Digitális évtized: az Európai Bizottság cselekvési terve az uniós médiaágazat helyreállításának és átalakulásának támogatására

„A Bizottság ma cselekvési tervet fogadott el a média- és audiovizuális ágazat helyreállításának és átalakulásának támogatására. Ezek a koronavírus által különösen sújtott ágazatok alapvető fontosságúak a demokrácia, valamint Európa kulturális sokszínűségének és digitális autonómiájának szempontjából. A cselekvési terv három tevékenységi területre, valamint 10 konkrét intézkedésre összpontosít, hogy támogassa a médiaágazatot a válságból való kilábalásban a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítésével és kiterjesztésével, az átalakulásban a kettős digitális és zöld átállást lehetővé tevő beruházások ösztönzésével, biztosítva az ágazat jövőbeli rezilienciáját, valamint az európai polgárok és vállalkozások szerepvállalását.

Helyreállítás

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a digitális területhez kapcsolódó kiadások arányának legalább 20%-ot kell kitennie valamennyi nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervben. A digitális tartalmak előállításának és terjesztésének ösztönzésére, többek között a digitális média támogatására irányuló intézkedések beleszámítanak e cél teljesítésébe. A cselekvési terv célja továbbá:

  • 1) Az uniós támogatáshoz való hozzáférés megkönnyítése a médiavállalatok számára rendelkezésre álló, az összes uniós finanszírozási lehetőséget tartalmazó eszköz révén. Az eszköz iránymutatást fog nyújtani arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet pályázatokat benyújtani mind a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret, mind a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek révén nyújtott uniós támogatásokra.
  • 2) Az audiovizuális ágazatot célzó beruházások ösztönzése egy új, MEDIA INVEST kezdeményezésen keresztül azzal a céllal, hogy az elkövetkező 7 éves időszakban 400 millió euró értékű beruházás kerüljön mozgósításra.
  • 3) „NEWS” kezdeményezés a hírmédia-ágazatra irányuló intézkedések és támogatások összefogására. A kezdeményezés tartalmaz egy alapítványok és más magánpartnerek bevonásával megvalósuló kísérleti NEWS beruházási projektet is, amelynek keretében a hiteleket az InvestEU-garancia, támogatások és egy európai hírmédia-ágazati médiafórum hivatott fedezni. A helyi média kitüntetett figyelmet fog kapni.

Átalakulás
A cselekvési terv célja az ágazat zöld és digitális átalakulásának támogatása az alábbiak révén:

  • 4) az adatmegosztást és az innovációt szolgáló európai médiaadatterek ösztönzése,
  • 5) ipari koalíció létrehozásának elősegítése a virtuális és bővített valóság terén annak érdekében, hogy az uniós média profitálhasson ezekből az immerzív technológiákból, valamint egy VR Media Lab létrehozása a történetmesélés és interakció új módozataira irányuló projektek számára,
  • 6) az arra irányuló eszmecsere és intézkedések megkönnyítése, hogy az ágazat 2050-ig klímasemlegessé váljon.

Szerepvállalás és fellépés
Végezetül a cselekvési tervben felvázolt, az európaiak szerepvállalását és fellépését előmozdító erőfeszítések középpontjában a polgárok és a vállalkozások állnak. Az intézkedések a következőkre terjednek ki:

  • 7) párbeszéd az audiovizuális iparággal az audiovizuális tartalmakhoz való hozzáférés és azok elérhetőségének javítása érdekében, segítve az iparágat a fejlődésben és abban, hogy új célcsoportokat érjenek el, a fogyasztókat pedig abban, hogy változatos tartalmak álljanak a rendelkezésükre,
  • 8) az európai médiatehetségek támogatása, többek között a sokszínűségnek a kamera mindkét oldalán történő előmozdítása, valamint az induló médiavállalkozások felkutatása és támogatása révén,
  • 9) a polgárok szerepvállalásának növelése többek között a médiaműveltség erősítése és egy független alternatív híraggregátor létrehozásának támogatása révén,
  • 10) az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportján (ERGA) belül a szabályozók közötti együttműködés megerősítése az uniós médiapiac megfelelő működésének biztosítása érdekében.

Ez a média- és audiovizuális ágazatra irányuló cselekvési terv szorosan összefügg az európai demokráciáról szóló cselekvési tervvel, amelynek célja a médiaszabadság és pluralizmus erősítése Európa-szerte, az újságírók védelmére helyezve a hangsúlyt. A cselekvési terv továbbá teljes mértékben illeszkedik a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabállyal és a digitális piacokról szóló jogszabállyal kapcsolatos, a Bizottság által a közeljövőben előterjesztendő javaslatokhoz, amelyek az Unióban a digitális szolgáltatásra alkalmazandó jogi keret korszerűsítését tűzik ki célul.

