A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. augusztus 3-augusztus 7.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/részvételi felhívás

Naplóelemző rendszer gyártói követése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/149
Közzététel dátuma: 2020.08.03.
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.10.
QRadar SIEM szoftver gyártói szoftverkövetése és támogatása a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Lásd bővebben

felhívás – TÜSZ fénymásolókhoz (II)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/149
Közzététel dátuma: 2020.08.03.
Ajánlatkérő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.11.
TÜSZ kis- és közepes sebességű fénymásolókhoz (II)
Megrendelő a szerződés megkötésével az üzemeltetési területén működő multifunkciós (MFP) eszközök teljes körű üzemeltetését kívánja biztosítani. „Teljes körű Üzemeltetési szolgáltatáson” (a továbbiakban: TÜSZ) az alábbiakat kell érteni: Szolgáltató működőképes állapotban tartja a Konica Minolta bizhub C224e és Xerox B7030 típusú eszközöket. A szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését, az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítását és a szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb. kivéve papír) történő ellátást.
Lásd bővebben

ELHISZ és alrendszereinek informatikai támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/149
Közzététel dátuma: 2020.08.03.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.17.
Az NMHH Elektronikus Hitelesítési Infrastruktúra Szolgáltatásokat nyújtó rendszere (továbbiakban ELHISZ) biztosítja az elektronikus ügykezelési folyamatok alapjait. A rendszer interfészeken keresztül kapcsolódik több további NMHH rendszerhez (pl. PKCS11 interfésszel a HSM modulhoz), illetve a NISZ által működtetett központi rendszerhez (melynek részei többek között a Linux operációs rendszeren, Wildfly 10 alkalmazás szerveren működő Hivatali Kapu, Cégkapu, Ügyfélkapu). Az ELHISZ rendszer szerves részét képezi az önállóan is működni képes Hitelesítéskezelő ALKalmazás (HALK), melynek segítségével különböző formátumú elektronikus aláírások létrehozása, illetve ellenőrzése valósítható meg, akár több állományon egyszerre. A HALK program Java nyelven íródott és MS Windows 10 operációs rendszeren működik.
Az ELHISZ rendszer forráskódja az NMHH tulajdonában van.
Az elektronikus ügyintézési törvény hatályba lépése nyomán az ELHISZ egyre fontosabb szerepet tölt be az NMHH életében, ezért gondoskodni szükséges a rendszer zökkenőmentes üzemeltetés támogatásáról.
Lásd bővebben

Egységes betegazonosító rendszer bevezetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/150
Közzététel dátuma: 2020.08.04.
Ajánlatkérő: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.31.
Az ajánlatkérő automatizált betegazonosító és betegkövető rendszer kialakítását kívánja megvalósítani. A betegek egy speciális RFID UHF+NFC chipet egyaránt tartalmazó karóra tokkal kerülnek azonosításra a kialakítandó rendszerben, amelynek része a kórház területén kiépítésre kerülő RFID kapuk, illetve a szükséges wifi hálózat is. A rendszer teljes körűen integrálódik a kórházi HIS rendszerhez is.
Lásd bővebben

„Audiovizuális technika beszerzése”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/150
Közzététel dátuma: 2020.08.04.
Ajánlatkérő: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.14.
Audiovizuális technika beszerzése. Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának tárgyalóiba videokonferenciák, prezentációk megtartására, tárgyalások hangosítására, hangrögzítésére alkalmas audiovizuális eszközök beszerzése, beszerelése, üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása.
Lásd bővebben

Műtárgyállomány digitalizációja KDS2020 keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/150
Közzététel dátuma: 2020.08.04.
Ajánlatkérő: Szépművészeti Múzeum
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.13.
Digitális gyűjteményfejlesztés: múzeumi műtárgyállomány széles spektrumú digitalizációja a KDS 2020 projekt keretében
Feladat: Különböző méterű és típusú hazai és határon túli múzeumok gyűjteményeiben két és három dimenziós múzeumi tárgyak digitalizálása. Cél 3500 db múzeumi tárgy nagyfelbontású fotózása, valamint 100 múzeumi tárgy 3D modelljének elkészítése, valamit együttműködve a tartalomszolgáltató intézmények muzeológusaival a tárgyak minőségi leíró adatainak (metaadatainak) létrehozása, adattisztítása, adatgazdagítása és összefűzése az elkészített képi állományokkal.
Lásd bővebben

