Skip to main content

Találat: Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer (IKIR)

73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a helyi közszolgáltatás információs rendszerről (IKIR)

„...4. § (1) Az IKIR szolgáltatásait a) a települési önkormányzatok, b) a helyi önkormányzatok és a helyi közszolgáltatások központi szakmai tervezését, koordinációját, a feladatellátás szakmai irányítását és felügyeletét, szabályozását és finanszírozását végző központi államigazgatási szerv (a továbbiakban: központi szerv) regisztrált felhasználói vehetik igénybe. (2) Az (1) bekezdésben megjelölteken kívüli szervezet részére az IKIR szolgáltatásainak igénybevételére a miniszterrel kötött szerződés alapján van lehetőség. ... 5. Adatkezelés 6. § (1) A forrásrendszerekből átadott adatok tartalmáért a forrásrendszer adatkezelője felel. (2) Az IKIR-t úgy kell...

Részletek

Megjelent a Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása című kiemelt felhívás

„A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása” című (KÖFOP-2.3.2-VEKOP-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,54 milliárd forint. A kiemelt projekt felhívás országos hatáskörű, az országos kihatású projektek támogatása a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretéből arányosítás alapján történik: a projekt összes elszámolható költségének 80,9% KÖFOP forrásból, 19,1% VEKOP forrásból kerül kifizetésre. A felhívásra 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban nevesített Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség nyújthat be...

Részletek

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – 3. (Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer modelljavaslat )

„Integrált közszolgáltatási információs rendszer modelljavaslat kidolgozása A helyi önkormányzati közszolgáltatások helyzetéről szóló információk meglehetősen rendszertelenül, dezintegráltan, hiányosan, koordinálatlanul állnak csak rendelkezésre, ami megnehezíti az egyes közszolgáltatási ágazatok szakmai irányítását, a helyi közszolgáltatások összehangolását, a finanszírozási rendszer működtetését és a helyi közszolgáltatás szervezési döntések meghozatalát is. Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete ÁROP kiemelt projektjének keretén belül integrált közszolgáltatási információs rendszer (IKIR) tervezésére, specifikálására vállalt kötelezettséget, melynek megvalósítására külső közreműködőt vont be, a HUMANSWOT Tanácsadó Kft-t. Az elvégzendő feladat a helyi közszolgáltatások finanszírozásához,...

Részletek