Partnerségi Megállapodás 2021-2027, Operatív programok – Társadalmi véleményezés

A fentebb jelzett célokat és beavatkozásokat az alábbi operatív programokon keresztül kívánja az ország teljesíteni:

 • Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP),
 • Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP),
 • Mobilitás Operatív Program (MIOP),
 • Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP),
 • Humánfejlesztési Operatív Program (HOP),
 • Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP) és
 • Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program (MAKOP).

Koordinálás, elhatárolás és kiegészítő jelleg az alapok között
A PM a főbb beavatkozások összefoglalásán túl rögzíti a kohéziós alapok és más uniós eszközök közötti összhangot biztosító elveket, intézményfejlesztési beavatkozásokat. Mind a hazai, mind a közvetlen uniós forrásokkal kapcsolatban kimondja a programok szinergikus és egymást kiegészítő jellegének elvárását, összehangolt tervezésük igényét.

Az operatív programok szinergiája
Az operatív programok és alapok fejlesztési témakörök szerint különülnek el. Az egyes programok közötti lehatárolás a tematikus logikát követi. A tematikusan kialakított prioritási tengelyek és operatív programok azonban nem jelentenek önmagukban feltétlenül garanciát az eredményesebb forrásfelhasználásra. Ehhez olyan, az ágazatközi beavatkozásokat összehangoló eszközre is szükség van, ami a kiemelten fontos társadalmi és gazdasági ügyekben az egyes beavatkozásokat az adott kihívásokra jellemző logikára fűzi fel, integrálja azokat.

Kapcsolódás a hazai forrásokhoz
A nemzeti finanszírozás lehetőségei szélesebbek, így kiegészíthetik az uniós támogatásokat többek között:

 • az EU forrásokból nem támogatható projektelemek bevonásával;
 • egyszerűbb, gyorsabb és kisebb adminisztrációval, ami a kisebb önrésszel szakértői lehetőségekkel bíró kedvezményezetteknek jelentős költségmegtakarítást jelent;
 • rugalmasabb, gyorsabban módosítható tematikákkal, szabályozással.

A PM-hez kapcsolódó legfontosabb nemzeti programok:

 • Modern Városok Program,
 • Magyar Falu Program,
 • Kisfaludy Program,
 • „Felzárkózó települések” program,
 • Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja
 • Országos Környezeti és Kármentesítési Program.

Forrás:
Operatív programok; Széchenyi 2020; 2020. október 29.

A bejegyzés kategóriája: Európai Unió, közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.