1906/2020. (XII. 15.) Korm. határozat a beruházások megvalósításával kapcsolatos versenyképességi szempontú intézkedésekről

„A Kormány

1. elfogadja a pénzügyminiszter által javasolt, építési beruházásokkal kapcsolatos, versenyképességet befolyásoló eljárások fejlesztését és az adminisztratív terhek csökkentését célzó intézkedési tervet;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, a 3–16. pontban foglalt intézkedések végrehajtása érdekében hozzon létre egy munkacsoportot;
Felelős: pénzügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. december 31.

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a pénzügyminiszter és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – készítsen jelentést az általános építményfajtákhoz kapcsolódó építésügyi hatósági eljárások területén eddig megvalósult elektronikus (E-építési) ügyintézés és az egyablakos ügyintézés felé tett lépésekről, valamint a továbbfejlesztés lehetőségeiről;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter pénzügyminiszter innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. március 31.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a pénzügyminiszter és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – tegyen javaslatot az E-közmű ügyintézés és adattartalom további fejlesztéséhez, digitalizációjához szükséges intézkedések részletes tartalmára és megvalósításuk ütemezésére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter pénzügyminiszter innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. július 31.

10. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a pénzügyminiszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – tegyen javaslatot a közösségi közbeszerzési értékhatárt elérő, nem lakossági beruházások épületinformáció-modellt is magába foglaló előkészítése feltételeinek megteremtéséhez szükséges intézkedések részletes tartalmára és megvalósításuk ütemezésére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter pénzügyminiszter innovációért és technológiáért felelős miniszter a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. március 31.

13. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a pénzügyminiszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – tegyen javaslatot a nem lakossági beruházások esetében a villamosenergia-hálózati csatlakozási igény bejelentésére szolgáló internetes formanyomtatvány használatának bevezetéséhez szükséges intézkedések részletes tartalmára és megvalósításuk ütemezésére;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. február 15…”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2020. évi 279. szám; 2020. december 15.; 9503-9506. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.