Skip to main content

Találat: kockázatkezelés

Új gyakorlati útmutató a hatékony kockázatmenedzsmenthez

„A világjárványok, a természeti katasztrófák és a kiberbűnözés folyamatosan jelen van a világunkban, ezért a bizonytalanság az egyetlen biztos tényező. Ennek okán az üzleti életben is elengedhetetlen az alkalmazkodóképesség és a felkészültség a zavart okozó tényezők előfordulására. A kockázatmenedzsment irányelveit tartalmazó, világszinten ismert és alkalmazott ISO 31000 (magyar nemzeti szabványként: MSZ ISO 31000:2018 Kockázatmenedzsment. Irányelvek) támogatására nemrég jelent meg egy új kézikönyv, mely a szabvány alkalmazóit értékes gyakorlati útmutatókkal segíti. A gyakorlati útmutató – Risk management. A practical guide (Kockázatmenedzsment. Gyakorlati útmutató)...

Részletek

A projektfinanszírozás kockázata – nemzetközi és hazai tapasztalatok

„A projektfinanszírozás kockázatelemzése, ennek módszertana az elmúlt két évtizedben a volumenek ugrásszerű növekedésével párhuzamosan fejlődött. A tanulmány célja, hogy összefoglalja a projektek speciális kockázati szerkezetét, a kockázatelemzési megközelítéseket és piaci adatok alapján bemutassa a projektek kockázati jellemzőit és tanulságait. Nemzetközi empirikus elemzések, valamint a hazai, nyilvános, banki adatok feldolgozása alapján bemutatja és elemzi az elmúlt évek legfontosabb nemzetközi és magyar piaci tendenciáit, kockázati jellemzőit, csődstatisztikákat, megtérüléseket, a legfontosabb tanulságokat. Következtetésként szerepel, hogy a projektfinanszírozás számos fontos kockázati tulajdonságában eltér a normál vállalati...

Részletek

Integrált kockázatmenedzsment a gyakorlatban

„A kockázatmenedzsment-szakirodalomban sok módszer található, amely alkalmas lehet a kockázatok becslésére. Ám ezek közül több csak akkor használható, ha megfelelő mennyiségű és minőségű múltbeli adat áll rendelkezésre. Azonban a legtöbb kockázat értékeléséhez sokszor nem érhető el ilyen naprakész adatbázis. Természetesen e kockázatok bekövetkezési valószínűségét és hatását is megbízható módon kell becsülni/értékelni. A kérdés csak az, hogy mi módon tegyük is ezt? A kérdés megválaszolására a szerző kidolgozott egy módszert, amit máig már több mint ötven projekt esetében alkalmazott sikeresen. Az alkalmazások során...

Részletek

Kockázatelemzés és kockázatkezelés a közszférában és a közpénzügyi ellenőrzésben

„A szervezeti kockázatkezelés jelentősége az elmúlt évtizedekben látványosan megnőtt, és ez egyaránt igaz a for-profit szektor és a közszféra szervezeteire is. A közszférában alkalmazott kockázatelemzést és kockázatkezelést azonban egyedi vonások jellemezik, mind alkalmazási területeit, mind végrehajtását tekintve. A közszférában alkalmazott kockázatkezelés legfőbb jellemzője a kötelező jelleg, célját tekintve pedig a kockázatok minimalizálására való törekvés, a szabálykövető működés és a gazdálkodás elősegítése. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési és kutatási tapasztalataiból levonható következtetés, hogy bár az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó szervezeteknél a kockázatkezelésre...

Részletek

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség ellenőrzése

„A belső kontrollrendszer működtetésében alapvető hiányosságokat tárt fel a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél (KIFÜ) az Állami Számvevőszék ellenőrzése. Az ÁSZ a KIFÜ 2009 és 2013 között gazdálkodásának és feladatellátásának, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter – korábban a pénzügyminiszter – felügyeleti és irányító tevékenységének szabályszerűségét értékelte. A KIFÜ (korábban Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ) a kormányzati informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért volt felelős. Megalakulásától a PM fejezethez tartozó intézmények részére végzett számítástechnikai szolgáltatást, rendszerüzemeltetést és fejlesztési feladatokat. Feladatköre az ellenőrzött időszakban folyamatosan bővült, három különböző...

Részletek

Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról. I. rész: ISO 9001

„Azonos szerkezetű irányítási rendszerszabványok készülnek Jó úton halad az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek felülvizsgálata. Mindkét szabvány nemzetközi szabványtervezetének (DIS = Draft International Standard) szavazása pozitív eredménnyel zárult, és várhatóan 2015 márciusában a végső nemzetközi szabványtervezetük (FDIS) is megjelenik. A végleges szabványok közzététele egyaránt 2015 szeptemberében esedékes. A felülvizsgálatkor a szabványok kidolgozói nemcsak a tartalomra vonatkozó felhasználói vélemények beillesztésére törekedtek, hanem a különböző irányítási rendszerek integrációjának megkönnyítésére is. Ezért az új...

Részletek

Önkormányzati monitoring rendszer kialakítása az Állami Számvevőszéknél

„A monitoring alkalmas lesz a gazdálkodás és a feladatellátás körülményeiben valószínűsíthető kockázatok feltárására. Az ÁSZ vezetése még 2011. évben döntött arról, hogy kialakít egy kockázatelemzésre alapozó és ahhoz visszacsatolást is biztosító önkormányzati monitoring rendszert, amelynek célja rendszerszemléletű, holisztikus megközelítésű, összefoglaló értékelésekre lehetőséget adó, ellenőrzéseket támogató rendszer létrehozása. Ennek alkalmasnak kell lennie a gazdálkodás és feladatellátás körülményeiben valószínűsíthető kockázatok feltárására és a beavatkozások szükségességének jelzésére. Az elmúlt évben a megyei önkormányzatok, majd a megyei jogú városok és 62 városi önkormányzat pénzügyi, egyensúlyi helyzetének...

Részletek

Túlköltekezett informatikai projektek

„IT-pénzek - Csődbe viszik a cégeket Minden hatodik nagy informatikai projekt költségvetése átlagosan háromszorosa az eredetileg tervezettnek – idézte a BBC hírportál az Oxfordi Egyetem e héten megjelent tanulmányát. Ami felettébb meglepő, hiszen hol másutt, mint éppen az információtechnológiai fejlesztéseknél lehetne előre látni a várható költségeket. És mégsem. A technológiai szektorban jóval nagyobb arányban lépik túl a költségeket, mint például az építőiparban. Az előre nem látott kiadások felduzzadása pedig könnyen csődbe viheti a kevésbé tőkeerős cégeket. A tanulmány 1471 olyan nagyszabású informatikai...

Részletek

Hogyan hasznosulhat a kockázatelemzés a közigazgatásban?

„Mennyiben igényli az előttünk álló nagy szervezetfejlesztési és informatikai projektek sikeressége az ezekhez kapcsolódó kockázatkezelési tevékenységet a döntéshozó szervezetek részéről? - többek között erről beszélgettünk Fekete Istvánnal, a Corvinus Egyetem nemzetközileg is elismert kutatójával és oktatójával. ... – A pénzügyi kockázatok problematikája már régóta ismert, és használatos az államigazgatásban is. Ugyanígy a biztonsági kockázatok felmérése és kezelése is általánosan elfogadott, sőt kötelező elemként ismert mind a közigazgatás mind a versenyszféra területén. Hasonlóan a belső ellenőrzések tervei is a nemzetközi sztenderdekben meghatározott kockázatelemzési...

Részletek
Page 1 of 2 1 2