A Kormány 1915/2020. (XII. 17.) Korm. határozata a kincstári könyvvezetési szolgáltatás kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálatáról és az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének továbbfejlesztéséről

„A Kormány egyetért a helyi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati társulások és az általuk alapított költségvetési szervek számára nyújtott kincstári könyvvezetési szolgáltatás fenntartásával, a kiterjesztés lehetőségeinek további vizsgálatával, valamint az önkormányzati ASP rendszert támogató informatikai rendszerek hatékonyságnövelő fejlesztésével, és ezért felhívja

1. a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) és az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) útján – kiemelt hangsúlyt helyezve a folyamatautomatizálás, és ennek keretében a robotizált könyvelési tételek bevezetésére – vizsgálják meg az automatizálási lehetőségek önkormányzati ASP rendszerben való alkalmazásának hatásait, megvalósítási módját, időszükségletét és esetleges forrásigényét;
Felelős: pénzügyminiszter belügyminiszter
Határidő: 2021. október 31.

2. a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a Kincstár, a NISZ Zrt. és az IdomSoft Zrt. útján, a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve vizsgálják meg az önkormányzati ASP rendszer alkalmazását egyes statisztikai adatgyüjtések kiváltásához, ennek keretében határozzák meg a technikai megvalósítás módját, valamint a megvalósítás időszükségletét és esetleges forrásigényét;
Felelős: pénzügyminiszter belügyminiszter Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő: 2021. október 31.

3. a belügyminisztert, hogy az IdomSoft Zrt. útján, a Kincstár bevonásával gondoskodjon az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének fejlesztéséről annak érdekében, hogy a személyi juttatások számviteli elszámolása és az online számla adatszolgáltatások teljesítése automatizált módon valósuljon meg;
Felelős: belügyminiszter pénzügyminiszter
Határidő: 2022. február 1.

…5. a pénzügyminisztert, hogy a Kincstár útján vizsgálja meg a háromezer fő lakosságszámot el nem érő települési önkormányzatok és költségvetési szervei, a nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervei, valamint az önkormányzati társulások és költségvetési szervei számára biztosítandó kincstári könyvvezetési szolgáltatás kiterjesztésének lehetőségeit és a megvalósult automatizálás eredményeit;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. március 31.

6. a pénzügyminisztert, hogy az 1., a 2. és az 5. pont szerinti vizsgálatok eredményeiről készítsen jelentést a Kormány részére.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. május 31…”

Forrás:
A Kormány 1915/2020. (XII. 17.) Korm. határozata a kincstári könyvvezetési szolgáltatás kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálatáról és az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének továbbfejlesztéséről; Magyar Közlöny; 2020. évi 281. szám; 2020. december 17.; 9682. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.