Skip to main content
egészségügyEurópai Unióközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1658/2020. (X. 15.) Korm. határozat a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ létrehozásáról

Szerző: 2020. október 19.No Comments

„1. A Kormány

a) egyetért a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ (információs központ) létrehozásával,

b) egyetért azzal, hogy az a) alpontban meghatározott cél megvalósításához összesen bruttó 2 026 589 000 forint biztosítása szükséges,

c) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

ca) egyetért az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével

d) egyetért azzal, hogy amennyiben az elszámolási szabályok lehetővé teszik, az a) alpontban meghatározott cél megvalósításához szükséges forrás a REACT EU keret terhére kerüljön biztosításra.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a REACT EU forrás felhasználására irányuló európai uniós rendelet hatálybalépését követően az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos, a REACT EU prioritás létrehozására irányuló módosítás Európai Bizottsághoz történő benyújtását követően haladéktalanul”

Forrás:
1658/2020. (X. 15.) Korm. határozat a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ létrehozásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1658/2020. (X. 15.) Korm. határozata a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ létrehozásáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 225. szám; 2020. október 15.; 7069-7070. o. (PDF)

Szerkesztő kiegészítés a REACT–EU-hoz (vagyis a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtandó helyreállítási segítséghez) :
Uniós helyreállítási költségvetés: Kérdések és válaszok a REACT–EU-ról, a 2020 utáni időszakra vonatkozó kohéziós politikáról és az Európai Szociális Alap Pluszról; Európai Bizottság; Kérdések és válaszok; 2020. május 28.