Skip to main content

Találat: dereguláció

A Kormány 1270/2022. (V. 27.) Korm. határozata a deregulációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

„1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva dr. Tuzson Bence Balázst e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése szerinti időtartamra a deregulációért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki. 2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva a) gondoskodik a hazai jogszabályoknak az észszerű működés szempontjából történő tartalmi felülvizsgálatáról; b) a felülvizsgálat alapján ágazati és egyedi javaslatot tesz a Kormánynak ba) az állam működését meghatározó...

Részletek

1113/2019. (III. 13.) Korm. határozat a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről

„1. A Kormányhoz benyújtott, jogszabály megalkotására irányuló előterjesztéseket és a miniszteri rendeletek tervezetét (a továbbiakban együtt: jogszabály tervezete) – a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Ügyrend) követelményeinek megtartása mellett – az e határozatban meghatározott követelményeknek megfelelő tartalommal kell előkészíteni. 2. Ha a jogszabály tervezete a) új adminisztratív kötelezettséget, b) új fizetési kötelezettséget vagy c) egyéb módon a jogszabály címzettjeinek költségeit növelő új kötelezettséget vezet be, a jogszabály tervezetében valamely – hatásában a bevezetendő kötelezettséghez hasonló mértékű –,...

Részletek

2019. évi II. törvény a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

„1. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) A jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály ne tartalmazzon indokolatlanul olyan rendelkezést, amely a) a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges, b) normatív tartalommal nem rendelkezik, c) felhatalmazás alapján olyan más jogszabályban is megalkotható, amely a jogszabállyal az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes, vagy d) közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható.” 2. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §-a helyébe a...

Részletek

A mostani államreform a bürokráciacsökkentés programja

„A minisztériumok által elkészített jogszabályokban lévő veszélyekre hívja fel a figyelmet az Államreform Bizottság. A testület vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: a mostani államreform a bürokráciacsökkentés programja. Eddig három érdemi ülése volt az Államreform Bizottságnak november eleje óta - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a testület vezetője, Patyi András. A bizottság öt kiemelt feladata az állami humántőke, az állami szolgáltatások és az állami ügyintézés reformja, a területi közigazgatás átalakításának folytatása, valamint a jogszabályok felülvizsgálata. "Mi egy döntés előkészítő,...

Részletek

A Kormány 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozata az Államreform Bizottság felállításáról

„1. A Kormány áttekintette az „Államreform II. – a bürokráciacsökkentés programja” (a továbbiakban: Program) egyes intézkedéseit és megállapította, hogy egyetért a) az állami humántőke reformjával, így aa) a fegyveres szervek tagjaira vonatkozó életpályamodell kidolgozásával és bevezetésével; ab) az állami szférában foglalkoztatottak létszámának – az ellátott állami feladatok függvényében történő – intézményi szintű felülvizsgálatával, majd a tapasztalatok alapján közszolgálati életpályamodell kidolgozásával és bevezetésével; ac) a személyi szakmai átjárhatóság megteremtésével, általános ügyintézési képességgel bíró személyi állomány kialakításával; ad) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi felsőoktatási...

Részletek

Eredményesnek nevezte a jogszabályok eddigi deregulációját Rétvári Bence

„Eredményesnek nevezte a jogszabályok eddigi deregulációját Rétvári Bence, a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára. Kiemelte, hogy a dereguláció az alacsonyabb rendű jogszabályok egyszerűsítésével folytatódik a következő egy évben. Az államtitkár közölte: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által irányított deregulációs folyamat első lépéseként az országgyűlési határozatok száma csökkent 864 rendszerváltás utáni és 171 korábbi határozattal. Ezután hatályon kívül helyeztek 1966 kormányhatározatot, amelyek többsége kiüresedett vagy alkalmazhatatlan volt. Ezt 460 törvény technikai deregulációja követte, kiegészítve 13 törvény egyes végrehajtott rendelkezéseinek deregulációjával és 36 törvény módosításával....

Részletek

Parlamenti interpelláció a Magyary-program aktuális állásáról

„DR. ARADSZKI ANDRÁS, (KDNP): - Államtitkár Úr! Az elmúlt két év reformfolyamata Európa élvonalába emelte a központi kormányzati rendszer döntéshozatali hatékonyságát. E folyamat nélkül nem lehetett volna megvalósítani például az oktatási, egészségügyi, önkormányzati, közigazgatási és igazságszolgáltatási változásokat. A Magyary-program lehet az első magyar közigazgatási reform, amelyet az OECD is szabadalmaztathat. Nemzetközi elismertség övezi. Egyszerűbb lett az ügyintézés, és átláthatóbbak lettek a feladatok. Az igazságszolgáltatási reform keretében alkotott új kódexekben, a már az Országgyűlés előtt lévő új polgári törvénykönyvben és a 2013 júliusában...

Részletek

Adminisztrációs tehercsökkentés a Vidékfejlesztési Minisztériumban

„A Vidékfejlesztési Minisztérium megkezdte a kormány közigazgatási tervének végrehajtását és csökkenti a lakosságot érintő adminisztratív terheket. A 2012-ben indított folyamat célja az adminisztráció egyszerűsítése, az ügyintézési idő lerövidítése. A magyar kormány a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretén belül közérdekű programot indított a lakosságra nehezedő adminisztratív terhek csökkentése érdekében. A pályázati úton igényelhető támogatási keretet minisztériumok vehetik igénybe, amennyiben megfelelő ütemtervet készítenek a Programban meghatározott eredmények eléréséhez. A pályázati felhívás kimondja, hogy a közigazgatási ügyintézésnél a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek mértékének negyedével,...

Részletek

Közel félezer kiüresedett jogszabályt iktatnak ki ismét a jogrendszerből

„A tavaly indított jogszabály felülvizsgálatok idén is folytatódnak. Az Országgyűlés által 2012 júniusában elfogadott törvényről - melyet Áder János, köztársasági elnök megfontolásra visszaküldött - ma szavazhat ismét a parlament. Az államfő által kifogásolt, június 4-én elfogadott jogszabállyal az Országgyűlés több száz – mára nélkülözhetővé vált – törvényt helyezett hatályon kívül. Az egyszerűsítés része a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként elindított deregulációs programnak. A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program első két üteme keretében eddig mintegy 900 országgyűlési határozatot és közel 2000 elavult kormányhatározat részleges...

Részletek

A Kormány határozata egyes kormányhatározatok deregulációs célú felülvizsgálatáról

„1. A Kormány a magyar állam joghatósága alapján alkotott és hivatalos lapban 1990. május 2. előtt közzétett – e kormányhatározat hatálybalépésének időpontjában vissza nem vont – egyedi kormányhatározatot és minisztertanácsi határozatot visszavonja. 2. A Kormány a magyar állam joghatósága alapján alkotott és hivatalos lapban 1990. május 2. előtt közzétett – e kormányhatározat hatálybalépésének időpontjában hatályon kívül nem helyezett – normatív kormányhatározatot és minisztertanácsi határozatot hatályon kívül helyezi. 3. A Kormány az 1. mellékletben meghatározott egyedi határozatait visszavonja. 4. A Kormány az 1....

Részletek
Page 1 of 2 1 2