Skip to main content

Találat: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnökének 1/2022. (IV. 14.) KIFÜ utasítása a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Forrás: A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnökének 1/2022. (IV. 14.) KIFÜ utasítása a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról; Hivatalos Értesítő; 2022. évi 18. szám; 2022. április 14.; 1337-1359. o. (PDF)

Részletek

A szupergyors internet megvalósítását támogatja a KIFÜ új projektje

„A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség megkötötte a támogatási szerződést a KÖFOP-2.3.2-VEKOP-15 Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) projekt megvalósítására. A projekt alapvetően a Szupergyors Internet Program (SZIP) megvalósulását támogatja, amely keretében 2018-ra Magyarország még ellátatlan területein kiépül a legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra. Célja egy országos szintű, térinformatikai alapú, elektronikus hírközlési nyilvántartás létrehozása, amely naprakész módon alkalmas a hálózatfejlesztési pályáztatás kezelésére, a nyertes pályázatok végrehajtásának felügyelő mérnöki támogatására, továbbá arra, hogy megteremtse a lehetőséget a kapcsolódó hatósági folyamatok elektronikus támogatására. A...

Részletek

Dr. Kópiás Bence – Az ASP nyújtotta szolgáltatások előnyei

„Miért előnyös az önkormányzatoknak az ASP modell? Milyen eredményeket értek el a projekttel kapcsolatban? Milyen támogatások állnak rendelkezésre? Ezekre is választ adott előadásában Dr. Kópiás Bence, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnök.” Forrás: Dr. Kópiás Bence – Az ASP nyújtotta szolgáltatások előnyei ; Infotér; 2014. november 26. videó

Részletek

Európában egyedülálló informatikai szolgáltatást indít a kormány

„A több ezer számítógép teljesítményével egyenértékű tárolókapacitású Kormányzati Felhő egy minden eddiginél hatékonyabb közigazgatási infrastruktúra alapjait teremti meg – jelentette ki Vályi-Nagy Vilmos infokommunikációért felelős államtitkár a szakterület tavalyi eredményeit és idei terveit ismertető sajtótájékoztatón 2014. február 19-én, Budapesten. A kormányzat 2010-ben célul tűzte ki az infokommunikációs kiadások csökkentése mellett az állam belső infokommunikációs kompetenciájának fejlesztését, az informatikai eszközök és a kormányzati hálózatok korszerűsítését. A kormányváltás előtt ugyanis az intézmények mindegyike önálló informatikai jogosítványokkal, személyzettel rendelkezett és beszerzéseket bonyolított le, amely párhuzamos...

Részletek

Értékelés alatt az ASP bevezetését támogató pályázat

„Az ASP szolgáltatások bevezetését támogató EKOP pályázat 2014. január 6-án zárult. A tavaly év végén elsőként elkészült internetes portál felület és motor felhasználói oktatásán 18 település munkatársai vettek részt. Nagy érdeklődés mellett zajlott le a KMOP 4.7.1. pályázat jelentkezési szakasza, amely az ASP szolgáltatás helyi bevezetésének támogatására biztosít forrást a nyertes települések számára. Azok a települések, amelyek a január 6-i határidőig beadott pályázatokban minden ASP szakrendszer bevezetését vállalták, összesen 14 millió forintra pályázhattak. Az ASP központ egyes szolgáltatásainak kifejlesztése az EKOP 3.1.6....

Részletek

Határidőre elkészült Magyarország új fejlesztéspolitikai információs rendszere

„Az eredeti ütemtervnek megfelelően elkészült Magyarország új fejlesztéspolitikai nyilvántartása és menedzsment rendszere. Míg a FAIR (Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer) a támogatások tervezhetőségét, ellenőrizhetőségét és átláthatóságát biztosítja, addig az NPR (Nemzeti Pályázatkezelő Rendszer) a pályázók és az intézményrendszer számára nyújt egységes és könnyen kezelhető kommunikációs felületet a pályázati eljárásokban. A projekt 2,3 milliárd forintos költségvetésének 85 százalékát az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 15 százalékát a Magyar Állam finanszírozta. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által vezetett, „A Fejlesztéspolitika Egységes Informatikai Támogatása Magyarországon...

Részletek

Szakmai Záró Workshop: „Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek” című projekt

„Az ÁROP-1.1.17-2012-2012-0001 számú „Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek” című projekt keretén belül Szakmai Záró Workshop-ot szervezünk, amelyre tisztelettel meghívjuk. A szakmai napon a projekt végrehajtásában részt vevő kollégák rövid prezentációk segítségével foglalják össze a projekt eredményeit, majd az előadások befejeztével lehetőség nyílik a hallgatóság kérdéseinek megválaszolására. Időpont: 2013. december 18. 10:00-12:30 Helyszín: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Tanácsterme (Budapest, Csata utca 8., földszint) A rendezvény előadásai: 10:00 - 10:10 Megnyitó 10:10 – 10:30 Ket. szeüsz sztenderdek specifikációja 10:30 – 10:50 Közérthetően az...

Részletek

Megújul a 112

„Az Európai Unió területén 1991 óta működik a díjmentesen hívható 112-es segélyhívószám. Magyarországon is működött, de a rendőrségen csörgött, telefonos szolgáltatásként állt a hívók rendelkezésére, korszerű informatikai háttér nélkül. Jövőre megváltozik a helyzet. Hazánkban a 112-es segélyhívószámmal párhuzamosan mindegyik készenléti szerv saját nemzeti segélyhívó számot is üzemeltetett nagyon kevés és nem egységes informatikai támogatással – vázolja fel a múltat Kópiás Bence, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) elnökhelyettese. Több kommunikációs csatornán Az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) kiépítésével a magyar állam célja olyan...

Részletek

Az e-Egészségügy új projektjével nő az ellátás színvonala

„Az e-Egészségügy új projektjének, a Nemzeti egészségügyi informatikai rendszernek a megvalósításával nő majd az ellátás színvonala, az emberek pedig egészségesebbekké és egészségtudatosabbakká válhatnak - mondta Szócska Miklós egészségügyi államtitkár kedden Budapesten sajtótájékoztatón. A mintegy kétmilliárd forintos uniós támogatással megvalósuló projektről - amelynek támogatási szerződését nemrégiben írták alá - az államtitkár elmondta, az egészségügyben hatalmas adatvagyon található, amelynek megfelelő használatával egyebek mellett el lehet érni, hogy a mentőszolgálat munkatársai már a helyszínre érkezés előtt megkapják a szükséges adatokat a páciens esetleges speciális betegségeiről....

Részletek

A kormány rendelete a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

„...2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § A KIFÜ alaptevékenysége körében, az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – központosított tervezése és lebonyolítása érdekében: a) az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, illetve a projektgazda vagy a konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezetti szerepkörben vesz részt; a KIFÜ ennek keretében a...

Részletek
Page 1 of 3 1 2 3