MOME Médiatechnológia
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/151
Közzététel dátuma: 2020.08.05.
Ajánlatkérő: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.28.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark beruházás (a továbbiakban: Beruházás) tekintetében médiatechnológiai eszközök beszerzése.
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás – Navision
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/151
Közzététel dátuma: 2020.08.05.
Ajánlatkérő: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.19.
Navision szoftverrel kapcsolatos követési, támogatási és egyéb szolgáltatások beszerzése keretmegállapodás keretében.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 14.000.000,-Ft
Lásd bővebben

Adóigazolványok beszerzése (2021.)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/151
Közzététel dátuma: 2020.08.05.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.24.
350.000 db sorszámozott biankó kártyaokmány előállítása (gyártás), továbbá a Megrendelő megszemélyesítési engedélye alapján ezen biankó kártyaokmányok közül legfeljebb 350.000 darab megszemélyesítése. (Plasztik, kártya formátumú a 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet szerinti biztonsági okmány gyártása és lézergravírozás útján történő megszemélyesítése.)
Lásd bővebben

E-számla, e-befizetés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/151
Közzététel dátuma: 2020.08.05.
Ajánlatkérő: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.09.08.
Vállalkozási keretszerződés keretében az Ajánlatkérő regisztrált ügyfelei részére az Ajánlatkérő által elektronikusan átadott, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, Ajánlatkérő által elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hitelesített elektronikus számlák az Ajánlattevő e-számla bemutatási rendszerén keresztül történő bemutatása, azok az Ajánlattevő e-számla bemutatási rendszerében történő tárolása és az Ajánlattevő e-számla bemutatási rendszere fizetési szolgáltatásainak Ajánlatkérő ügyfelei részére történő biztosítása.
E-számla, e-fizetés: várható összes mennyiség: 1.360.0000 db/24 hónap
E-számla bemutatás: várhatóan 800.000 db/24 hónap
E-számla befizetés: várhatóan 560.000 db/24 hónap
A keretszerződés keretösszege (24 hónap): 48.000.000.- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.
Lásd bővebben

EFOP-1.9.6-16 eszközök szállítása és telepítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/151
Közzététel dátuma: 2020.08.05.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.09.01.
EFOP-1.9.6 projekt keretében a telemedicina keretrendszer számára adattovábbításra képes telemedicina mérőeszközök beszerzése, rendszerintegráció és kapcsolódó szolgáltatások.
Jelen beszerzés célja a Telemedicina Keretrendszerhez GSM adathálózaton kapcsolódó végponti alrendszer, azaz mobil hub és a hozzá helyi adatkapcsolaton illesztett telemedicina mérőeszközök és kapcsolódó kiegészítők beszerzése, az alrendszer tesztelése, üzembe helyezése és a működés támogatása a műszaki leírásban részletezettek szerint. Szükséges megtervezni és megvalósítani a végponti alrendszert, azaz az orvostechnikai eszközök és a mobil hub integrációját (adatcseréjét), a TMKR-rel történő integrációt (dokumentált TMKR interface-eken adatcserét) a Rendszerintegrációs Szoftver kifejlesztésével.
Lásd bővebben

NKE informatikai üzemeltetés támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/152
Közzététel dátuma: 2020.08.06.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.09.07.
„NKE informatikai alap és központi infrastruktúra üzemeltetés támogatás”. A Nemzeti Közszogálati Egyetem (NKE) rendelkezik minden szükséges szoftver licensszel. Az NKE informatikája egy komplex, 2 vidéki és 4 budapesti telephellyel rendelkező, homogén eszközparkú rendszer, melynek struktúrája főbb vonalakban tartalmaz 300 db hálózati, központilag menedzselhető aktív eszközt, 3 db tűzfal eszközt, 50 db fizikai szervert, valamint 60 db virtuális szervert.
Lásd bővebben

