Számos változás a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programban (KÖFOP)

„…A mellékletből:
2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 34. sorral egészül ki:
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15
Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyintézési helyszínekre
Felhívás keretösszege (Mrd Ft): 2,600(ebből VEKOP: 0,497)
Felhívás meghirdetésének módja: kiemelt
Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: Meghirdetve: 2015. szeptember

3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 12b. sorral egészül ki:
KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20
Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása
Felhívás keretösszege (Mrd Ft): 1,00 (ebből VEKOP: 0,191)
Felhívás meghirdetésének módja: kiemelt
Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2020. szeptember

7. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 32b. sorral egészül ki…:

32b.
Felhívás azonosító jele
KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15

Projekt megnevezése
Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyintézési helyszínekre

Támogatást igénylő neve
Belügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium

Projekt indikatív támogatási kerete (Mrd Ft)
2,600 (ebből VEKOP: 0,497)

Projekt benyújtásának várható ideje
2020

Szakmai elvárások
1. A projekt célja mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont – KIOSK – kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyintézési helyszínekre. A projekt keretében a mesterséges intelligencia legkorszerűbb vívmányai kihasználásával ki kell egészíteni a Belügyminisztérium által felügyelt szolgáltatásokat, hogy lehetővé váljon egyes közigazgatási folyamatok automatizálása. Különösképpen
a következő ügyeknél: állandó személyazonosító igazolvány igénylése; magánútlevél igénylése; vezetői engedély igénylése; valamint hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése. A projekt keretében megtörténik:
1.1. univerzális, mesterséges intelligencia elemeit magába foglaló folyamattámogató alkalmazás elkészítése a bevezetni kívánt ügytípusok, háttérfolyamatok automatizálása érdekében,
1.2. 400 darab komplex perifériákkal kiegészített önkiszolgáló KIOSK oszlop eszköz kialakítása és kihelyezése,
1.3. az eszközök hardware és szoftver üzemeltetését támogató menedzsmentrendszer kialakítása,
1.4. minimum 10 új ügytípus bevezetése KIOSK eszközön.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2020. szeptember 30-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2021. április 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.

11. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat…a következő 43c. sorral egészül ki:

43c.

Felhívás azonosító jele
KÖFOP-2.2.7- VEKOP-20

Projekt megnevezése
Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása

Támogatást igénylő neve
Belügyminisztérium és az általa vezetett konzorcium

Projekt indikatív támogatási kerete (Mrd Ft)
1,000 (ebből VEKOP: 0,191)

Projekt benyújtásának várható ideje
2020

Szakmai elvárások
1. A projekt eredményeként megvalósul egy olyan integrált szolgáltatás, amelynek segítségével az ügy indítása és lezárása közötti ügyintézési lépések emberi beavatkozás nélkül történnek meg, amennyiben a döntéshez szükséges minden információ rendelkezésre áll. A projekt egy olyan továbbfejleszthető és kiterjeszthető szolgáltatási modellt valósít meg, amely révén a közigazgatási intézménynek lehetősége lesz a szolgáltatás integrálásával a saját ügyintézési folyamatait egyszerűsíteni és automatizálni.
A projekt keretében
1.1. elkészül az AKD igazgatási módszertan és kiválasztási szempontrendszer,
1.2. megvalósul az AKD modulok rendszertervezése és prototípus fejlesztése,
1.3. pilot készül,
1.4. szolgáltatásbevezetési kutatás valósul meg, és elkészül a kapcsolódó dokumentáció,
1.5. az AKD modell elterjesztését célzó oktatási anyagok készülnek, labor kerül kialakításra,
1.6. AKD modell képzések valósulnak meg,
1.7. megvalósul a kapcsolódó informatikai alapinfrastruktúra tervezése, beszerzése, üzembe helyezése.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2020. október 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2021. április 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani…”

Forrás:
A Kormány 1477/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 185. szám; 2020. augusztus 7.; 5817-5837. o. (PDF)
Szerkesztői megjegyzés:
Csak válogattunk a változásokból! Rengeteg tétel változott.

A bejegyzés kategóriája: informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.