A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. október 19-október 22.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

Ajánlati Felhívás – MSZOLG20
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/203
Közzététel dátuma: 2020.10.19.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.16.
Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése “Mobil távközlési szolgáltatás” tárgyában a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve az eljáráshoz önként csatlakozó szervezetek részére az alábbiak szerint:
Mennyiség: 1 darab komplex (hang és adatforgalom) szolgáltatási csomag a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (s annak részét képező részletes árajánlat) szerint.
Az 1 darab komplex (hang és adatforgalom) szolgáltatási csomag az alábbi díjcsomagokat foglalja magában: “VIP díjcsomag”, “Emelt díjcsomag”, “Alap díjcsomag”.
A KM keretösszege: nettó 5.070.021.349,- HUF
Lásd bővebben

SAP rendszerrel összefüggő szolgáltatások ellátása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/203
Közzététel dátuma: 2020.10.19.
Ajánlatkérő: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.16.
A Főtáv Zrt., mint Ajánlatkérő SAP vállalatirányítási rendszerével összefüggő üzemeltetési, fejlesztési és tanácsadási szolgáltatások ellátása, 3 részajánlati körben az alábbiak szerint:
1. rész: Üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások;
2. rész: Minőségbiztosítás, licenc konszolidáció támogatása;
3. rész: Tesztelési szolgáltatások.
Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 249.700.000,- Ft
Lásd bővebben

Számviteli és adózási feladatok ellátása 2021.évre
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/204
Közzététel dátuma: 2020.10.20.
Ajánlatkérő: LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.03.
Ajánlatkérő működéséhez szükséges számviteli és adózási feladatok ellátása 2021. évre vonatkozóan.
Lásd bővebben

Szoftver licenszek biztosítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/205
Közzététel dátuma: 2020.10.21.
Ajánlatkérő: Budaörs Város Önkormányzata Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.02.
243 darac licenc
Lásd bővebben

Adatbáziskezelő licencek követése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/205
Közzététel dátuma: 2020.10.21.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.04.
Az önkormányzati ASP rendszer Adattárház üzemeltetéséhez szükséges adatbáziskezelő licencek követése
Lásd bővebben

IBM audithoz IASP szoftverlicenc-felülvizsgálat
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/205
Közzététel dátuma: 2020.10.21.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.03.
A szolgáltatás célja, hogy a NISZ-nél használt IBM szoftver termékek és meglévő licencekkel kapcsolatosan lefolytatni kívánt audit lebonyolítását külső, az IBM által akkreditált vállalkozó bevonásával végezné el. Az audit lebonyolítására egy (IASP) szoftverlicenc-felülvizsgálati módszertanon alapuló több éves program keretében kerülne sor a nyertes ajánlattevő közreműködésével, mely során nem csak felmérés, hanem javaslat is készül a termékek és licencek bővítéséről és konszolidációjáról egyaránt.
Lásd bővebben

OCR szoftver licenckövetés 2021
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/205
Közzététel dátuma: 2020.10.21.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.10.28.
Lásd bővebben

Inform.szab,komplex elemző kutatások,eredm.megval.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/205
Közzététel dátuma: 2020.10.21.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.16.
Vállalkozási szerződés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálatát szolgáló, komplex elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósítása tárgyában.
I. tevékenységcsoport: Kutatási tevékenység ellátása
II. tevékenységcsoport: Szakmai rendezvények szakértői támogatása
III. tevékenységcsoport: Gyakorlatorientált tanulmányok, ajánlások, útmutatók elkészítése
VSZ a KÖFOP 2.2.6.-VEKOP-18-2019-00001 azonosító számú „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című kiemelt projekt kapcsán: A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálatát szolgáló komplex elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósítása”. Az információszabadság gyakorlati megvalósulásának átfogó vizsgálata elengedhetetlen abból a szempontból, hogy felszínre kerüljenek az esetleges problémák és hátráltató tényezők, melyek beazonosítását követően célzott megoldási javaslatok megfogalmazásával a hozzáférhetőség javíthatóvá, a folyamatok optimalizálhatóvá válhatnának. AK komplex kutatási-elemzési tevékenység végrehajtásával, 4 db alkalmazott kutatás segítségével kívánja feltárni a közzétételi kötelezettségek érvényesülését, a közérdekű adatigénylések teljesítését, illetve az információszabadság érvényesülését gátló tényezők ellen való fellépést segítő gyakorlattal kapcsolatos jelenlegi helyzetet. Ezen tájékoztatási kötelezettségek gyakorlati megvalósulásának átfogó országos és minden kötelezetti kört érintő vizsgálata időszerűvé vált Magyarországon. A 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 32. és 33. §-a alapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség megvalósulásával kapcsolatban a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételi gyakorlatának vizsgálata – adatvédelmi szempontok figyelembevételével -, közszféra szervezetek vonatkozásában célcsoport specifikusan valósul meg:1. kutatás – teljes önkormányzati kör; 2. kutatás – összes állami- kormányzati, illetve területi szerv; 3. kutatás – közfeladatot ellátó egyéb nem közigazgatási. (pl. állami/önkormányzati tulajdonban lévő cégek), szervezetek; 4. kutatás – adatigénylés folyamatával, korrekciós mechanizmusokkal kapcsolatos hazai/nemzetközi tapasztalatok, ismeretek feltárás. AT-nek 3, egymástól lehatárolható, de egymásra épülő, összefüggő, komplex feladatellátást megkövetelő tevékenység csoport, összefoglaló nevén: komplex kutatási-elemzési tevékenység (1-Kutatási tevékenység, 2-Szakmai rendezvények szakértői támogatása, 3-Gyakorlatorientált tanulmányok, ajánlások, útmutatók elkészítése) megvalósítása mentén kell dolgoznia.
Lásd bővebben

