Skip to main content

Találat: környezeti hatásvizsgálatok

Környezeti hatásvizsgálatok támogatása információs rendszerekkel

„A szabályozott környezeti hatásvizsgálat rendeltetése, hogy megalapozza a környezeti követelmények érvényesítését a tervezett emberi tevékenységekkel, létesítményekkel kapcsolatos döntések meghozatalában. A vizsgálathoz valós és megbízható környezeti információkra, és az azokat megalapozó hiteles környezeti adatokra van szükség. A központilag gyűjtött környezeti adatokat a környezeti információs rendszerek tartalmazzák, amelyek segítséget nyújthatnak a hatásvizsgálatok kidolgozásához. A kutatás során az említett két terület összekapcsolásának lehetőségét tártam fel, és kísérletet tettem az összehangolásra. Célul tűztem ki egy olyan adatjegyzék összeállítását, amely általánosan meghatározza a környezeti hatásvizsgálatok során szükséges...

Részletek