A biztosi testület tagjainak nyilatkozata

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Elkötelezetten támogatjuk a médiaágazatot abban, hogy átvészelje a jelenlegi vihart és a válság jelentette kihívásokat, és mind rövid, mind hosszú távon teljes mértékben kihasználja a digitális átalakulás kínálta lehetőségeket.”

Věra Jourová, az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnök a következőket mondta: „A média nem csupán gazdasági ágazat, de demokráciánk egyik alappillére is. Ezért annyira fontos ez a terv. Európa legnagyobb értékein, a sokszínűsűgén és tehetségein alapszik, központi eleme pedig a véleménynyilvánítás szabadságának és a művészet szabadságának védelme. Bízunk abban, hogy a tagállamok kiveszik a részüket és az ágazat támogatásához felhasználják a rendelkezésükre álló eszközöket, mégpedig az ágazat függetlenségének és a médiapluralizmus teljes tiszteletben tartása mellett.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos hozzátette: „A média- és audivizuális ágazatot súlyosan érinti ez a mostani válság. Sürgősen cselekednünk kell. Ez az ágazati terv lesz a média regenerálódásának, átalakulásának és rezilienciaépítésének ütemterve. Eszközöket biztosít a médiaipar számára ahhoz, hogy hozzájáruljon a digitális és zöld átálláshoz, valamint kiaknázza az abból származó előnyöket.”

További lépések

Mivel az idő kulcsfontosságú tényező az uniós médiaágazat szempontjából, a cselekvési tervben felvázolt intézkedések többsége már 2021 első hónapjaiban megkezdődik. Az intézkedések lehető legjobb helyszíni végrehajtása érdekében konzultációkra kerül sor az érdekelt felekkel.

Háttér-információk

A régóta fennálló problémák – különösen a piac széttöredezettsége – következtében az európai média- és audiovizuális ágazat helyzete gyengült a globális versenytársakkal szemben. E hiányosságokat tovább súlyosbította a koronavírus okozta válság, a csökkenő reklámbevételek, a mozik drasztikus – a becslések szerint a karantén idején vetítőtermenként havi 100 00 euró nagyságrendű – veszteségei és a médiatartalmak előállításának leállása. Most, amikor a nem uniós online platformok jelentős piaci részesedést szereznek, ez a helyzet veszélyeztetheti az uniós média- és audiovizuális ágazat stratégiai autonómiáját. Ami a hírmédiát illeti, a bevételek csökkenése (a reklámbevételek 30–80%-os visszaesése) és az online dezinformáció, valamint a „hírsivatag” Európa egyes részein különösen aggasztó. Ezenkívül általánosságban az ágazat csak korlátozott mértékben veszi igénybe a digitális technológiákat.

A Bizottság intézkedéscsomagot dolgozott ki a gazdaság támogatására a válság idején, és felszólította a tagállamokat, hogy a lehető leginkább éljenek ezekkel a lehetőségekkel a médiaágazat támogatása érdekében. A gyors ütemben létrehozott állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret kibővítésre került, valamint az EU a REACT-EU révén további kohéziós finanszírozást tett elérhetővé a kulturális ágazat prioritásként való meghatározása mellett. A szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) szintén egyike a tagállamok rendelkezésére álló fontos eszközöknek ahhoz, hogy leküzdjék a koronavírus-járvány negatív gazdasági és társadalmi hatásait
A Bizottság ezzel egyidejűleg kiigazította a meglévő eszközöket, például a kulturális és kreatív ágazat, köztük a médiaágazat kkv-kat célzó garanciaeszközét, hogy rugalmasabbá tegye a hitelek törlesztését, és megkönnyítse a hitelezést a pénzügyi intézményeknek nyújtott nagyobb garancia révén.

További információk
Cselekvési terv: „Az európai média a digitális évtizedben”
Tájékoztató az újságirók és a médiaágazat támogatásáról
Uniós finanszírozású projektek a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének támogatására
Az európai demokráciáról szóló cselekvési terv – sajtóközlemény
A Kreatív Európa program (honlap)
Szerzői jog (honlap)
Irányelv az audiovizuális médiaszolgáltatásokról
Az online dezinformáció kezelése (honlap)”

Forrás:
Digitális évtized: a Bizottság cselekvési terve az uniós médiaágazat helyreállításának és átalakulásának támogatására; Európai Bizottság; 2020. december 3.

A bejegyzés kategóriája: Európai Unió, gazdaság, Internet, média, művelődés
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.