Végpontvédelmi rendszer (SEP) támogatás megújítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/206
Közzététel dátuma: 2020.10.22.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.05.
Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Ajánlatkérő) részére „Symantec Endpoint Protection (továbbiakban SEP)” végpont védelmi rendszer további használatához szükséges termékkövetés, gyártói és üzemeltetési támogatás biztosítása. Részletek a műszaki követelményspecifikációban és a közbeszerzési dokumentumokban.
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás – OH Felmvez., szervezés (1365)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/206
Közzététel dátuma: 2020.10.22.
Ajánlatkérő: Oktatási Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.05.
Az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében kifejlesztésre kerülő természettudomány, idegen nyelv és médiaműveltség felmérések kapcsán felmérés vezetési és szervezési feladatok ellátása. Ezek közül jelen beszerzési rész keretében az országos idegen nyelvi felmérésekhez kapcsolódó felmérésvezetési és szervezési feladatok ellátásának biztosítása a cél.
Mérési alkalmak száma: 1440 mérési alkalomszám 900 iskolában, amelytől negatív irányba a szerződés teljesítésének időtartama alatt maximum 30%-kal eltérhet ajánlatkérő.
Lásd bővebben

Tranzakciós Rendszer üzemeltetése,fejlesztése 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/206
Közzététel dátuma: 2020.10.22.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.03.
Tranzakciós Rendszer üzemeltetése 12 hónap időtartamban az OBH részére, amely 500 fejlesztői keretóra mértékéig tartalmazza a rendszerhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatásokat is.
Lásd bővebben

LED fal üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/206
Közzététel dátuma: 2020.10.22.
Ajánlatkérő: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.03.
LED fal üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése
Lásd bővebben

MŰSORKÉSZÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATHORDOZÓ BESZERZÉS
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/206
Közzététel dátuma: 2020.10.22.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.12.
Az MTVA részére különféle adathordozók beszerzése 3 részajánlattételi lehetőséggel. Jelen közbeszerzési eljárásban az adathordozók beszerzésére vonatkozó keretösszegek a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap egy éves várható igényét figyelembe véve kerültek meghatározásra.
A közbeszerzés tárgya: I. rész CD, DVD és XDCAM lemezek beszerzése
Különféle írható CD, DVD és XDCAM lemez szállítása a keretszerződés teljes időszaka alatt maximum nettó 1.700.000,- Ft értékben.
II. rész Különféle memóriakártyák beszerzése
Különféle memóriakártyák szállítása a szerződés időtartama alatt maximum nettó 13.300.000,- Ft keretösszegig.
III. rész Különféle LTO adatszalag beszerzése
LTO4, LTO6, LTO8 adatszalag és LTO tisztító szalag szállítása a keretszerződés teljes időszaka alatt maximum nettó 22.100.000,- Ft értékben
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Keretm. különféle informatikai eszközök besz.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/203
Közzététel dátuma: 2020.10.19.
Ajánlatkérő: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Nyertes ajánlattevő: Alienline Kft.;ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
1. rész: Meglévő informatikai eszközeinkbe szerelhető belső adattárolók, valamint különféle perifériák, egerek, billentyűzetek, monitorok, külső adattárolók, hálózati adapterek, átalakító adapterek. (Egyéni megrendelés alapján a rendelkezésre álló keretösszegig várhatóan midösszesen 300-320 darab)
2. rész: Windows és Linux operációs rendszereket futtatni képes asztali és hordozható számítógépek. (Egyéni megrendelés alapján a rendelkezésre álló keretösszegig, várhatóan 20-25 darab)
3. rész: iOS és macOS operációs rendszer natív futtatására alkalmas hordozható számítógépek és tabletek. (Egyéni megrendelés alapján a rendelkezésre álló keretösszegig, várhatóan 10 darab)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 31.000.000,- Ft
Lásd bővebben

