Partnerségi Megállapodás 2021-2027, Az igazgatási kapacitás megerősítése – Társadalmi véleményezés

„A fejlesztéspolitikai rendszer főbb elemeinek bemutatása keretében a PM kifejti az új időszakra releváns intézményrendszer főbb vonalait és a szükséges intézményi, eljárásrendi módosításokat, kapacitáserősítési elvárásokat. A 2014-ben kialakított intézményrendszer a nagy mértékben segíti a hatékonysági és abszorpciós szempontok teljesülését, és melynek értékeit Magyarország a 2021-2027-es programozási időszakra is fenn kívánja tartani.

Az irányító hatóságok és a közreműködő szervezetek (KSZ) feladata alapvetően változatlan marad. A szektorális programok esetében KSZ nem kerül kijelölésre. A területi OP és a halgazdálkodási operatív program esetében a Magyar Államkincstár kerül KSZ-ként bevonásra. A programok központi koordinációs funkcióit az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az irányítása alatt álló minisztérium útján látja el. A központi koordináció biztosítja az operatív programok egységes eljárásrendek mentén történő végrehajtását, a csalás és korrupció ellenes intézkedések tagállami szintű koordinációját, kommunikációs, értékelés és monitoring tevékenységet végez, továbbá képzéseket tart. Tovább folytatja munkáját a fejlesztéspolitikai kormány-döntések előkészítő szerve, a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság is.

A 2021-2027-es időszakban jelentős intézményi, elsősorban informatikai kapacitás-fejlesztésre kerül sor. Az adminisztratív teher csökkentése érdekében olyan innovatív eszközök bevezetésére kerül sor, mint közvetlen adatkapcsolat kiépítése több, ellenőrzési tevékenységet, projektkiválasztást segítő adatbázissal; így például az állami adóhatóság adatbázisával (az elszámolások alátámasztó dokumentumainak becsatolása érdekében), valamint banki adatkapcsolat létesítésével (a kifizetés bizonylatainak automatikus becsatolása érdekében).

A PM kiemelt jelentőségét a beavatkozások stratégiai alapú összefoglalása és a kohéziós forrásokon kívüli támogatásokkal való összhang megteremtése mellett az allokációs táblák adják. A 2021-2027-es kohéziós fejlesztések rendszerének bemutatása mellett egyedüli dokumentumként bemutatja az alapok, operatív programok összesített forrásallokációját, a technikai segítségnyújtás mértékét, a régiókategóriák közötti átcsoportosítás pénzügyi adatait.”

Forrás:
Az igazgatási kapacitás megerősítése; Széchenyi 2020; 2020. október 29.

A bejegyzés kategóriája: Európai Unió, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.