Miniszteri biztost neveztek ki a Magyar Államkincstár stratégiai megújításáért és hatékonyabb működésének elősegítéséért

„…1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján 2020. augusztus 5. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Magyar Államkincstár stratégiai megújításának és hatékonyabb működésének elősegítéséért felelős miniszteri biztossá Márton Péter urat nevezem ki. A miniszteri biztos e megbízatása visszavonással vagy a miniszter hatáskörgyakorlása megszűnésével megszűnik.

2. § A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében

a) vizsgálja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) hatékonyabb működésének elősegítését, ennek keretében áttekinti a Kincstár működésére vonatkozó stratégiai és koncepcionális kérdéseket, részt vesz a Kincstárt érintő elemzések, vizsgálatok lefolytatásában, folyamatosan figyelemmel kíséri a Kincstár európai uniós finanszírozású és egyéb projektjeit, informatikai fejlesztéseit, javaslatokat tesz a felmerülő kérdések megoldását érintően, szükség esetén intézkedések kiadását kezdeményezheti,

b) figyelemmel kíséri a Kincsár működésére vonatkozó előterjesztéseket, jelentéseket, véleményezi a Kincstár által elkészített stratégiákat, koncepciókat, javaslatokat dolgoz ki a Kincstár hatékonyabb működését szolgáló projekteket érintően,

c) az a) és b) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében kapcsolatot tart, egyeztetéseket szervez a Pénzügyminisztérium, a Kincstár és az egyéb érintett szervezetek képviselőinek részvételével,

d) az a), b) és c) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében dokumentumokat, jelentéseket, tájékoztatókat kérhet be,

e) az a), b) és c) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében jogszabály módosítására tehet javaslatot,

f) feladatainak ellátásáról havonta beszámol.

3. § A miniszteri biztos tevékenységét a pénzügyminiszter irányítja.

4. § A miniszteri biztos tevékenységét titkárság nem segíti.

5. § A miniszteri biztos feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásban és juttatásban részesül…”

Forrás:
15/2020. (VIII. 5.) PM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A pénzügyminiszter 15/2020. (VIII. 5.) PM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2020. évi 44. szám; 2020. augusztus 5.; 4250-4251. o. (PDF)
„Márton Péter korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatója és a Századvég Gazdaságkutató vezetője volt.”
Miniszteri biztosa lett a Magyar Államkincstárnak; Németh Géza; Napi.hu; 2020. augusztus 5.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.