A Kormány 1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozata az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről

„A Kormány
1. egyetért a különböző élethelyzetekkel összefüggésben keletkező adatváltozások átvezetéséhez szükséges fejlesztések keretében az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás (a továbbiakban: AVSZ) bevezetésével, amelynek célja, hogy a természetes személyek állami nyilvántartásokban tárolt név, cím és okmányazonosító adatainak változása esetén – adatvédelmi és adatbiztonsági garanciák, valamint az adminisztratív terhek csökkentésére és a régiós versenyképesség növelésére irányuló törekvések figyelembevételével – értesítést kapjanak azon szolgáltatók, amelyek az érintett természetes személlyel szerződéses jogviszonyban állnak;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az AVSZ megvalósítása érdekében a kiemelt fejlesztési projekt terveinek kidolgozásáról oly módon, hogy az kiterjedjen az új szolgáltatás működési és adatvédelmi modelljének kidolgozására, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban felmerülő – szükség szerint – teljesítendő díjak számítási módszerének kidolgozására, a szolgáltatások megvalósításához szükséges informatikai fejlesztési igények, valamint a műszaki és pénzügyi követelmények részletes meghatározására, a szolgáltatások bevezetésének ütemezésére, a szolgáltatások adminisztrációs hatásainak felmérésére és a bevezetésükhöz szükséges jogszabály-módosítások kidolgozására;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. január 31.

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy 2021-től a közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztést finanszírozó európai uniós operatív programból biztosítson forrást az AVSZ létrehozását és bevezetését elősegítő kiemelt projekt megvalósítására;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. május 31.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a belügyminiszterrel szoros együttműködésben, a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával – az AVSZ bevezetéséhez szükséges jogalkotási javaslatokat készítse elő és terjessze a Kormány elé.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, belügyminiszter, feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: 2021. április 30…”

Forrás:
A Kormány 1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozata az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről; Magyar Közlöny; 2020. évi 245. szám; 2020. november 13.; 7938. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.