Skip to main content

Találat: Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (EKEIDR)

Az EKEIDR rendszer megvalósítása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokban

„Megtörtént az egységesített iratkezelési folyamatokat támogató EKEIDR rendszer kiterjesztése, bevezetése a vármegyei kormányhivatalokhoz, a kormányhivataloknál működő heterogén iratkezelési szoftverek kiváltása, illetve konszolidálása. Az állam által nyújtott szolgáltatások megújulnak A számos, szigetszerűen működő, heterogén, és papír alapú működést támogató iratkezelési szoftver és ügyintézési szakrendszer használatából fakadóan a kormányhivatalok egyes szervezeti egységeinek feladatellátása nem kellően hatékony, nem egységes, nem mérhető, központilag nem nyomon követhető, ezeknek a rendszereknek az üzemeltetése és továbbfejlesztése költséghatékonyan nem megoldható. A projekt célja éppen ezért az EKEIDR egységes irat- és...

Részletek

EKEIDR – Óriási informatikai fejlesztés valósult meg a kormányhivatalokban

„Valamennyi kormányhivatalon belüli és a más államigazgatási szervek közötti ügyintézés folyamatát, másrészt az egységes területi államigazgatás optimalizált és elektronikus ügyintézés fejlesztését eredményezték a 2023 júniusában lezáruló informatikai fejlesztések. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00032 azonosítószámú, „EKEIDR Egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése”, valamint a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 azonosítószámú, „Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések” című kiemelt projektek, amelyek zárórendezvényének 2023. június 29-én, a Fővárosi Kormányhivatal adott otthont. – A kormány egy hatalmas léptékű közigazgatási reformba kezdett a 2010-es években, amelynek a 2011-ben megalakult kormányhivatali rendszer...

Részletek

A Kormány 1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozata a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről

„A Kormány 1. egyetért azzal, hogy a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről szóló 1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 7. pontjában foglalt feladatszabás alapján a kormányhivatalok hiteles elektronikus dokumentumainak egy közös digitális átmeneti dokumentumtárban történő tárolása az EKEIDR-Poszeidon iratkezelő rendszer mint átmeneti digitális dokumentumtár továbbfejlesztésével tud megvalósulni; 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban rögzítettek teljesítése érdekében vizsgálja meg az EKEIDR fejlesztésére 3 500 000 000 forint biztosítását a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési...

Részletek

Komárom-Esztergom megyében is tökéletesen működik a Poszeidon elektronikus rendszer

„Egyre nagyobb teret kap a közigazgatásban az elektronikus kapcsolattartás, ami a közigazgatási perekben jelentett újdonságot ‒ mondta el Cselényi-Nagy Szabolcs, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztálya főosztályvezető-helyettese a Rádió Orientnek. A tavalyi év végére a bíróságokkal folyamatosan konzultálva beállt a megfelelő gyakorlat, az elektronikus kapcsolattartás pedig megfelelően biztosított mostanra ‒ hangsúlyozta a szakember. A főosztályvezető-helyettes arra is kitért, a 2017-es esztendőben Komárom-Esztergom megyében egy új elektronikus rendszer, a Poszeidon is bevezetésre került. A program alapvetően az egységes központi dokumentum- és...

Részletek

A Kormány 1720/2017. (X. 5.) Korm. határozata az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításához kapcsolódó további feladatokról

„A Kormány – figyelemmel az  egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozatban foglaltakra, továbbá az  elektronikus közigazgatási célokra – az  Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (a  továbbiakban: EKEIDR) megvalósítása érdekében felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat 3.  pontjában megfogalmazott feladatok megvalósítására tekintettel gondoskodjon a  fővárosi és megyei kormányhivatalokban az  EKEIDR...

Részletek

Mikor lesz egységes az elektronikus ügyintézés?

„...A kormánymegbízott kitért arra is, hogy a teljes elektronikus ügyintézés kialakítása a közigazgatás kiemelt célja, azonban ennek garanciális működtetéséhez még sok feltételnek meg kell valósulnia. Az egységes dokumentumkezelő rendszer bevezetése jelenleg is zajlik, az év végére már minden kormányhivatal bekapcsolása megtörténik. Folyamatban van a hátteret adó korszerű informatikai rendszerek beszerzése is. Szükséges még a 310 szakrendszer ügyiratkezelésének egységesítése és átjárhatóságuk kialakítása is, itt a jogosultsági kérdések szabályzása kiemelt fontosságú - mutatott rá. Minden kormányablakban egy olyan dokumentumkezelő rendszer lesz, amely jogosultsági kérdések...

Részletek

Új egységes irat- és folyamatkezelő rendszer a kormányhivatalokban

„Hamarosan még gyorsabbá válik az ügyintézést a kormányhivatalokban, folyamatban lévő ügyeinkről pedig naprakész információt kaphatunk, ha megvalósul az új egységes irat- és folyamatkezelő rendszer. Sőt, az otthonról elindítható ügyintézésre sem kell már sokat várnunk – tudtuk meg Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkártól a „EKEIDR Egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése” című október 26-i projektnyitó rendezvény után. Célunk, hogy a közigazgatásban 2011 óta folyó intézményi átalakítás mögé informatikai konszolidáció kerüljön, azaz informatikai tekintetben is legyen egységes a kormányhivatalok működése – szögezte...

Részletek

A Kormány 46/2016. (III. 10.) Korm. rendelete az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

„...1. § 2. § Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásként, az elektronikus iratok kezelése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint országosan egységesen biztosítja az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert (a továbbiakban: központi iratkezelő rendszer) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint...

Részletek

A Kormány 1430/2015. (VI. 30.) Korm. határozata az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról a fővárosi és megyei kormányhivatalokban

„A Kormány az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósítása érdekében 1. felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján – az infrastruktúra biztosításával és a szükséges szerződések megkötésével – készítse elő az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (a továbbiakban: EKEIDR) kiterjesztését és bevezetését a fővárosi és megyei kormányhivatalok vonatkozásában azon szervezeti egységekre, mely szervezeti egységeknél nincs használatban olyan informatikai szakrendszer, amely esetében...

Részletek

A papírmenetes közigazgatásé a jövő

„A gyors, hatékony és precíz ügyintézés érdekében a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretében elektronikus fejlesztéseket kezdeményez a közigazgatás. A csökkenő bürokrácia és papírfogyasztás felé tett lépéseket az Ügyfélkapu és a kormányablakok működése jelzi. Legújabb változás, hogy hivatali ügyintézés során maguk dönthetik el az ügyfelek, hogy milyen módon kívánják azonosítani magukat, valamint milyen formában várják az értesítést az őket érintő határozatokról. A Rádió Orient műsorában Fekete Gábor a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért felelős helyettes államtitkára beszélt a dokumentumkezelés átalakításáról. Fekete Gábor 23...

Részletek
Page 1 of 2 1 2