Informatikai rendszer megfelelőségének tanúsítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/152
Közzététel dátuma: 2020.08.06.
Ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.17.
Informatikai rendszer megfelelőségének tanúsítása 2021. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság informatikai rendszere megfelelőségnek tanúsítása a 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet alapján.
Lásd bővebben

Forensic elemző szoftver beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/153
Közzététel dátuma: 2020.08.07.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.27.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében Forensic elemző szoftvert (20 konkurens és 5 mobil licence), illetve a kapcsolódó betanítást szerzi be.
Lásd bővebben

Laptopok és kiegészítő tartozékok beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/153
Közzététel dátuma: 2020.08.07.
Ajánlatkérő: Budapesti Gazdasági Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.19.
21 db üzleti kategóriájú laptop és tartozékok beszerzése
Lásd bővebben

Készpénzbefizetési bizonylatok feldolgozása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/153
Közzététel dátuma: 2020.08.07.
Ajánlatkérő: NKM Energia Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.09.09.
Szolgáltatási keretszerződés. Országos hálózaton keresztül az MVM Vállalkozáscsoport által kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok (továbbiakban: csekk) ügyfelektől történő átvétele, feldolgozása. A bizonylat ellenértékének (készpénz) kezelése, tételes analitika elektronikus létrehozása. Az ajánlatkérő részére az átvett összeg megadott bankszámlaszámokra történő átutalása, és a tételes analitika megadott adatstruktúrában történő továbbítása.
Keretmennyiség: Várhatóan 23 369 000 db csekk/év +30 %/év
Lásd bővebben

2 darab ultrabook beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/153
Közzététel dátuma: 2020.08.07.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.18.
Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére 2 db új, gyári csomagolású, azonos gyártmányú és típusú ultrabook szállítása tartozékokkal a műszaki leírás és a szerződéstervezet szerint.
Lásd bővebben

Audioguide rendszer beszerzése (767/2020)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/153
Közzététel dátuma: 2020.08.07.
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.09.08.
Az Országház látogatói részére 1 darab audioguide rendszer beszerzése a működtetéshez szükséges eszközökkel, tartozékokkal (kiegészítőkkel):
– 500 darab audioguide vevő eszköz beépített akkumulátorral, 30 darab audioguide adó eszköz beépített akkumulátorral, mobil töltőegység rendszer 530 darab eszköz egyidejű töltéséhez, egyszerűen áthelyezhető 4 darab lopásgátló berendezés, 1 darab szoftverlicenc 4 év szoftverkövetéssel, 120 darab fix pontra telepíthető saját áramellátással rendelkező jeladó egység, 1 garnitúra tartalék áramforrás (összesen 120 db) a jeladókhoz, 350 darab mobil jeladó egység audio hanganyag tartalomválasztáshoz és nyelvválasztáshoz, gyors nyelvválasztást segítő rendszer (minimum 25 idegen nyelvre felprogramozva; 10 mobil eszközre, amely mobil eszközök képesek egyszerre legalább 25 idegen nyelv egyedi vagy csoportos kiválasztására), 2500 darab egy fülre akasztható mono fülhallgató, 60 darab fejmikrofon.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztatás elj. eredményéről – KÖKIR fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/150
Közzététel dátuma: 2020.08.04.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Elnevezés: KÖKIR és kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztése
Jelen közbeszerzési eljárás során kötött keretmegállapodás az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban ITM) közlekedéssel összefüggő állami feladatainak ellátását biztosító Közúti Központi Információs Rendszer (továbbiakban KÖKIR) és egyéb kapcsolódó közúti közlekedési hatósági rendszereinek továbbfejlesztésére vonatkozik.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.494.000.000,- Ft
Lásd bővebben

