E-közigazgatás, és szerepe a hatékony állam megteremtésében

„Az Állami Számvevőszék feladatellátásában és ellenőrzéseinek témáiban is hangsúlyos szerepet kap a digitalizáció és a korrupcióval szembeni ellenálló képesség erősítése. Az elektronikus közigazgatás fejlesztése, az eljárások digitalizálása az ügyfélkapcsolatok egyszerűbbé és átláthatóbbá tétele hozzájárul az ügyintézési folyamatokban rejlő korrupciós kockázatok csökkentéséhez is.

A digitalizáció térnyerése nem csak a számvevőszékek belső működésére volt hatással, de a közigazgatás egészére, hazai és nemzetközi színtéren egyaránt. A technológia adta lehetőségeket kihasználva új szolgáltatások, új modellek alakulnak ki nemcsak az üzleti életben, hanem a közszolgáltatások, a közigazgatás és a kormányzás területén is. A gyors tempójú fejlődés újszerű, innovatív megközelítéseket, módszereket igényel nem csak az érintett szervezetektől, de a közpénz felhasználása felett őrködő számvevőszékektől is.

A közigazgatás ellátja az állam társadalomirányító, társadalomszervező funkcióit, amelyek közül az e-kormányzás kérdésköre az államszervezet működését biztosító funkciók közé sorolható. Ezen funkciókhoz kapcsolódóan ki kell emelni a közszolgáltatásokat, amelyek alatt olyan, gazdasági szempontból érték teremtésével járó, közjavak előállításához és azokkal összefüggő szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek értendők, mint például a rendvédelem és közbiztonság, egészségügy, az oktatás, vagy a környezetvédelem. Általánosságban elmondható, hogy többségük rendelkezik e-ügyintézésre alkalmas internetes felülettel.

Az Európai Bizottság már 2001-ben kijelölte azt a tizenkét közigazgatási, közszolgáltatási ügytípust (pl. jármű-, útlevél ügyintézés, anyakönyvi kivonatok, építési engedélyek, álláskeresés), amelyet a leggyakrabban vesznek igénybe az állampolgárok, valamint azt a nyolc ügytípust (pl. adóbevallások, társaságok bejegyzése, munkavállalók bejelentése, statisztikai adatszolgáltatás), amelyeket leggyakrabban intéznek a vállalkozások. Erre a húsz elemű szolgáltatáslistára EU20 szolgáltatásokként vagy CLBPS-ként (Common List of Basic Public Services) szoktak hivatkozni. Az Európai Bizottság ezen szolgáltatások (amelyeket kormányportálon keresztül ajánlott elérhetővé tenni) elektronizáltságának színvonalát rendszeresen monitorozza a tagországokban, és ennek alapján hasonlítja össze a tagországok e-kormányzati felkészültségét, érettségét. A listán szereplő közszolgáltatások – néhány kivétellel – mára már elektronikusan is elérhetőek Magyarországon. Az e-közigazgatás erősítése iránti igényt a kialakult járványügyi helyzet és az abból fakadó megszorítások még hangsúlyosabbá tették. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy az állampolgár e szolgáltatások segítségével otthonról tudja elintézni különböző ügyeit, illetve, hogy egyes esetekben a túloldalon az ügyintéző is otthoni munkavégzés keretében tud dolgozni, így a személyes kontaktusok minimálisra csökkenthetők.

Hogyan kapcsolódik mindez az Állami Számvevőszék tevékenységéhez? Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési tapasztalatain alapuló megállapításaival, javaslataival, tanácsaival segíti az Országgyűlést, annak bizottságait, és az ellenőrzött szervezetek munkáját, amellyel előmozdítja a jól irányított állam működését és a közpénzekkel való hatékonyabb és eredményesebb gazdálkodást. Az e-közigazgatás fejlesztése és előnyben részesítése, a közszolgáltatások digitalizálása a közkiadások hatékonyságának maximalizálása és ezáltal a közpénzekkel való felelős gazdálkodása irányába ható tényezők.

Az Állami Számvevőszék elkötelezte magát a korrupció elleni fellépés mellett, az e-közigazgatás fejlesztése, a folyamatok digitalizálása pedig jelentősen csökkentheti az ügyintézési folyamatokban rejlő korrupciós kockázatokat. Az Állami Számvevőszék eddig is szakmai fókuszában tartotta a digitalizáció és e-közigazgatási területeket, melyeket nemcsak az ellenőrzésekről készített számvevőszéki jelentések, hanem több elemzés is bemutat.
Az Állami Számvevőszék folyamatosan figyelemmel kíséri a jövőben is az állampolgárok mindennapjait érintő e-közigazgatási folyamatok hatékonyságát és a korrupció elleni védelemben gyakorolt hatását.”

Forrás:
E-közigazgatás, és szerepe a hatékony állam megteremtésében; Marozsán Lászlóné; Állami Számvevőszék; 2020. november 26.

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.