Skip to main content
szakirodalomszervezet

Kakofónia a közmenedzsmentben. A New Public Management és a Post-New Public Management kapcsolata

Szerző: 2020. október 11.No Comments

„Tanulmányában a szerző arra a kérdésre keresi a választ, hogy a közmenedzsment-tudomány doktrínái, a New Public Management (NPM) és a Post-New Public Management (Post-NPM) milyen viszonyban állnak egymással. Emellett arra is választ kíván adni, hogy a szakirodalomban szintén sűrűn emlegetett neoweberiánius állam (NWS), a Joined-up-Government (JuG) vagy más néven Whole-of-Government (WoG), és a New Public Governance (NPG) irányzatok milyen kapcsolatban állnak egymással és a fenti két doktrínával. Arra a következtetésre jut, hogy a Post-NPM doktrína integrálja mindhárom
irányzat főbb állításait. Míg a Post-NPM holisztikus szemléletmóddal rendelkezik, addig az NWS, a JuG (WoG) és az NPG csupán parciális állításokat fogalmaz meg. További megállapítása, hogy a Post-NPM nem tagadja az NPM doktrínát, sokkal inkább kiegészíti azt, épít annak főbb javaslataira, így a két doktrína együttes alkalmazásával még inkább jellemezhetőek a modern és komplex közigazgatási rendszerek.”

Forrás:
Kakofónia a közmenedzsmentben. A New Public Management és a Post-New Public Management kapcsolata; Rosta Miklós; Köz-Gazdaság – Review of Economic Theory and Policy; 10(3), 2015; 205-218. o. (2020-ban vált online elérhetővé)