NMKH-Információtechnológia-táj. az eljárás eredm.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/150
Közzététel dátuma: 2020.08.04.
Ajánlatkérő: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság;SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Információtechnológai eszközök beszerzése GINOP-5.2.1-14-2015-00001, a GINOP-6.1.1-15-2015-00001, a GINOP-5.3.10-17-2017-00001, a TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001, a TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001, a TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001, és a TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 kiemelt projektek a Nógrád Megyei Kormányhivatal részprojektje keretében.
Microsoft Office irodai programcsomag: 68 db, projektor: 1 db.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 6.616.900,- Ft
Lásd bővebben

TEE – Különféle informatikai, kutatási eszközök 2.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/150
Közzététel dátuma: 2020.08.04.
Ajánlatkérő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Különféle informatikai és kutatási eszközök beszerzése a GINOP-2.2.1-15-2017-00097 projekt keretében II. ütem
összesen 38 db informatikai eszköz beszerzése.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 12.823.800,- Ft
Lásd bővebben

Országlicence igénylés 2022.06.30-ig
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/151
Közzététel dátuma: 2020.08.05.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Informatika a Látássérültekért Alapítvány
Országlicence igénylés határidejének 2022.06.30-ig történő meghosszabbítása, képernyőolvasó és képernyőnagyító szoftverek letöltéséhez új aktiváló kódok biztosítása, valamint a már kiosztott hitelesítő kódok érvényességének meghosszabbítása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 89.460.000,- Ft
Lásd bővebben

Kamerarendszer karbantartása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/152
Közzététel dátuma: 2020.08.06.
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nyertes ajánlattevő: Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által működtetett térfigyelő kamerarendszer, a központi adatrögzítési berendezések, megjelenítők, vezérlők karbantartási és szükség szerinti javítási munkálatainak elvégzése tárgyban 24 hónapos időszakra.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 55.450.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/152
Közzététel dátuma: 2020.08.06.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyertes ajánlattevő: Lenár-Jagd Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Forenzikus adatelemző szoftver beszerzése (öröklicence + 1 év support) szoftverhasználati betanítással
7 db szoftver
minimum 14 fő maximum 20 fő szoftverhasználati betanításával
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 19.642.000,- Ft
Lásd bővebben

NEPTUN-KRÉTA követés, támogatás, szolgáltatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/152
Közzététel dátuma: 2020.08.06.
Ajánlatkérő: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.
NEPTUN-KRÉTA rendszer működtetéséhez szükséges technológiai- és jogszabálykövetés, támogatás (support) és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 386.067.000,- Ft
Lásd bővebben

Egyetemes postai szolgáltatás mérés 2020-2023
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/152
Közzététel dátuma: 2020.08.06.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: James and Tailor Consulting Tanácsadó Kft.
Keretszerződés az egyetemes és az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások végpontok közötti küldemény átfutási idejének országos mérése céljából.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 75.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Iratkezelő rendszerhez tartozó fejlesztési keret
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/153
Közzététel dátuma: 2020.08.07.
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: e-Corvina Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 60.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről(versenyújrany)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/153
Közzététel dátuma: 2020.08.07.
Ajánlatkérő: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nyertes ajánlattevő: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Jelen közbeszerzés tárgya: orvosi vények közbeszerzése a jelen eljárásban kötött szerződés aláírásától számított 12 hónap időtartamban, versenyújranyitás eredményeként megkötendő egyedi adásvételi szerződés keretében
Mennyisége: 288 000 000 db orvosi vény
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.094.400.000,- Ft
Lásd bővebben

Megjelenítő eszközök beszerzése (MESZ)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/153
Közzététel dátuma: 2020.08.07.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: számos cég
Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a… megjelenítő eszközök beszerzése céljából az 1. közbeszerzési részben 6 féle alaptermék, részegységekkel és tartozékokkal egyetemben mindösszesen 34.750 darabos mennyiség, a 2. közbeszerzési részben 4 féle, összesen 3700 darabos mennyiség alaptermék vonatkozásában.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 5.986.683.394,- Ft
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.