Skip to main content

Találat: adatvédelmi biztos

Szorgalmazzuk az információszabadság érvényre jutását! Támogassák az európai információszabadság biztosokat!

„A NAIH 2017. február 23-24. között részt vett az európai információszabadság biztosok Berlinben megrendezett konferenciáján. A német szövetségi adatvédelmi és információszabadság biztos által szervezett eseményen résztvevők ismertették az információszabadság alapjogának érvényesülésével kapcsolatos nemzeti tapasztalataikat, illetve betekintést nyertek más államok vonatkozó gyakorlatába is. A tapasztalatcsere mellett lehetőség nyílt egyes konkrét kérdések megvitatására is. Az európai adatvédelmi biztosok a konferencia zárásaként határozatot fogadtak el, amelyben az információszabadság érvényesülésének, illetve az azt felügyelő nemzeti intézmények szerepének megerősítésére hívták fel a nemzeti parlamenteket és a kormányokat....

Részletek

Információszabadság vs. adatvédelem – Interjú Jóri Andrással

„Jóri András korábbi adatvédelmi biztost az új adatvédelmi törvényről, az adatvédelem és az információszabadság közötti egyensúlyról, valamint az adatvédelmi biztos intézményének felszámolásáról kérdeztük. Melyek az új adatvédelmi törvényből eredő legjelentősebb változások az információszabadság terén? Változott a szabályozás alapját jelentő alapfogalom, a közérdekű adat fogalma, mégpedig nem a jó irányba. Korábban minden közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő adat közérdekű adatnak minősült, kivéve a személyes adatokat, most pedig ott egy fordulat („tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett”), amely a közérdekű adatok körének szűkítését...

Részletek

„Adatvédelmi biztos: 1995 – 2011” konferencia

„Meghívó Az adatvédelmi biztos 2011. szeptember 28-án az „Információszabadság napja” alkalmából „Adatvédelmi biztos: 1995 - 2011” címmel konferenciát szervez. Tekintettel arra, hogy a módosuló magyar adatvédelmi szabályozás értelmében az adatvédelmi biztos intézménye 2011. december 31-én megszűnik, a biztos és a meghívott előadók e konferencia keretében tekintenek vissza az adatvédelmi biztosi intézmény 16 éves múltjára, idézik fel a legfontosabb eredményeket, összegzik a tapasztalatokat. Az előadók között köszönthetjük többek között dr. Majtényi László és dr. Péterfalvi Attila urakat, mint korábbi adatvédelmi biztosokat, valamint dr....

Részletek

Perel az adatvédelmi ombudsman

„Jóri András szerint az adatvédelmi biztos olyan jogvédő intézmény élén áll, amelynek a szakmai konfliktusokat szükségszerűen vállalnia kell. Az adatvédelmi ombudsmannal készített, a nol.hu-n vasárnap közölt interjúban Jóri András beszél arról is, hogy az nemzeti konzultáció kapcsán személyiségi jogi perekre készül. A biztos az interjúban azt mondja: nemzetközi szinten is azt tapasztalja, hogy amikor valaki ezt a feladatot jól végzi, gyakran ütközik a kormányzattal. Szerinte közte és a kabinet között az jogi természetű konfliktus, hogy a kormány milyen feltételekkel folytathat nemzeti konzultációt....

Részletek

Péterfalvi: időszerű az adatvédelemről új jogszabályt alkotni

„Időszerű új jogszabályt alkotni a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő alapjogok érvényesüléséről és ellenőrzéséről - jelentette ki Péterfalvi Attila, az Európai Unió alapjogi ügynökségének igazgatósági tagja pénteken Budapesten, egy nemzetközi adatvédelmi konferencián. Az 1992-es adatvédelmi törvény "alkalmazásának mintegy két évtizedes tapasztalataira és az adatvédelmi biztosi intézmény másfél évtizedes működésének tapasztalataira alapítva időszerű a két alapjogról, az alapjogok érvényesüléséről, illetve ezek ellenőrzéséről új jogszabályt alkotni" - fogalmazott a volt adatvédelmi biztos, az Országgyűlési Biztosok Hivatalának hivatalvezetője a kétnapos konferenciát...

