Skip to main content

Találat: informatika üzemeltetése

A Kormány 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete a Kormányzati Adatközpont működéséről

„...2. Központi szolgáltató 3. § A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: központi szolgáltató) útján működteti a  Kormányzati Adatközpontot, amelynek keretében az  1.  mellékletben meghatározott KAK Felhő szolgáltatást, KAK Hoszting szolgáltatást és adatmegőrzési szolgáltatást (a továbbiakban együtt: adatközponti szolgáltatások) nyújt a felhasználók részére. 3. Az adatközponti szolgáltatások igénybevételi formái 4. § (1) Az  adatközponti szolgáltatások igénybevétele a  különböző működési esetekhez tartozó kötelező vagy önkéntes igénybevételi formában történhet. (2) A  2.  mellékletben meghatározott KÖFOP projektek...

Részletek

A Kormány 2093/2017. (XII. 28.) Korm. határozata a Kormányzati Adatközpont működésével kapcsolatos költségek viseléséről

„A Kormány egyetért azzal, hogy a Kormányzati Adatközpont (a továbbiakban: KAK) működtetése kapcsán felmerülő költségek megosztása az alábbi elvek alapján történjen: 1. meglévő, saját infrastruktúrán működő rendszerek KAK-ba történő telepítésével összefüggő migrációs költségeket a rendszerek működtetéséért felelős szervezet viseli; 2. a KAK működésével kapcsolatos költségeket a) a KAK-ba betelepítésre kerülő, korábban önálló, saját infrastruktúrán működő rendszerek, és b) az uniós források terhére újonnan létrehozott, eleve a KAK-ban létesülő rendszerek esetén egyaránt a rendszerek működtetéséért felelős szervezet viseli, a KAK szolgáltatásainak a betelepített rendszerek általi igénybevételével arányosan; 3. a 2. pont szerinti költségvetési forrást az e-közigazgatásért...

Részletek

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

„...Az EKR üzemeltetése 1. § (1) A Miniszterelnökség az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) üzemeltetésének feladatát jogszabályban kijelölt szervezet (a továbbiakban: az EKR üzemeltetője) útján látja el. (2) Az EKR üzemeltetője az EKR honlapján nyilvánosan közzéteszi az EKR használatával, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt, az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus benyújtásának feltételeire vonatkozó információkat. (3) Az EKR üzemeltetője biztosítja a rendszerben foglalt adatok rendelkezésre állását a Kbt. 46. § (2) bekezdésében...

Részletek

Navracsics Tibor: hosszú út elején vagyunk

„Az első célokat elértük, sikerült megteremteni egy ügyfélbarát közigazgatási rendszer alapjait, de hosszú út elején vagyunk, ezért nem pihenhetünk – fogalmazott Navracsics Tibor csütörtökön Budapesten, a fővárosi és megyei kormányhivatalok féléves működésének tapasztalatait összegző, az „Úton a jó állam kialakítása felé Magyarországon” című konferencián . Amikor elindultunk ezen az úton, világos volt a cél, ami már önmagában jó – utalt Navracsics Tibor a központi közigazgatás és a területi közigazgatás átalakításának egy, illetve fél évvel ezt megelőzően való megkezdésére. Mint kifejtette, akkor is...

Részletek

Dánia: Szolgáltatási portál létesült a kormányzati informatikai szolgáltatások számára

Az elmúlt év utolsó két hónapjában a kormányzati informatikai szolgáltatásokért felelős dán szervezet (Statens It), mely a Pénzügyminisztérium keretén belül működik, egy új webes portált (Serviceportalen) indított el. A portál információt nyújt a kormányzati informatika pillanatnyi működési állapotáról, tervezett karbantartásokról, továbbá szervezeti híreket és számos támogatói információt biztosít. A szolgáltatási portál része az a webes alkalmazás, melynek segítségével a 10.000 felhasználó jelezheti az informatikai problémákat és támogatást kaphat. A portál szolgáltatásait a felhasználók és felhasználói csoportok igényei szerint lehet alkalmazni. A webhely...

Részletek