Skip to main content

Találat: államr

A Kormány határozata az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról

„A Kormány 1. megállapítja az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint, az 1–3. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával, 2. jóváhagyja a 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 8. és 29. sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket, 3. elfogadja a 2. mellékletben meghatározott projektek az ÁROP kiemelt projektjeiként történő nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a támogatási szerződést azokra megkösse, Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár Határidő: azonnal 4....

Részletek