A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. november 16-november 20.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/részvételi felhívás

Homogén multifunkciós nyomtatópark kialakítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.30.
Összesen 31 db nyomtató.
Lásd bővebben

Színháztörténeti digitális installáció beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.01.
A digitális installáció elemei:
– 3D mozifilmek: 4 korszakot bemutató színháztörténeti rövidfilm
– Virtuális öltöztetőtükör és Greenbox fotótér
– Virtual Reality headset és VR szoftver
– Audio Guide mobil aloldal és eszközök
38 db terméktétel szállítása, helyszíni telepítése, üzembe helyezése, próbaüzeme és Ajánlatkérő szakembereinek betanítása oktatási naplóval dokumentáltan.
Lásd bővebben

Varonis licencek bővítése és gyártói támogatás …
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.02.
Varonis DatAdvantage vagy azzal egyenértékű licenc-előfizetések és a hozzájuk kapcsolódó gyártói támogatás beszerzése és a meglévő licencek gyártói támogatásának megújítása
Lásd bővebben

Laptopok beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Ajánlatkérő: Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.26.
130 db laptop (120 db I. kategóriájú, 10 db II. kategóriájú) beszerzése a működtetéshez szükséges szoftverekkel és laptop táskával.
Lásd bővebben

MSL 6480 szalagkönyvtár gyártói támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/224
Közzététel dátuma: 2020.11.18.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.03.
A Megrendelőnél már használatban lévő egy pár – telephelyenként 1-1, összesen 2 – HPE MSL 6480 szalagkönyvtár gyártói támogatás folyamatosságának biztosítása 2023.08.07-ig.
Lásd bővebben

TOPPIR alkalmazás támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/224
Közzététel dátuma: 2020.11.18.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.17.
Üzemeltetési feladatok: A TOPPIR rendszer üzemszerű működésének biztosítása, felhasználói észrevételek kezelése, az egyedi javítási eljárások tervezésével, kivitelezésével kapcsolatos feladatok elvégzése
Lásd bővebben
[Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi Rendszer (TOPPIR)]

Keretmegállapodás-szervezetfejlesztési feladatok
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.26.
Keretmegállapodás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 31. § (3) bekezdés szerinti szervezetfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására a külön jogszabályban meghatározott szervezetek számára.
A keretmegállapodás különféle szervezetfejlesztési feladatok, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátására irányul, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek és a konkrét feladat(ok)re vonatkozó egyedi szerződés(ek)ben foglaltak szerint. Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására: Stratégia menedzsment, kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, folyamatmenedzsment, teljesítménymenedzsment, humán erőforrás menedzsment, projektmenedzsment, vállalatszervezés, megfelelés biztosítási, információbiztonság és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára.
Lásd bővebben

AF_Informatikai szoftverek beszerzése – EFOP
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/224
Közzététel dátuma: 2020.11.18.
Ajánlatkérő: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.02.
FŐNIX-Pro DIVAS Integrált (vagy azzal egyenértékű) medikai és klinikai PACS rendszer bővítése
Lásd bővebben

Tantermi számítógépek beszerzése PPKE ITK részére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/226
Közzététel dátuma: 2020.11.20.
Ajánlatkérő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.18.
152 db tantermi számítógép beszerzése a PPKE ITK részére
Lásd bővebben

Gyűjteményi kezelőrendszer (adatbázis) szállítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/226
Közzététel dátuma: 2020.11.20.
Ajánlatkérő: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.17.
Az audiovizuális archívumok vonatkozásában a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: NFI) Filmarchívuma kiemelt aggregátor pozíciót tölt be. Az NFI Filmarchívuma kezeli a több mint 100 éves magyar filmörökséget, azaz a legnagyobb kulturális értéket képviselő audiovizuális archívumot
A digitalizálás fő szempontrendszerét a kiemelt védettséget élvező filmtörténeti érték megőrzése jelenti. A megőrzés együtt jár a minőségi követelmények teljesítésével.
Az NFI Filmarchívuma a fenti feladatok ellátása céljából gyűjteményi kezelőrendszert (adatbázist) működtető szoftvercsomagot kíván beszerezni.
Lásd bővebben

