Az Unió helyzete: A Bizottság a gyors hálózati összekapcsoltság továbbfejlesztését és az 5G kiépítésére vonatkozó közös megközelítés kidolgozását szorgalmazza

„Európa digitális szuverenitását megerősítendő, a Bizottság a mai napon a digitális évtized menetrendjének újabb állomását célozza meg – jelentette be Ursula von der Leyen elnök az Unió helyzetéről szóló szerdai beszédében.

A Bizottság ajánlást tett közzé, amelyben arra szólítja fel a tagállamokat, hogy ösztönözzék a nagyon nagy kapacitású széles sávú, többek között az 5G hálózatokba irányuló infrastrukturális beruházásokat, hiszen ez az infrastruktúra jelenti a digitális átalakulás alapját, és a helyreállítás meghatározó pillére is egyben. Az 5G hálózatok időben történő kiépítése jelentős gazdasági potenciált rejt az elkövetkezendő években: kulcsfontosságú Európa versenyképessége és fenntarthatósága szempontjából, emellett pedig a jövőbeli digitális szolgáltatások egyik fő mozgatórugója.

A szóban forgó ajánlással párhuzamosan a Bizottság a mai napon az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozásról szóló új rendeletre is javaslatot tett, hogy fenntartsa és előmozdítsa Európa vezető szerepét a szuper-számítástechnika területén a digitális stratégia maradéktalan támogatása és az Unió globális versenyképességének biztosítása érdekében.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így fogalmazott: „A széles sávú és 5G kapcsolat teremti meg a gazdaság zöld és digitális átállásának alapját, függetlenül attól, hogy a közlekedésről és az energiáról, az egészségügyről és az oktatásról vagy a gyártásról és a mezőgazdaságról van-e szó. A jelenlegi válság pedig rávilágított annak fontosságára, hogy egyrészt a vállalkozások, a közszolgáltatók és a polgárok is hozzáférjenek a nagyon nagy sebességű internethez, másrészt pedig arra, hogy mielőbb teret kell adni az 5G hálózatoknak. Közös erővel és haladéktalanul kell tehát cselekednünk a gyors kiépítés érdekében.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A digitális infrastruktúrák döntő fontosságúnak bizonyultak a járvány idején, lehetővé téve a polgárok, a közszolgáltatók és a vállalkozások számára a válságból való kilábalást. Ennek ellenére a beruházások lelassultak a közelmúltban. Egy olyan korszakban, amikor a széles sávú internethez való hozzáférés az európaiak számára alapvető, a vállalkozások számára pedig geostratégiai fontosságú, a tagállamokkal összefogva lehetővé kell tennünk és fel kell gyorsítanunk a biztonságos optikai és 5G hálózatok kiépítését. A jobb hálózati összekapcsoltságnak nemcsak munkahelyteremtő ereje van, serkenti a fenntartható növekedést és segít korszerűsíteni Európa gazdaságát, de kontinensünk ellenálló képessége és technológiai autonómiája is nagyban függ tőle”.

Mai ajánlásában a Bizottság azt tanácsolja a tagállamoknak, hogy 2021. március 30-ig – a bevált gyakorlatok eszköztára formájában – dolgozzanak ki közös megközelítést a nagyon nagy kapacitású vezetékes és mobil, köztük az 5G hálózatok időben történő kiépítésére. Az intézkedések a következőket hivatottak biztosítani:

  • a nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítésével összefüggő költségek csökkenése és a kiépítés sebességének növekedése, elsősorban a felesleges adminisztratív akadályok felszámolása révén;
  • kellő időben történő hozzáférés az 5G rádióspektrumhoz, valamint a hálózati infrastruktúrába történő üzemeltetői beruházások ösztönzése;
  • a frekvenciaelosztás határokon átnyúló koordinációjának megerősítése különösen az iparhoz és a közlekedéshez kapcsolódó innovatív 5G szolgáltatások támogatása érdekében.

A mai napon közzétett ajánlás emellett iránymutatással szolgál a legjobb gyakorlatokat illetően annak érdekében, hogy időben hozzáférést lehessen biztosítani az 5G hálózatok által használt rádióspektrumhoz, és hogy a tagállamok szorosabbra fűzzék a frekvenciaelosztás koordinációját a határokon átnyúló 5G-alkalmazások esetében. Ennek különösen hangsúlyos szerepe van az összekapcsolt és automatizált mobilitás megvalósítása, valamint az ipar digitalizációja és az intelligens gyárak szempontjából. A határokon átnyúló fokozott koordináció révén Európa fő közlekedési útvonalain, különösen a közúti, vasúti és belföldi vízi utakon 2025-ig megvalósulhat a megszakítás nélküli 5G-lefedettség. 2020. szeptember közepéig azonban a tagállamok a legelső 5G sávoknak átlagosan mindössze 27,5 %-át osztották ki, ezért az 5G időben történő kiépítése érdekében mindennél fontosabb, hogy a tagállamok elkerüljék, illetve minimálisra csökkentsék a rádióspektrumhoz való hozzáférés engedélyezésével kapcsolatos késedelmeket.

Az ajánlás kiemeli továbbá, hogy az 5G hálózatok biztonságáról és ellenálló képességéről is gondoskodni kell. A tagállamok a Bizottsággal és az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökséggel (ENISA) együttműködve kidolgozták az 5G hálózatokat leginkább fenyegető kockázatok hatékony kezelésére szolgáló kockázatcsökkentő intézkedések és tervek eszköztárát. Az elért eredményekről szóló jelentés júliusban került közzétételre.

