1741/2020. (XI. 11.) Korm. határozat az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

„I. A kormányzati részvétel általános szabályai

1. Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvétel és az ehhez kapcsolódó koordinációs eljárásrend tekintetében, figyelemmel a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90. pontjára, e határozatot kell alkalmazni.

2. A tárgyalási álláspont kialakítása, az európai uniós tagságból fakadó feladatok koordinációja és nyomon követése, illetve az ezekkel kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása az alábbi fórumokon történik:

a) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság szakértői csoportjai (a továbbiakban: szakértői csoport),

b) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB),

c) a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet,

d) az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, a közös kül- és biztonságpolitikát, valamint a közös biztonság- és védelempolitikát érintő kérdésekben a külpolitikáért felelős miniszter szükség szerint együttműködésben a Kormány feladat- és hatáskörrel érintett más tagjával,

e) a Kormány.

3. Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet) mint az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítása alatt működő külképviselet, a tárgyalási álláspont kialakításában és képviseletében a rá vonatkozó szabályok szerint az e határozatban foglaltakra figyelemmel vesz részt…”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2020. évi 244. szám; 2020. november 11.; 7799-7806. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: Európai Unió, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.