NHKV Zrt. Számlázó rendszer üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/226
Közzététel dátuma: 2020.11.20.
Ajánlatkérő: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.16.
Az NHKV Zrt. jelen közbeszerzési eljárás keretében a következő tevékenységek elvégzésére keres Ajánlattevőt. Az NHKV Zrt. RPG programnyelven készült DB2 adatbázismotort használó Tömeges számlázó rendszerével kapcsolatos hardver (kiterjesztett gyártói támogatás is), hálózat, IT biztonság, virtualizáció, operációs rendszer (szoftverkövetés is), adatbázis üzemeltetés, alkalmazás támogatás, valamint paraméterezési, számlázáshoz kapcsolódó műszaki-informatikai feladatok elvégzése. A rendszer eseti igények alapján történő továbbfejlesztése. Ezen kívül bérelt vonali, valamint szerver hoszting szolgáltatás nyújtása 7*24 órás hozzáférés biztosításával.
Lásd bővebben

AP RINA szoftverüzemeltetés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/226
Közzététel dátuma: 2020.11.20.
Ajánlatkérő: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.04.
i. EESSI Nemzeti Hozzáférési Pont (AP) és Referencia Alkalmazás (RINA) üzemeltetés
ii. Közreműködés az Ajánlatkérő Service Desk feladatainak ellátásában
Lásd bővebben

OCR szoftver licenckövetés 2021
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/226
Közzététel dátuma: 2020.11.20.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.30.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

E-learning tanácsad. e-learning rendsz. licenszek
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/222
Közzététel dátuma: 2020.11.16.
Ajánlatkérő: Budapest Institute of Banking Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: ELMS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 64.200.000,- Ft
Lásd bővebben

(TAER) MP Hibrid rendszer üzemeltetés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/224
Közzététel dátuma: 2020.11.18.
Ajánlatkérő: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási szerződés keretében a Magyar Posta Zrt. PKLK szervezete által üzemeltetett Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer üzemeltetés-támogatása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 958.152.874,- Ft
Lásd bővebben

SUMP (fenntartható mobilitási terv) elkészítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Ajánlatkérő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 sz. Szombathely fenntartható mobilitási tervének (Sustainable Urban Mobility Plan = SUMP) elkészítése.
A feladat tárgya Szombathely Megyei Jogú Város komplex közlekedési koncepciójának megalkotása Szombathely fenntartható mobilitási tervének (Sustainable Urban Mobility Plan, a továbbiakban SUMP) elkészítése révén, a funkcionális várostérség egészére vonatkozóan, minden közlekedési ágra és a közlekedés valamennyi szereplőjére kiterjedően. A SUMP küldetése, hogy egy hosszú távú stratégiát mutasson Szombathely Megyei Jogú Város és vonzáskörzete számára a közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások jövőbeli fejlesztésére vonatkozóan, ugyanakkor rövid távú intézkedési tervet kell tartalmaznia a meglévő közlekedési rendszer fenntarthatósága érdekében történő azonnali beavatkozásokra vonatkozóan.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 33.300.000,- Ft
Lásd bővebben

Informatikai eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Ajánlatkérő: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Nyertes ajánlattevő: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.;FERCOM SYSTEMS Korlátolt Felelősségű Társaság
Informatikai rendszerekhez és a működtetésükhöz kapcsolódó áruk beszerzése a Rumbach Zsinagóga (1075 Budapest, Rumbach S. u. 11-13.) részére a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 23.409.880,- Ft
Lásd bővebben

Komplex telekommunikációs szolgáltatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 180.000.000,- Ft
Lásd bővebben

EDR TETRA terminálok szervizelése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/224
Közzététel dátuma: 2020.11.18.
Ajánlatkérő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Rt.
Nyertes ajánlattevő: DunaSafeCom Távközléstechnikai Kft.;Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.;NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Az EDR rendszerben alkalmazott TETRA terminál felhasználói konfigurációk szerviz munkáinak elvégzése Airbus , Motorola, Sepura, Hytera rádióterminálok vonatkozásában 4 részteljesítésben
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 300.000.000,- Ft
Lásd bővebben

DEK-856 Projektorok, interak kijelzők besz. Táj.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság;SmartUp Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
A Debreceni Egyetem európai uniós forrásból származó különböző pályázatai számára digitális vizuáltechnológiai eszközök beszerzését kívánja lebonyolítani.
A pályázatok keretében beszerzendő egyéb eszközök között az alábbiak beszerzésére vállalkoztunk:
1. rész: Projektorok, 2. rész: Interaktív kijelzők, 3. rész: Információs terminálok
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 23.284.858,- Ft
Lásd bővebben