Fenntartható hálózatkiépítés a jobb összeköttetés szolgálatában

Az ajánlás a széles sávú infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos költségek csökkentéséről szóló irányelvre is épít. A nagy sebességű hálózatok térnyerésének támogatása keretében olyan harmonizált intézkedésekkel kívánja csökkenteni a költségeket, amelyek lehetővé teszik a hálózati szolgáltatók és üzemeltetők számára, hogy közösen használják az infrastruktúrát, koordinálni tudják az építési munkákat és meg tudják szerezni a kiépítéshez szükséges engedélyeket. Ajánlásában a Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy ezen irányelvet szem előtt tartva jussanak megállapodásra a bevált gyakorlatokról, és osszák meg őket az alábbiak céljából:

  • egyszerűbb és átláthatóbb engedélyezési eljárások támogatása az építési munkákkal összefüggésben;
  • az átláthatóság javítása a meglévő fizikai infrastruktúrára vonatkozóan annak érdekében, hogy az üzemeltetők könnyebben hozzá tudjanak férni az adott területen rendelkezésre álló infrastruktúrával kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz, valamint az engedélyezési eljárások egyszerűsítése a közigazgatási szerveknél igénybe vehető egyablakos információs pontok kialakításával;
  • a hálózatüzemeltetők jogainak kiterjesztése, hogy hálózatkiépítés céljából hozzáférjenek a közigazgatási szervek által ellenőrzött meglévő fizikai infrastruktúrákhoz (azaz épületekhez, utcai lámpákhoz, valamint az energia- és egyéb közművekhez tartozó elemekhez);
  • az infrastruktúrához való hozzáféréssel kapcsolatos vitarendezési mechanizmus hatékonyságának javítása.

A jobb hálózati összekapcsoltságnak köszönhetően minimálisra lehet csökkenteni az adatátvitellel járó környezeti terhelést, így az hozzájárulhat az Unió éghajlat-politikai célkitűzéseinek eléréséhez. A Bizottság azt ajánlja a tagállamoknak, hogy dolgozzanak ki kritériumokat a kiépítendő hálózatok környezeti hatásának értékelésére, és ösztönözzék az üzemeltetőket a környezeti szempontból fenntartható hálózatok megteremtésére.

A következő lépések

Az ajánlásnak megfelelően a tagállamoknak 2020. december 20-ig kell meghatározni és megosztani az 5G biztonsággal kapcsolatos majdani uniós eszköztárban szereplő bevált gyakorlatokat, és 2021. március 30-ig kell megállapodniuk e gyakorlatok listájáról.

Az „Európa digitális jövőjének megtervezése” címmel februárban kiadott stratégiájában bejelentetteknek megfelelően a Bizottság további két intézkedést tervez ezen a területen:

  • Az 5G-re és a 6G-re vonatkozó cselekvési terv naprakésszé tétele 2021-ben. Az aktualizált terv a spektrummal kapcsolatban a most közzétett ajánlásban szereplő fellépésekre épít, és azokat terjeszti ki. Áttekinti az eddig elért eredményeket, és új, ambiciózus célokat tűz ki az 5G hálózat kiépítésére.
  • A széles sávú infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos költségek csökkentéséről szóló irányelv felülvizsgálata. E folyamat következő lépéseként 2020 őszén nyílt konzultáció indul, valamint külön tanulmány készül a jelenlegi irányelv értékelése és több szakpolitikai lehetőség hatásának felmérése céljából.

Háttér-információk

Az ajánlás hozzá fog járulni a széles sávú infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos költségek csökkentéséről szóló irányelvben és az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben meghatározott célkitűzések eléréséhez. A Kódexnek, amelyet a tagállamoknak 2020. december 21-ig kell átültetniük a nemzeti jogba, az a célja, hogy előmozdítsa az hálózati összekapcsoltságot és a nagyon nagy kapacitású hálózatokhoz való hozzáférést valamennyi polgár és vállalkozás számára.

Az „Összekapcsoltság az európai gigabitalapú társadalom szolgálatában” című bizottsági stratégia meghatározza az összekapcsoltságra vonatkozó uniós célkitűzéseket. 2025-re valamennyi fő társadalmi-gazdasági mozgatórugónak (azaz iskoláknak, kórházaknak, közlekedési csomópontoknak) gigabitalapú internetkapcsolattal kell rendelkeznie, valamennyi városi területet és fő szárazföldi közlekedési útvonalat folyamatos 5G lefedettséggel kell összekapcsolni, és minden európai háztartást legalább 100 Mbps sebességű, gigabites sebességre korszerűsíthető internetkapcsolattal kell ellátni.

A júniusban bejelentetteknek megfelelően az EU tizenegy új technológiai és kísérleti projektet finanszíroz annak érdekében, hogy megteremtődjön az 5G kapcsolat, és megnyíljon az út a vezető nélküli autózás előtt Európa főbb közúti, vasúti és tengeri útvonalain.

További információk:

Kérdések és válaszok

Tájékoztató az összekapcsoltságra vonatkozó ajánlásról

Az összekapcsoltságra vonatkozó ajánlás

Beszéd az Unió helyzetéről

Sajtóközlemény az Unió helyzetét értékelő beszéd (2020) fő kezdeményezéseiről

Az Unió helyzetét értékelő beszéd (2020) internetes oldala

Forrás:
Az Unió helyzete: A Bizottság a gyors hálózati összekapcsoltság továbbfejlesztését és az 5G kiépítésére vonatkozó közös megközelítés kidolgozását szorgalmazza; Európai Bizottság; 2020. szeptember 18.

A bejegyzés kategóriája: Európai Unió, gazdaság, hírközlés, informatika, Internet, távközlés, technika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.