kivételek az általános szabályozás alól.”

Forrás:
Új magyar koronavírus-szabályozás: vannak kivételek; Infostart; 2020. július 12.

A bejegyzés kategóriája: egészségügy, közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

1 Response to Új magyar koronavírus-szabályozás: vannak kivételek

  1. Visszajelzés: Koronavírus – íme a magyarokra vonatkozó részletes új szabályok | eGov Hírlevél

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.