1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiájáról

„A Kormány

1. megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) 2020. évi programstratégiáját (a továbbiakban: Programstratégia), az 1. melléklet szerint;

2. az NKFI Alap céljainak hatékonyabb és eredményesebb megvalósulása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az NKFI Alap 2020. évi keretösszegének 4 000 000 000 forinttal, az NKFI Alap felhalmozott szabad maradványa terhére történő megemelésére;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az NKFI Alap 2019. évi költségvetési beszámolója jóváhagyását követő 15 napon belül

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a Programstratégiában megfogalmazott gazdaságélénkítő és a járványhelyzettel összefüggő feladatok végrehajtása céljából a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére összesen 31 384 700 000 forint, a Kvtv. 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet,

a) 1. Kutatási Alaprész cím javára 15 000 000 000 forint,

b) 2. Innovációs Alaprész cím javára 16 384 700 000 forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

4. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak a 3. pont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyotton túl – további 31 384 700 000 forinttal történő túlteljesülését;

5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke útján gondoskodjon a Programstratégia végrehajtásáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. december 31-ig folyamatos…”

Forrás:
1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiájáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiájáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 187. szám; 2020. augusztus 11.; 5883-5887. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, technika, törvények, határozatok, tudomány
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.