Skip to main content

Találat: államháztartás

Működési rendszerkockázat az államháztartásban. Nemzetközi kitekintéssel

„Meglehetősen magas elvontsági szintű tanulmányt tart kezében az Olvasó. Olyan fogalmakkal találkozunk a műben, mint pszichológiai érték-függvény, információ vagyon, kilátás-elmélet, mentális könyvelés, disszipáció, autokatalitikus jelleg, unitárius állam…… A tudomány emberein kívül kevesen értik ezek jelentését. A szerző viselkedés-gazdaságtan és az intézményi gazdaságtan eredményeire támaszkodva, vizsgálni kívánja a címben foglalt rendszerszintű működési kockázatokat. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a témát ugyan elméletileg tárgyalva, azért a gyakorlat számára is hasznosítható következtetésekre jusson. Legyen továbbá a könyv hasznos segédeszköz az oktatásban is. Mindenekelőtt el...

Részletek

Tartósan többletes az önkormányzati szektor

„Immár nem jelent kockázatot a költségvetés szempontjából az önkormányzatok gazdálkodása, ugyanakkor az EU-források felhasználása nagy ingadozást okoz. Hosszú évekig nagy bizonytalanságot okozott a magyar költségvetés szempontjából, hogy miként gazdálkodnak az önkormányzatok. Mivel a büdzsé hiányát a települések gazdálkodása is befolyásolja, nem mellékes, hogy miképpen alakul a szektor, az utóbbi években azonban már nem okoztak kellemetlen meglepetést a települések. Az önkormányzati alrendszer (EU által is figyelt) eredményszemléletű egyenlege a 2015-ös 60 milliárd forintról 122 milliárd forintra emelkedett 2016-ban. Az alrendszer finanszírozási igénye szempontjából...

Részletek

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2016. (III. 25.) MvM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Forrás: A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2016. (III. 25.) MvM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 42. szám; 2016. március 25.; oldalak 3949-3991. oldalak (pdf)

Részletek

Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására

„A téma jelentőségét az állami szerepvállalás XXI. századi átalakulása, aktualitását az egyes állami, ezen belül helyi kormányzati és önkormányzati tevékenységek, feladatcsoportok finanszírozhatóságának nemzetközi és hazai szinten egyaránt jelentkező, egyre súlyosabb problémái adják. A finanszírozási probléma egyaránt érinti a perifériális helyzetű, fejlődő országok államháztartásait, illetve a világ fejlett gazdaságait. A témaválasztás sajátossága és újdonsága, hogy az értekezés a viszonylag jól definiálható pénzügyi kockázatok helyett egy új kockázat típus, a hitelintézeti szektorban gyakorlati szempontok alapján lehatárolt működési kockázat államháztartási bevezetésére, elméleti meghatározására, az alkalmazható...

Részletek

A magyar államháztartás és az Európai Unió közpénzügyei

„...a szerzők más utat választanak, és a magyar közigazgatás és államháztartás történetét bemutató fejezettel kezdik a könyvet. Érdemes megemlíteni, hogy e fejezet ugyancsak unikumnak számít a mai szak- és tankönyv-kínálatban, így a könyv egyszerre tölt be hiánypótló szerepet a jelen és a rendszerváltást megelőző államháztartási folyamatok bemutatásában. A fejezetben ma használt mutatókkal és fogalmakkal ismertetik, hogyan alakultak és milyen fő elemei és tendenciái voltak a magyar államháztartás bevételeinek, kiadásainak, egyenlegének és adósságának a kiegyezéstől egészen 2011-ig. Ezt követően részletesen bemutatják a magyar...

Részletek

A nemzetgazdasági miniszter utasítása az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport létrehozásáról

„...1. § Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoportot (a továbbiakban: ÁBK MCS) az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) működteti. Az ÁBK MCS az államháztartási belső kontrollrendszer fejlesztési feladatainak áttekintését, összehangolását, harmonizációját, koordinációját támogató, illetve a szükséges további fejlesztések előkészítését végző szakmai egyeztető fórum...” Forrás: A nemzetgazdasági miniszter 2/2014. (I. 13.) NGM utasítása az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport létrehozásáról; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 2. szám, 2014. január 13.; 49-51. oldalak (pdf)

Részletek

A Kormány határozata az informatikai és hírközlési közszolgáltatások ellátásához szükséges forrás biztosításáról

„A Kormány 1. egyetért azzal, hogy az elektronikus útdíjrendszer kialakításához kapcsolódó, a rendszer biztonságos üzemeltethetőségét biztosító beruházások, hálózati kommunikációs infrastruktúra kialakítása, valamint a bírságbevételek kezelését ellátó központ kialakítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról szóló 1348/2013. (VI. 19.) Korm. határozat 1. pontja alapján az elektronikus útdíj rendszer hírközlési hálózati elemeinek a kormányzati célú hálózatokhoz illesztése, az útdíjrendszer biztonságos, hosszú távú üzemeltethetősége feltételeinek megteremtése, valamint a korszerű fizetési módok biztosítása érdekében átcsoportosított forrásból fel nem használt 1238,0 millió forint az informatikai és hírközlési...

Részletek

Megtört a több hónapos trend – tízmilliárdokat nem fizet ki az állam

„Szeptemberben megállt a költségvetési szervek lejárt tartozásainak növekedése, az államkincstár adatai szerint 600 millió forinttal csökkent ez az összeg, így a lejárt tartozások mára csak 97,7 milliárd forintra rúgtak. Tavaly ilyenkor 56,9 milliárd forint volt a lejárt ki nem fizetett követelés. Szeptemberben 97,7 milliárd forintnyi lejárt tartozást tartottak nyilván könyveikben a költségvetési szervek intézményei - olvasható a Magyar Államkincstár honlapján. Így a kilencedik hónapban 600 millió forinttal csökkent ez a összeg, így egy rövid három hónapos emelkedő trend tört meg. Ennek ellenére...

Részletek

NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

„...1. § A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 8/2013. (V. 10.) NGM utasítás 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Államkincstár mint az államháztartás információs rendszerének működtetését és fejlesztését végző szervezet középtávú stratégiájának – a közpénzek felhasználása átláthatóságát, elszámolását biztosító és a nyílt kormányzást elősegítő, korszerű informatikai bázison történő – megalkotásával kapcsolatos...

Részletek

Az államháztartási számvitel alapjai és a közpénzügyi információs rendszer

„A Kiadó közpénzügyi kiadványainak sorába tartozó könyvben a szerző arra vállalkozott, hogy a közpénzügyek egyik hazánkban kevésbé elemzett területébe, az államháztartás információs rendszerébe adjon betekintést, ezen belül is a számviteli rendszerre fókuszálva. Kiadványunk - ötvözi a közgazdaságtan, a pénzügytan, a számvitel, a jog és a közpolitikai nézőpontok mondanivalóját. - célja a téma normatív és deskriptív megközelítéseinek egyesítése. - bemutatja, hogy az államháztartás információs rendszerének jellemzői miként befolyásolják az államháztartás működését, gazdálkodásának hatékonyságát. - bemutatja az államháztartási számvitel nemzetközi és hazai gyakorlatát. A...

Részletek
Page 1 of 2 1 2