Részletek

A Nemzeti Innovációs és Technológiai Alapból folyósított támogatások nyilvánosságáról

„Nyilvánosak annak a 214 vállalkozásnak az adatai, amelyek támogatásban részesültek a Nemzeti Innovációs és Technológiai Alap terhére – foglalt állást Jóri András adatvédelmi biztos. 214 vállalkozás mintegy 2 milliárd forint támogatást kapott a Nemzeti Innovációs és Technológiai Alap terhére 2011 márciusában. Az adatvédelmi biztos beadvány kapcsán vizsgálta az adatok, a vállalatok kiválasztásának szempontjaira, és a közpénzből történő kifizetés határidejére vonatkozó információk nyilvánosságát. Az alapot felügyelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, kezelője a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és a pályázatokat lebonyolító közreműködő szervezetek közfeladatot ellátó szervek....

Részletek

Vita a meteorológiai adatokról

„Jóri András adatvédelmi biztos a meteorológiai adatok nyilvánosságáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően hozta meg állásfoglalását. A környezetvédelmi törvénymódosítást előkészítő szakmai viták során számos esetben hangsúlyozta, hogy Magyarországon a térinformatikai adatok közérdekű adatoknak minősülnek, melyek megismerésére az adatvédelmi törvény szabályai vonatkoznak. A hazai jogalkotó ezért a térinformatikai adatok megismerését az irányelvre hivatkozva sem kötheti díjfizetéshez. A környezetvédelmi tárca által a Parlamentnek benyújtott törvénytervezet azonban figyelmen kívül hagyta a biztosi álláspontot, Jóri András kénytelen volt az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságához fordulni, amely álláspontját elfogadva, azt...

Részletek

Mindenkinek jár az időjárás-jelentés

„Közérdekű adatnak minősülnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által rögzített, a csapadékra és az időjárási riasztásokra vonatkozó információk - közölte Jóri András ombudsman csütörtökön az MTI-vel. Az ombudsman tájékoztatása szerint több beadványozó is azzal a panasszal fordult hivatalához, hogy az OMSZ korlátozza az általa kezelt időjárási adatokhoz való folyamatos hozzáférést: "elfogadhatatlanul magas díj megfizetésétől teszi függővé azt, és megszüntette a csapadékadatok térképi ábrázolását nyújtó radarképek és az időjárási riasztások szabad felhasználását". Az OMSZ az adatszolgáltatás díjának megállapításakor a meteorológiai szolgálatokat tömörítő Ecomet...

Részletek

Az adatvédelmi biztos éves beszámolója

„Kötelező erejű jogosítványok alkalmazása a határozott jogérvényesítés érdekében jellemezte az adatvédelmi biztos 2010. évi tevékenységét: az első bíróság által jóváhagyott határozat, az első felszólítás, az első feljelentések mutatták a parlamenti biztos jogérvényesítő szerepének erősítését. Jóri András megküldte éves beszámolóját az Országgyűlésnek. A 2010-es esztendőben végzett adatvédelmi biztosi tevékenységem három fő témával jellemezhető: adatvédelem és adatnyilvánosság új egyensúlyának keresése; parlamenti biztosként a rendelkezésemre álló keretek között a „keményebb”, illetve kötelező erejű eszközök alkalmazása, sokszor először az intézmény történetében; továbbá az alkotmányozásban történő részvétel...

Részletek

Tanítani kellene a közösségi oldalak használatát

„A Facebook és a Google kvázi törvényen kívül működő amerikai cégként sokszor előnybe kerül a helyi szolgáltatásokkal szemben, mert az adatvédők keze csak az utóbbiakig ér el - habár a legnagyobbak önérdekükből is törekszenek a helyi törvények betartására. A kisebb külföldi szerverekről azonban sokszor lehetetlen eltávolítani a jogsértő magyar tartalmakat. Emiatt óvatosabban kellene használni a közösségi szolgáltatásokat - de ifjú honfitársaink nem tudják, mit is jelent mindez. A 2011-es adatvédelmi nap legfontosabb megállapításai. Ha a Facebook ország lenne, 600 millió felhasználójával a...

Részletek