Skip to main content

Találat: kommunikáció elmélete

A Web 2.0 kommunikációelméleti kérdései

„Amíg az internetes kommunikáció 2005-ig tartó történetének és legfontosabb jelenségeinek elbeszélésére egyaránt érvényes megközelítés lehet a technikatörténetére összpontosító beszéd, vagy a különböző kommunikációelméleti iskolák elméletének segítségül hívása, a web 2.0 leírására más stratégiát kell választanunk. A web 2.0 (vagy webkettő) megkülönböztető tulajdonságai nem technikai, hanem kommunikáció-, média és művészetelméleti eredetűek. Miközben a korábban uralkodó, szerkesztő és hivatásos kommunikátor központú paradigmával szemben radikális tartalom előállítási eltérést látunk, megfigyelhető, hogy a hangsúly a közzétételről a megosztásra, a passzív jelenléttől a részvétel felé tolódott. Mind...

Részletek

Kapcsolatok online és offline. Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban

„A disszertáció azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan illeszkednek az új infokommunikációs technológiák a hagyományos kommunikációs formákhoz, és milyen szerepet töltenek be a privát kapcsolathálózatok fenntartásában. Ezt három kérdéscsoport alapján vizsgáltam. Az első kérdés arra kereste a választ, hogy milyen összefüggés van az internethasználat és a kapcsolatháló mérete, jellege között. Mivel az internet egyaránt alkalmas meglévő kapcsolatok fenntartására és új kapcsolatok kiépítésére, és mivel az online fenntartott kapcsolatok diverzitásának kevesebb korlátja lehet a hagyományos kapcsolatokénál, azt feltételeztem, hogy a nethasználat pozitív...

Részletek

Média, kultúra, kommunikáció

„Egyedülálló összefoglalás ez a könyv, amely az emberiség hajnalától napjainkig a kultúrák összefüggéseibe ágyazva követi nyomon a média történetét. Együtt tárgyalja a szóbeliség és az írásbeliség kérdését, a különböző médiumokat, a kommunikáció eszközeit és módjait, a változatos kultúrák jellegzetességeit és kölcsönhatásait. Ismerteti a megszülető művészeti ágak és az azokon belül kialakuló stílusok jellegzetességeit, kiemelkedő képviselőinek munkásságát. Lépésről lépésre követi a technika fejlődését, a jelentős találmányok fogadtatását és további sorsának alakulását. A szünet nélküli kommunikáció világában eligazít, feltárva a történelmi gyökereket és mindennapi...

Részletek

A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora

„Az értekezés a politikai kommunikáció válogatott kutatásainak és elméleteinek főbb irányait mutatja be. Célja nem egyszerően annyi, hogy áttekintést nyújtson száz év elméleti alapozásából, hanem a versengő kutatási területek és teóriák közelebbi vizsgálata és új összefüggések bemutatása is részét képezi. A múltbéli és a jelenkori vizsgálatok közötti harmóniát keresi, miközben a magyar szakirodalomból hiányzó, vagy részleteiben több korábbi munkában megtalálható előzményekre hívja fel a figyelmet. A kutatás különböző tudományterületek például a politológia, kommunikációtudomány, médiatudomány, szociológia, szociálpszichológia, antropológia, information society studies és internet...

Részletek

Marshall McLuhan centennárium

„A Kitchen Budapest, a Ludwig Múzeum, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és további partnerek együttműködésében valósul meg Magyarországon Herbert Marshall McLuhan 100. születésnapját ünneplő eseménysorozat. Az európai eseménysorozat létrehozója a Transmediale, McLuhan in Europe 2011. A kulturális együttműködések, így a magyarországi események célja, hogy a kanadai média és kommunikáció-teoretikus gondolatait, fogalmait újragondolja, aktualizálja, vagy éppen kortárs kulturális projektekben valósítsa meg. ... Globál lokál – Janus arcok a kommunikáció világában Helyszín: Trafó Kortárs Művészetek Háza Dátum: április 10. (csütörtök) 18ó...

Részletek