Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányrendelet: a Lechner Tudásközpont feladata a KÖFOP végrehajtásához kapcsolódó Jó Állam Projekt Mutatók mérése

Szerző: 2020. december 7.No Comments

„…1. A Kormány egyetért a KÖFOP-3.2.1-16 azonosító jelű, „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása” című projekt támogatásának növelésével, a 2. melléklet szerint.
2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1. pont n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„n) egyetért azzal, hogy 2020. október 1-jétől a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végezze el a KÖFOP végrehajtásához kapcsolódó Jó Állam Projekt Mutatók mérésével összefüggő illeszkedésvizsgálatra és a mérési módszertan kidolgozásának támogatására, valamint a mutatók elemzésére irányuló feladatokat,”
3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/A. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
[A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy] „d) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1882/2020. (XII. 4.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti kiemelt projekt”
(szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és
annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.)
4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:38 mező 1. pontja a következő 1.4. alponttal egészül ki:
(A projekt célja:)
„1.4. a Jó Állam Projekt Mutató méréséhez szükséges (KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 projekt keretében megkezdett) támogató- és elemzőfeladatok (módszertan kialakítása, a mérések módszertani támogatása, minőségbiztosítása) folytatása a KÖFOP projektek esetén, valamint a projekt szint feletti eredmények, hatások vizsgálatához szükséges elemzések és a záró tanulmány elkészítése.””

Forrás:
A Kormány 1882/2020. (XII. 4.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 269. szám; 2020. december 4.; 8958-8960. o. (PDF)
Lásd még: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról; Nemzeti Jogszabálytár