Kormányzati adatközpont Gödön: módosuló feltételek és határidők

„1. A Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról szóló 1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 5–11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„5. az Adatközpont beruházása (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, a belügyminiszter és a belügyminiszter útján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) bevonásával;

6. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki, a Beruházás során a Beruházási Ügynökség együttműködik az Adatközpont Kft.-vel;

7. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a), c), e), f), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. április 30. napjáig történő teljesítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét összesen 1 465 580 000 forintban határozza meg;

8. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 29. Gödi adatközpont beruházás előkészítése alcímmel egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 7. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása érdekében 641 280 150 forint rendelkezésre állásáról a 8. pont szerinti előirányzaton;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 7. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

11. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján nyújtson be előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezéséről, valamint – a belügyminiszter bevonásával – az Adatközpont üzemeltetési modelljének bemutatásával;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter belügyminiszter
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően”

2. A Korm. határozat a következő 16–20. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„16. egyetért az Adatközpont Kft. feladatainak 2020–2021. évi finanszírozásával;
17. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon az Adatközpont Kft. 2020. évi feladataihoz szükséges 150 000 000 forint biztosításáról a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 4. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása jogcím terhére;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

18. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezésére indokolt esetben gondoskodjon az Adatközpont Kft. 2021. évi feladataihoz szükséges forrás biztosításáról a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

19. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter kezdeményezésére gondoskodjon a Belügyminisztériumnak a Beruházás előkészítéséhez kapcsolódó 2021. évi feladatainak ellátásához szükséges 100 000 000 forint biztosításáról a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter belügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

20. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter kezdeményezésére gondoskodjon az Adatközpont informatikai infrastruktúrájával kapcsolatos fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében 2 650 000 000 forint biztosításáról a központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében.
Felelős: pénzügyminiszter belügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében”

3. A Korm. határozat 14. és 15. pontjaiban a „2021. március 31.” szövegrész helyébe a „2022. március 31.” szöveg lép.

4. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 2. és 3. pontját.”

Forrás:
A Kormány 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozata a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról szóló 1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 216. szám; 2020. október 1.; 6702-6703. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.