541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről

„…1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti bizalmi szolgáltatóra és a bizalmi szolgáltatási ügyfélre (a továbbiakban: ügyfél) terjed ki.
2. A bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerek

2. § A bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszer
a) videotechnológiát biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján történő azonosítást (a továbbiakban: videotechnológiás azonosítás), valamint
b) a Kormány által biztosított, a 4. § (1) bekezdése szerinti azonosítási szolgáltatás használatával történő azonosítást (a továbbiakban: KASZ azonosítás).

3. Videotechnológiás azonosítás

3. § (1) Videotechnológiás azonosítás esetén a bizalmi szolgáltató élő telekommunikációs kapcsolat során videofelvétel útján képmást készít az ügyfélről, majd összeveti az ügyfélről készített fényképet és az azonosításhoz felhasznált, a (3) bekezdés b) pontja szerinti használt személyazonosság igazolására alkalmas okmányban (a továbbiakban: okmány) szereplő képmást. Az azonosítás akkor megfelelő, ha a bizalmi szolgáltató által egyértelműen megállapítható, hogy az okmányban szereplő személy azonos a videofelvételen szereplő ügyféllel.

(2) A bizalmi szolgáltató a szolgáltatási szabályzatában meghatározza a videótechnológiás azonosítás igénybevételének feltételeit, különösen a videókapcsolat minőségének minimális követelményeit. A bizalmi szolgáltató a szolgáltatási szabályzat bemutatásával és a videofelvétel során biztosítja, hogy az ügyfél a videotechnológiás azonosítás feltételeit részletesen megismerhesse, és azok betartásához kifejezetten hozzájárult, aszerint jár el.

4. KASZ azonosítás

4. § (1) A KASZ azonosítás esetében a bizalmi szolgáltató által biztosított informatikai rendszer lehetővé teszi, hogy az ügyfél – ha a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással rendelkezik – a bizalmi szolgáltató előtt önmagát a Kormány által biztosított

a) tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással…azonosítsa.

(2) A bizalmi szolgáltató az azonosításhoz szükséges központi és szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat az E-ügyintézési tv. és végrehajtási rendelete szerinti piaci szereplőként veszi igénybe.

(3) A bizalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokat a központi azonosítási ügynök szolgáltatás útján vagy önállóan is igénybe veheti…”

Forrás:
541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2020. évi 266. szám; 2020. december 2.; 8788-8789. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.