Skip to main content

Találat: beszerzés

Kormányhatározat az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi nyilvántartásáról

„A Kormány egyetért az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra teljes körű nyilvántartásának szükségességével – ide nem értve a nemzetbiztonsági szolgálatokat, a Terrorelhárítási Központot, a törvényben meghatározott zárt célú elektronikus információs rendszert (a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendészeti, diplomáciai információs feladatok ellátását biztosító, rendeltetése szerint elkülönült elektronikus információs rendszer), valamint a minősített adatokat tartalmazó beszerzéseket és infokommunikációs infrastruktúrát –, és 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy működtesse és – szükség esetén – fejlessze tovább a Központi Informatikai Beszerzési Rendszert (a továbbiakban: KIBER),...

Részletek