Köznevelési Statisztikai Évkönyvek: 2017/2018 és 2018/2019

„A Köznevelési Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám-és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. A kötet három fejezete a legfontosabb, széles körben használt adatokat tartalmazza. Az I. fejezetben a főbb összefoglaló adatok hosszú idősorait közöljük. A II. fejezet a régiós, megyés összefoglaló rövid idősorokat, a III. fejezet a tanév részletes, fenntartó, iskolatípus szerinti részvételi és végzettségi adatait tartalmazza. A kiadvány végén a statisztikai adatgyűjtésre és a feldolgozásra vonatkozó módszertani megjegyzések találhatók. A köznevelési rendszer bemutatására használt legfontosabb mutatók (egy pedagógusra jutó gyermekek, tanulók száma; egy csoportra, osztályra jutó gyermekek, tanulók száma) számításánál a hazai gyakorlatnak és a KSH által is leggyakrabban használt számítási módokat alkalmaztuk. Az adatok forrása a köznevelési intézmények tevékenységére vonatkozóan elrendelt Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program köznevelés-statisztikai adatgyűjtése.A kiadvány táblázatai kétnyelvű, magyar-angol fejlécekkel jelennek meg. A szó szerinti fordítás helyett a nemzetközi (UNESCO, OECD, Eurostat) adatszolgáltatásban elfogadott fogalmakat, illetve a KSH kiadványokban használatos kifejezéseket vettük át.”

Forrás:
Köznevelési Statisztikai Évkönyv 2017/2018
Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2020. július 24. (PDF)
Köznevelési Statisztikai Évkönyv 2018/2019
Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2020. július 24. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, művelődés, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.