Adatfogadó-továbbító biztonsági rendszer supportja
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/224
Közzététel dátuma: 2020.11.18.
Ajánlatkérő: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Nyertes ajánlattevő: T.E.L.L. Software Hungaria Kft.
Ajánlatkérő az Országos tűzátjelzést fogadó központ, mint adatfogadó és továbbító biztonsági diszpécserszolgálattal rendelkező rendszer) fejlesztői supportjára kér ajánlatot és a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kíván kötni.
Az Országos tűzátjelzést fogadó központ célja, hogy összegyűjtse az ajánlatkérővel szerződésben álló intézmények (távfelügyeleti szolgáltatók és egyéni ügyfelek) tűzátjelző berendezéseiről érkező jelzéseket (tűz- és hibaátjelzés) és továbbítsa az ajánlatkérő által központilag üzemeltetett PAJZS rendszernek, valamint az egyéni ügyfelektől érkező hibaátjelzést a diszpécser részére megjelenítse, figyelemmel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet rendelkezéseire.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 685.200.000,- Ft
Lásd bővebben

Monor Okos iskola informatikai eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/226
Közzététel dátuma: 2020.11.20.
Ajánlatkérő: Monor Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adásvételi szerződés – „Monor Okos Város projekt H3. Okos iskola alprojekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök beszerzése” EKR rövidített név: Monor Okos iskola informatikai eszközök beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 98.352.219,- Ft
Lásd bővebben

IT szoftverek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/226
Közzététel dátuma: 2020.11.20.
Ajánlatkérő: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: HungaroCAD Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
IT szoftverek beszerzése 4 részben: 1. rész: Tervezői és grafikus szoftver előfizetések, 2. rész: ArcGIS szoftverek, 3. rész: Speciális régészeti szoftverek, 4. rész: GPR Slice
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 76.925.800,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/226
Közzététel dátuma: 2020.11.20.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére 2 db új, gyári csomagolású, azonos gyártmányú és típusú ultrabook szállítása tartozékokkal a műszaki leírás és a szerződéstervezet szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 1.149.000,- Ft
Lásd bővebben

Eredmény tájékoztató KBF/510/2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/225
Közzététel dátuma: 2020.11.19.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
MNB felügyeleti terület IP telefonrendszer kialakítása
Az I. ütemben összesen 396 db, a II. ütemeben összesen 152 db rendszerkészülék és a rendszerkészülékekhez tartozó kiegészítők szállítása és üzembe helyezése, az eszközökre a szerződéskötést követő 15 napon belül regisztrált 36 havi gyártói támogatás (licenckövetés).
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 72.182.680,- Ft
Lásd bővebben

A KM01OPEN17 keretmegállapodás alapján kötött szerződésekre vonatkozó eredménytájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/225
Közzététel dátuma: 2020.11.19.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nyertes ajánlattevő:Számos vállalkozás
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett nyílt szabványú szoftverlicencek bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új nyílt szabványú szoftverlicencek beszerzésére és szoftverlicencekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 6.078.077.169,- Ft
Lásd bővebben

K2070 Vezetékes telefónia megújítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/225
Közzététel dátuma: 2020.11.19.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Ajánlatkérő 36 hónap időtartamra kívánja a vezetékes telefónia szolgáltatást beszerezni. A szolgáltatásnak legkésőbb 2021. január 1-én éles üzemben rendelkezésre kell állnia. Havi díjat csak a szolgáltatás élesbe állásának időpontjától számíthat fel az Ajánlattevő.
Ajánlatkérő a készülékek mennyiségét 480 db fix mennyiség és 144 db opciós mennyiségben határozza meg.
A szolgáltatásban használt IP telefonokat az Ajánlattevőnek havi bérleti konstrukció keretében kell biztosítania.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 32.234.544,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/225
Közzététel dátuma: 2020.11.19.
Ajánlatkérő: Energiatudományi Kutatóközpont
Nyertes ajánlattevő: CAD-Terv Mérnöki Kft
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében a Dassault Systemes 3DEXPERIENCE licence és CATIA V5 szoftvereket, A 6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 99.509,- EUR

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.