Új Európai Kutatási Térség: az Európai Unió Tanácsa következtetéseket fogadott el

„A Tanács következtetéseket fogadott el, amelyekben vázolja, miként kell az elkövetkező években átalakítani az Európai Kutatási Térséget. A következtetések a Bizottság „Új Európai Kutatási Térség (EKT) a kutatás és az innováció szolgálatában” című közleményével együtt fémjelzik azt a törekvést, hogy az EU a kutatók, az innovátorok és a polgárok számára egyaránt kézzelfoghatóbban és eredményesebben működő közös kutatási térséget építsen.

A Tanács szerint az új Európai Kutatási Térségben szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a kutatás és innováció területe és a releváns szakpolitikai területek, így az európai felsőoktatási térség és a különböző ipari ökoszisztémák között.

Következtetéseiben a Tanács hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak együtt kell kidolgozniuk és közösen kell végrehajtaniuk az új Európai Kutatási Térséggel kapcsolatos fellépéseket, és a térség kínálta előnyökben az összes uniós tagállamnak, kutatóintézetnek, akadémikusnak, vállalkozásnak és polgárnak egyaránt részesülnie kell.

A Tanács hangsúlyozza: ahhoz, hogy meg lehessen valósítani az új Európai Kutatási Térség céljait, és meg lehessen erősíteni Európa globális vezető szerepét, a jövőben is nyitottnak kell lenni a nemzetközi együttműködésre, ami hozzá fog járulni ahhoz, hogy Európa továbbra is vonzó maradjon a tehetségek és beruházások számára.

A Tanács emellett rámutat: az Európai Kutatási Térségen belül szorosabb regionális, nemzeti és európai szintű koordinációt kell folytatni a kutatás és az innováció terén annak érdekében, hogy a beruházások a lehető legnagyobb hatással járjanak, meg lehessen valósítani a közös szakpolitikai célokat, és át lehessen hidalni az Unión belül mutatkozó kutatási és innovációs szakadékot.

A Tanács a következtetéseiben meghatározza az új Európai Kutatási Térség céljait, és azokat a kiemelt területeket, amelyeken e célok elérése érdekében intézkedéseket kell hozni.

A Tanács felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az új Európai Kutatási Térség megvalósítása érdekében 2021-ben dolgozzák ki az Európai Kutatási Térségre vonatkozó szakpolitikai menetrendet és többszintű irányítási modellt.

Háttér-információk
Az európai vezetők a 2019–2024-es időszakra kitűzött menetrendben megállapították, hogy a jövőben meg kell újítani az Európai Kutatási Térséget. A vezetők hangsúlyozták, hogy „[f]okoznunk kell ugyanakkor az emberek készségeibe és oktatásába irányuló beruházásokat, többet kell tennünk a vállalkozói készség és az innováció ösztönzése, továbbá a kutatási erőfeszítések fokozása érdekében, különösen az európai kutatás, fejlesztés és innováció széttagoltságának orvoslása révén”.

A Bizottság 2020 szeptember 30-án tette közzé „Új Európai Kutatási Térség a kutatás és az innováció szolgálatában” című közleményét.

„A részvétel bővítése és az Európai Kutatási Térség megerősítése” címmel az Európai horizont program is tartalmaz egy fejezetet, és arra általános költségvetésének 3,3%-át irányozza elő.

Forrás:
Új Európai Kutatási Térség: a Tanács következtetéseket fogadott el; Európai Unió Tanácsa; 2020. december 1.
Lásd még:
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A new ERA for Research and Innovation; Európai Bizottság; 2020. október 1. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: Európai Unió, gazdaság, technika, tudomány
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.