Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról

Szerző: 2021. január 3.No Comments

„…1. § A Kormány a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezetésére és az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatok ellátására a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfél részére személyes ügyintézés során, az erre irányuló kérelme alapján, a Nyilvántartásban tárolt rá vonatkozó döntés adatairól vagy arról, hogy rá vonatkozóan a Nyilvántartásban adat nem szerepel, a kormányablak azonnal tájékoztatást nyújt.

(2) A nyilvántartó szerv természetes személy és gazdálkodó szervezet ügyfél részére az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott módon hozzáférést biztosít a Nyilvántartás (1) bekezdés szerinti adataihoz, valamint az arra vonatkozó adatokhoz, hogy melyik hatóság mely időpontban kérdezett le a Nyilvántartásból rá vonatkozó adatokat…”

Forrás:
714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2020. évi 297. szám;2020. december 30.; 11649-11650. o. (PDF)
Lásd még: 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2020. évi 297. szám;2020. december 30.; 11583-11649. o. (PDF)