Skip to main content

Találat: infokommunikációs stratégia

HTE Infokom 2016 – Infokommunikációs Hálózatok és Alkalmazások Konferencia és Kiállítás

„2016. október 12-14. Tapolca, Hunguest Hotel Pelion Huszadik alkalommal kerül megrendezésre a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület szervezésében az Infokommunikációs Hálózatok és Alkalmazások Konferencia és Kiállítás, a HTE Infokom 2016. A rendezvény széleskörűen kíván foglalkozni az infokommunikáció (távközlés, informatika és média) aktuális műszaki, piaci és szabályozási kérdéseivel. A konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen az infokommunikációs piac változásainak megismerésére, a legújabb műszaki megoldások, hálózat-, szolgáltatás- és alkalmazásfejlesztési elképzelések közzétételére, a tapasztalatok kicserélésére, az együttműködés elmélyítésére, a személyes és közvetlen kapcsolatok kialakítására. A konferencia...

Részletek

Bódi Gábor: Merre tart az infokommunikációs kormányzás?

„Merre tart az infokommunikációs kormányzat? Milyen változásokat hoz a Digitális Nemzet Fejlesztési Program a lakosság és a vállalkozások életében? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Bódi Gábor, infokommunikáció összehangolásáért felelős helyettes államtitkár a ITBUSINESS & TECHNOLOGY konferencián. Az államtitkár ezeken kívül felvázolta a kormányzat stratégiai irányait, az akcióterveket és projekteket, valamint beszámolt arról is, hogy hogyan állnak ezek a megvalósítás terén. Az előadás videója.” Forrás: Bódi Gábor: Merre tart az infokommunikációs kormányzás?; Infotér; 2015. március 13.

Részletek

Infokommunikációs akciótervet fogadott el a kormány

„A kormány 2014 végén elfogadta az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti fejlesztési irányairól szóló ún. Zöld könyvet, amelynek célja, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia által megfogalmazott célkitűzések megvalósításához szükséges lépéseket részleteiben bemutassa. A dokumentum a stratégiához hasonlóan együttesen kezeli az infrastruktúra, a digitális kompetencia, a digitális gazdaság és állam lehetséges fejlesztésének és ösztönzésének lehetőségeit. A stratégia és a Zöld könyv a kitűzött célok eléréséhez olyan eszközöket jelöl ki, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország az évtized végére az átlagot már ma is meghaladó mutatók...

Részletek

A Kormány 1851/2014. (XII. 30.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájának módosításáról és a „Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014–2020 közötti fejlesztési irányairól” című akcióterv elfogadásáról

„A Kormány megerősítve az infokommunikációs ágazat 2014–2020 közötti fejlesztésére vonatkozó korábbi stratégiai döntéseit, figyelembe véve egyúttal az Európai Bizottsággal közösen elfogadott Partnerségi Megállapodásban erre vonatkozóan megállapított előzetes feltételeket 1. egyetért a Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról szóló 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozattal elfogadott, a 2014–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (a továbbiakban: NIS) módosításával (a továbbiakban: Módosítás) és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a NIS-nek a Módosítással egységes szerkezetben való közzétételéről a kormányzati portálon; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal...

Részletek

dr. Kelemen Csaba (NFM): Kormányzati IKT-stratégia (videó)

„Az ict-szektor milyen stratégia mentén fejlődik? Hol vannak az új piaci szegmensekbe való belépési lehetőségek? Hogyan lehet az it-telco cégeknek az ottani pozíciókat jelentősen megerősíteni? A szakmapolitikai vezetés milyen stratégia mentén segíti a külpiacokra jutásban az ict-cégeket? Melyek a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia meghatározó pontjai? Hogyan néz ki az infokommunikáció helyzete a kormányzaton belül? Többek között ezekre a kérdésekre is választ adott dr. Kelemen Csaba az ITB Deal! 2014 rendezvényen elhangzott előadásában. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője hangsúlyozta: fontos feladat lesz a jövőben...

Részletek

Nem romlott, de nem is javult Magyarország pontszáma a Világgazdasági Fórum infokom­munikációs összehasonlításában

„Nem romlott, de nem is javult Magyarország pontszáma a Világgazdasági Fórum infokom­munikációs összehasonlításában. Az elmúlt évek kormányzati erőfeszítései jól látszanak az állam webes szolgáltatásaira kapott osztályzatokon, de az eredményeket lerontja az alacsony üzleti és magáncélú felhasználás, ami azt mutatja, hogy a hazai infokommuni­kációs stratégia hangsúlyait érdemes újragondolni. A Network Readiness (magyarul talán digitális készenlét) Indexet (NRI) a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) állítja össze négy alindex alapján, amelyek maguk is több szempontot vesznek figyelembe. Az index ilyenformán teljes képet tár a...

Részletek

A Kormány határozata Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról

„A Kormány 1. elismerve a hazai IKT ágazat kiemelt jelentőségét, és az abban rejlő gazdasági és társadalmi fejlődési lehetőségeket,valamint e területen az állami ösztönzés fontosságát, elfogadja a 2014–2020 időszakra szóló Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát (a továbbiakban: Stratégia), ezzel összefüggésben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiának a kormányzati portálon való közzétételéről. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök” Forrás: A Kormány 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozata Magyarország...

Részletek

Véleményezhető a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia

„Elkészítette és a kormányzati honlapon közzétette az infokommunikációs szektor 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiáját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a tárca augusztus 31-éig várja a dokumentum társadalmi egyeztetése keretében beérkező javaslatokat, észrevételeket. Az NFM közleményében ismerteti: a stratégia célja, hogy teljes képet adjon a magyar információs társadalom jelenlegi viszonyairól, és ennek alapján meghatározza a szakterület fejlesztési irányait, a közpolitikai, szabályozási és támogatási teendőket a 2014-2020-as uniós tervezési ciklussal egybeeső időtávra, illetve számba vegye az ezek megvalósításához szükséges eszközöket, erőforrásokat. Az infokommunikációs hálózatok,...

Részletek

A versenyképesség a stratégia 2014–2020-ig

„A versenyképesség növeléséhez szükséges a tehetségfejlesztés az oktatásban és a civil szervezetek hiánypótló tevékenységének támogatása. A 2014–2020 közötti ciklusban szükség van az összefogásra. Összefoglalás a III. Információs Társadalom Parlament fontosabb kérdéseiről. „A 2014–2020 közötti költségvetési időszakban 23,9 milliárd forintot használhat fel a kormányzat az ikt-szektor gazdasági támogatásra és a versenyképesség növelésére” – jelentette ki Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára a III. Információs Társadalom Parlamentjén. Az idei Információs Társadalom Parlamentjének kiemelt célja, hogy magas szintű egyeztető fórumot teremtsen...

Részletek

Az informatikai „tennivalók” listája: új digitális prioritások a 2013-2014-es időszakra

„ Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a digitális gazdaság és társadalom hét új prioritását. A digitális gazdaság növekedési üteme hétszer gyorsabb a hagyományos gazdaságénál, jelenleg azonban az Európa-szerte széttagolt szabályozás akadályozza e potenciál kiaknázását. A szakpolitika átfogó felülvizsgálatát követően, a mai napon kijelölt prioritások ismételten nyomatékot adnak az eredeti, 2010-es európai digitális menetrend leginkább átalakító hatású elemeinek. Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „2013 lesz a digitális menetrend legmozgalmasabb éve. A legsürgetőbbnek azt tartom, hogy növekedjenek a szélessávú...

Részletek
Page 1 of 7 1 2 7