NMKH-Irodatechnika-Táj. az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/203
Közzététel dátuma: 2020.10.19.
Ajánlatkérő: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: ManOPen Irodatechnikai Kft.;Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.;PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;
Irodatechnikai berendezések és kellékanyagok beszerzése a GINOP-5.1.1-15-2015-00001, GINOP-5.2.1-14-2015-00001, GINOP-5.3.10-17-2017-00001, GINOP-6.1.1-15-2015-00001, TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001, TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001, TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001, TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 projektekben
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 23.018.737,- Ft
Lásd bővebben

Hajdúszoboszló FGT: AKIR rendszer átalakítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/204
Közzététel dátuma: 2020.10.20.
Ajánlatkérő: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság
Vállalkozási szerződés keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló Villamos felügyeleti irányítástechnikai rendszer fejlesztése és a megjelenítő tábla rekonstrukciója.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 26.950.000,- Ft
Lásd bővebben

A tájékoztató a 2019.11.06 és 2020.07.23. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és közvetlen megrendelésekről szól a KM02KGSM16. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/204
Közzététel dátuma: 2020.10.20.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Vodafone Magyarország Zrt..
Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016.
A 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás szerinti állami normatíváknak megfelelő Mobil távközlési szolgáltatási keretmegállapodás a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére az alábbi részek szerint:
2. rész: kormányzati adatcsomagok;
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 161.900,- Ft
Lásd bővebben

eredménytájékoztató – rendszerszervezés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/204
Közzététel dátuma: 2020.10.20.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Projektcoach Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes Ajánlattevő feladata az MVMI Zrt. igénymenedzsment osztály munkájának támogatása; az MVM Csoport tagvállalatainak részére végzett IT fejlesztési projektekben üzleti elemzés, rendszerszervezés végzése, nettó 35 000 000,- Ft + ÁFA, azaz nettó harmincötmillió forint + ÁFA keretösszeg erejéig.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/206
Közzététel dátuma: 2020.10.22.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Telefonközpont és videokonf. rendszerkarbantartás
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 34.127.472,- Ft
Lásd bővebben

ANS III 4k és AWOS monitorok beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/206
Közzététel dátuma: 2020.10.22.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
4 darab 21” képernyő átmérőjű, 4:3 képarányú 1K LCD monitor és 6 darab 42,5″ képernyő átmérőjű, 16:9 képarányú 4K LCD monitor
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 851.200,- Ft
Lásd bővebben

Negyedéves tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/206
Közzététel dátuma: 2020.10.22.
Ajánlatkérő: Országos Rendőr-főkapitányság
Nyertes ajánlattevő: Fercom System Korlátolt Felelősségű Társaság
Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója – keretmegállapodás – II. és III. ütem
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.492.130.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről 2020. III. negyedév – Keretmegállapodás SAP fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzésére két részben
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/206
Közzététel dátuma: 2020.10.22.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Keretmegállapodás SAP fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzésére két részben
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 484.555.588,- Ft
Lásd bővebben

Eredmény tájékoztató – GINOP-3.4.3 – kivitelezés – 2. lehívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/205
Közzététel dátuma: 2020.10.21.
Ajánlatkérő: MVM NET Zrt.
Nyertes ajánlattevő: HIR-KER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;PanTáv Távközlési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Elnevezés: OPTIKAI HÁLÓZAT LÉTESÍTÉSE – GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001 – 2. LEHÍVÁS
GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001, támogatás terhére, kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése érdekében optikai hálózatok kivitelezési munkáinak ellátása Keretmegállapodás alapján, a Dél-Dunántúli Régió (DDU), Észak-Dunántúli Régió (ÉDU), Tiszántúli (TT) és Észak-Magyarországi Régió (ÉMO) területén, a Keretmegállapodás alapján indított verseny újranyitások 2. teljesítési csoportjában.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 542.615.828,- Ft
Lásd bővebben

ELO Professional és OpenText Livelink támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/205
Közzététel dátuma: 2020.10.21.
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: itelligence Hungary Informatika Kft.
Szolgáltatási keretszerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. által iratkezelésre használt 1 db ELO Professional rendszer, az OpenText archiváló és OpenText Enterprise Scan rendszerek karbantartásának és üzemeltetésének, továbbfejlesztésének, valamint kapcsolódó legalább 5 db SAP fejlesztés biztosítására.
A rendszer felhasználó száma meghaladja a 400 főt.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 115.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/205
Közzététel dátuma: 2020.10.21.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
230 darab mini PC
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 36.754.000,- Ft
Lásd bővebben

Rendszeres tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/205
Közzététel dátuma: 2020.10.21.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Gabesz SZOFT Informatikai Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;ODES Egészségügyi, Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Keretmegállapodás az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 6.200.000,- Ft
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.