Munkacsoport alakul az „E-ingatlan-nyilvántartás (E-ING)” című kiemelt projekt általános szakmai irányításának támogatására, valamint szakpolitikai és stratégiai irányítására

„…1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az „E-ingatlan-nyilvántartás (E-ING)” című kiemelt projekt (a továbbiakban: E-ING Projekt) általános szakmai irányításának támogatására, valamint szakpolitikai, stratégiai döntéseinek meghozatalára – a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 154. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – ún. magas szintű támogatási testületként munkacsoportot hozok létre „E-ING Stratégiai Munkacsoport” elnevezéssel (a továbbiakban: Munkacsoport).

(2) Az utasítás hatálya kiterjed

a) a Miniszterelnökségnek az E-ING Projektben érintett önálló szervezeti egységeire (a továbbiakban: Miniszterelnökségi Szervezeti Egység);

b) az E-ING Projektben érintett más szakminisztériumoknak mint szakmai partnereknek (a továbbiakban: Szakminisztériumok) a Munkacsoportba delegált, illetve a Munkacsoport működésével érintett tisztségviselőire, illetve munkatársaira;

c) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által irányított Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: LTK) az E-ING Projektben érintett önálló szervezeti egységeire (a továbbiakban: LTK Szervezeti Egységei);

d) a Munkacsoport működésében részt vevő – bevont vagy meghívott – szervezetre, illetve személyre.

2. A Munkacsoport feladat- és hatásköre

2. § (1) A Munkacsoport – a Jogi Munkacsoport, illetve más almunkacsoport(ok) közreműködésével – a következő feladatokat végzi:

a) ellátja az E-ING Projekt általános szakmai irányításának magas szintű, stratégiai jellegű támogatását;

b) meghozza az E-ING Projekt szakpolitikai és stratégiai döntéseit;

c) elkészíti az új elektronikus ingatlan-nyilvántartás szabályozási koncepcióját (a továbbiakban: Szabályozási Koncepció).

(2) A szakpolitikai és stratégiai döntéseket a Munkacsoportnak az E-ING Projekt ütemezéséhez igazodóan kell meghozni.

(3) A Szabályozási Koncepciót a Munkacsoportnak legkésőbb 2020. év december hó 31. napjáig kell elkészítenie.

(4) A Szabályozási Koncepció kidolgozásával kapcsolatos feladatok alapjául a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó projektdokumentáció (különösen: megvalósíthatósági tanulmány, műszaki leírás) szolgál.

(5) Amennyiben egy adott feladat ellátása túlmutat a Munkacsoport feladat- és hatáskörén, vagy annak ellátásához a Munkacsoport megfelelő erőforrással nem rendelkezik, úgy a feladat- és hatáskör ellátása vonatkozásában a miniszter intézkedését kell kérni…”

Forrás:
19/2020. (X. 8.) MvM utasítás az „E-ingatlan-nyilvántartás (E-ING)” című kiemelt projekt általános szakmai irányításának támogatására, valamint szakpolitikai és stratégiai döntéseinek meghozatalára jogosult munkacsoport létrehozásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19/2020. (X. 8.) MvM utasítása az „E-ingatlan-nyilvántartás (E-ING)” című kiemelt projekt általános szakmai irányításának támogatására, valamint szakpolitikai és stratégiai döntéseinek meghozatalára jogosult munkacsoport létrehozásáról; Hivatalos Értesítő; 2020. évi 55. szám; 2020. október 8.; 4929-4931. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, informatika, jog, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.